Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Privatizační výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2008

 
 
 

zápis z privatizačního výboru č.16 ze dne 13.10.2008

 Městská část Praha 5
   Úřad městské části                               
 Odbor obchodních aktivit              
    
Zápis z jednání
Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.16/2008
Dne: 13.10.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p. Rygl,  p. Herold, pí Matoušková, Bc. Smetana, p. Bartoš
Přítomni bez práva hlasování:  p. Plichta            
Omluveni:  p. Altner, Ing. J. Matoušek, Ing. P. Horák
Omluveni bez práva hlasování:
Neomluveni: Dr. M. Kudrys
Neomluveni bez práva hlasování: p. Brabec
1.      Schválení zápisu z PV č.15/2008 konaného dne 29.09.2008
          
            Zápis schválen bez připomínek
            Hlasování: 5/0/0
 
2.      Žádost o odkoupení bytové jednotky  2095/4
Objekt: Plzeňská č.p. 2095, č.o. 150, k.ú. Smíchov, P. Chlupáč a A. Vačúrová
      
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje b.j. č. 2095/4 dle Statutu za tržní cenu dle
ZP tj. 895.000,--Kč
Hlasování: 5/0/0
 
3.      Prodej bytové jednotky 824/21
Objekt: Lamačova č.p. 824, č.o. 9, k.ú. Hlubočepy, H. Benešová
     
Stanovisko PV:
Privatizační výbor doporučuje RMČ:
1.      zrušit část usnesení RMČ 32/1121/2005 z 30.8.2005 týkající se schválení záměru prodej b.j. 824/21 za cenu 358.605,- Kč s poskytnutím 10 % slevy z kupní ceny v případě podpisu kupní smlouvy do 6. měsíců od převzetí nabídky
2.      zrušit část usnesení RMČ č. 30/1058/2006, týkající se souhlasu s prodejem b.j. 824/21, k.ú. Hlubočepy Arnoštu Šteflovi
3.      předložit ZMČ Praha 5 ke schválení zrušení části usnesení ZMČ č. 34/14/2006, týkající se schválení prodeje b.j. 824/21, k.ú. Hlubočepy Arnoštu Šteflovi
4.      souhlasit s novým záměrem prodeje b.j. 824/21, k.ú. Hlubočepy včetně podílu o velikosti 448/28866 na společných prostorách domu-dvojbloku č.p. 824 a 824, na pozemcích parc.č. 1040/99 a 1040/100 (zastavěná plocha) a pozemcích parc.č. 1040/98 a 177 (související plocha), vše , k.ú. Hlubočepy za cenu 463117,- Kč dle zákona 72/1994 Sb. a Statutu…oprávněnému nájemci bytu bez splátek a bez slev.
Hlasování: 4/0/1
 
4. Prodej bytové jednotky 903/12
   Objekt: Lohniského č.p. 903, č.o. 11, k.ú. Hlubočepy, J. Franková
 
          Stanovisko PV:
1.      1. zrušit část usnesení 35/1237/2005 z 20.9.2005, týkající se schválení záměru prodej b.j. 903/12 za cenu 487.010,- Kč s poskytnutím 10 % slevy z kupní ceny v případě podpisu kupní smlouvy do 6 měsíců od převzetí nabídky
2.       souhlasit se záměrem prodeje b.j. 903/12, k.ú. Hlubočepy včetně příslušenství za cenu 763.122,- Kč dle zákona 72/1994 Sb. a Statutu… oprávněnému nájemci bytu bez splátek a slev, za podmínky akceptace nabídky do 1 měsíce od jejího doručení, podpisu kupní smlouvy do 60 dní od doručení výzvy k podpisu a předložení dokladu o úhradě veškerých případných pohledávek na nájmu a službách spojených s bydlením od správní firmy.
Hlasování: 5/0/0
5. Schválení prohlášení vlastníka
   Objekt: Na Šmukýřce č.p. 904, č.o. 23 a Kvapilova č.p. 905, č.o. 3, k.ú. Košíře
 
    Stanovisko PV:
    PV doporučuje RMČ schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení §4 zákona
    č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budovy Na Šmukýřce č.p. 904, č.o. 23 a Kvapilova
    č.p. 905, č.o. 3, k.ú. Košíře.
        Hlasování: 5/0/0
 
6. Schválení prohlášení vlastníka
   Objekt: Na Šmukýřce č.p. 906, č.o. 21 a Kvapilova č.p. 907, č.o. 5, k.ú. Košíře
 
Stanovisko PV:
    PV doporučuje RMČ schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení §4 zákona
    č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budovy Na Šmukýřce č.p. 906, č.o. 21 a Kvapilova
    č.p. 907, č.o. 5, k.ú. Košíře.
        Hlasování: 5/0/0
 
7. Schválení prohlášení vlastníka
   Objekt: Na Šmukýřce č.p. 908, č.o. 17 a Na Šmukýřce č.p. 909, č.o. 19, k.ú. Košíře
 
Stanovisko PV:
    PV doporučuje RMČ schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení §4 zákona
    č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budovy Na Šmukýřce č.p. 908, č.o. 17 a
    Na Šmukýřce č.p. 909, č.o. 19, k.ú. Košíře.
        Hlasování: 5/0/0
 
8. Schválení prohlášení vlastníka
   Objekt: Na Šmukýřce č.p. 910, č.o. 13 a Na Šmukýřce č.p. 911, č.o. 15, k.ú. Košíře
 
Stanovisko PV:
    PV doporučuje RMČ schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení §4 zákona
    č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budovy Na Šmukýřce č.p. 910, č.o. 13 a
    Na Šmukýřce č.p. 911, č.o. 15, k.ú. Košíře.
        Hlasování: 5/0/0
 
9. Schválení prohlášení vlastníka
   Objekt: Na Šmukýřce č.p. 933, č.o. 3, k.ú. Košíře
 
Stanovisko PV:
    PV doporučuje RMČ schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení §4 zákona
    č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budovy Na Šmukýřce č.p. 933, č.o. 3, k.ú. Košíře.
        Hlasování: 5/0/0
 
 
 
 
Jednání PV ukončeno: 10,00 hod.
Zapsala: Hana Červenková OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl předseda PV
Dne:
Přečteno: 3338x
Publikováno: 23.10.2008, poslední změna: 23.10.2008
Vytisknout