Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Privatizační výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2008

 
 
 

zápis z privatizačního výboru č. 15 ze dne 29.9.2008

 Městská část Praha 5
   Úřad městské části                               
 Odbor obchodních aktivit              
    
Zápis z jednání
Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.15/2008
Dne: 29.9.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p. Rygl,  p. Alter, Ing. Matoušek, pí Matoušková, Bc. Smetana, Ing. Horák
Přítomni bez práva hlasování:  p. Plichta, p. Brabec              
Omluveni:  p. Herold, p. Bartoš
Omluveni bez práva hlasování:
1.      Schválení zápisu z PV č.14/2008 konaného dne 15.09.2008
          
            Zápis schválen bez připomínek
            Hlasování: 5/0/0
 
2.      Žádost o odkoupení bytové jednotky  611/21
Objekt: Pražského č.p. 611, č.o. 27, k.ú. Hlubočepy, Pavel Mácha
      
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje b.j. č. 611/21 dle Statutu za tržní cenu dle
ZP tj. 562.000,--Kč
Hlasování: 5/0/1
 
3.      Žádost o odkoupení bytové jednotky 314/2
Objekt: Arbesovo nám .č.p. 314, č.o. 10, k.ú. Smíchov, Kamila a Pavel Tejkalovi
     
Stanovisko PV:
PV ukládá OOA vypracování aktuálního znaleckého posudku a znovupředložení PV.
Hlasování: 6/0/0
 
 
 
 
 
Jednání PV ukončeno: 10,00 hod.
Zapsala: Hana Červenková OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl předseda PV
Dne:
Přečteno: 4328x
Publikováno: 07.10.2008, poslední změna: 07.10.2008
Vytisknout