Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Privatizační výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2008

 
 
 

zápis z privatizačního výboru č.17 ze dne 3.11.2008

 Městská část Praha 5
   Úřad městské části                               
 Odbor obchodních aktivit              
    
Zápis z jednání
Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.17/2008
Dne: 3.11.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p. Rygl,  p. Herold, p Bartoš, Ing. Matoušek, pí Matoušková, Dr. Kudys, Ing. Horák
Přítomni bez práva hlasování:  p. Plichta            
Omluveni:  
Omluveni bez práva hlasování:
Neomluveni: p. Altner, Bc. Smetana
Neomluveni bez práva hlasování: p. Brabec
1.      Schválení zápisu z PV č.16/2008 konaného dne 13.10.2008
          
            Zápis schválen bez připomínek.
 
            Hlasování: 6/0/0 (nepřítomen Ing. Horák)
 
2.      Žádost o odkoupení domu č.p. 303, Musílkova č.o. 3, k.ú. Košíře
Objekt: Musílkova č.p. 303, č.o. 3, k.ú. Košíře
      
Stanovisko PV:
1. PV bere na vědomí žádost oprávněných nájemců domu č.p. 303, Musílkova č.o. 3, k.ú. Košíře
    o provatizaci – prodej výše uvedené nemovitosti
2. PV konstatuje, že dům č.p. 303, Musílkova č.o. 3, k.ú. Košíře není ZMČ Praha 5 zařazen mezi
    domy určené k privatizaci – prodeji.
 
Hlasování: 7/0/0
 
3.      9 domů Zahradníčkova – záměr prodeje podle zákona 72/1994 Sb.
PV rozhodl hlasy 6/0/1 o hlasování po jednotlivých bodech k materiálu
    
Stanovisko PV:
Privatizační výbor doporučuje RMČ:
1.      souhlasit ze záměrem prodeje 9 domů v ulici Zahradníčkova, specifikovaných v přiloženém seznamu, podle zákona 72/1994 Sb. po vybudování střešních nástaveb vybraným investorem
Hlasování:          p r o                              p. Bartoš, Ing. Matoušek, pí Matoušková, Ing. Horák
                                       p r o t i                          Dr. Kudrys
                                       z d r ž e l s e               p. Herold, p. Rygl
 
      2. souhlasit s poskytnutím slevy ve výši 12,5% z celkové kupní ceny každému kupujícímu z řad
          oprávněných nájemců bytů, který podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky
 
Hlasování:          p r o                              p. Bartoš, Ing. Matoušek, pí Matoušková, Ing. Horák
                                       p r o t i                          Dr. Kudys, p. Herold
                                       z d r ž e l s e               p. Rygl
 
      3. předložit ke schválení ZMČ Praha 5 záměr prodeje 9 domů v ulici Zahradníčkova, specifikovaných
          přiloženém seznamu, podle zákona 72/1994 Sb. po vybudování nástaveb vybraným investorem a
     s poskytnutím slevy ve výši 12,5% z celkové kupní ceny každému kupujícímu z řad oprávněných
     nájemců bytů, který podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky
 
Hlasování:          p r o                              p. Bartoš, Ing. Matoušek, pí Matoušková, Ing. Horák,
                                                                Dr. Kudrys, p. Herold, p. Rygl
                                      
 
4. Žádost o zohlednění vložených nákladů na rozšíření b.j. 24
   Objekt: U Poštovky 1148/1, k.ú. Košíře, Ing. Martina Zelenka
 
          Stanovisko PV:
       PV nedoporučuje RMČ řešit vyrovnání zůstatkové hodnoty investice z důvodu toho, že se
       MČ Praha 5 nezavázala k úhradě nákladů úprav jednotky č. 24, U Poštovky 1148, Praha 5
Hlasování: 5/0/0 (nepřítomen Ing. Horák a Ing. Matoušek)
5. Prodej bytové jednotky 415/17, Újezd č.p. 415
   Objekt: Újezd č.p. 415, č.o. 15, k.ú. Malá Strana, Hana Mandelíková
 
    Stanovisko PV:
    PV doporučuje RMČ souhlasit ze záměrem prodeje b.j. 415/17, k.ú. Malá Strana včetně
    příslušenství za cenu 554.000,- Kč dle zákona 72/1994 Sb. oprávněnému nájemci bytu.
        Hlasování: 5/0/0 (nepřítomen Ing. Horák a Ing. Matoušek)
 
 
Jednání PV ukončeno: 11,00 hod.
Zapsala: Hana Červenková OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl předseda PV
Dne:
Přečteno: 3546x
Publikováno: 05.11.2008, poslední změna: 05.11.2008
Vytisknout