Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Privatizační výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2008

 
 
 

zápis z privatizačního výboru č.13 ze dne 18.8.2008

 Městská část Praha 5
   Úřad městské části                               
 Odbor obchodních aktivit              
    
Zápis z jednání
Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.13/2008
Dne: 18.8.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p. Rygl, P. Herold, Bc. Smetana, p. Altner, p. Fořt , Ing. Horák, pí. Staňková
                  
Omluveni: p. Plichta
1.      Schválení zápisu z PV č.12/2008 konaného dne 14.07.2008
          
            Zápis schválen bez připomínek
            Hlasování: 6/0/0
 
2.      Záměr prodeje bytové jednotky č. 857/01, Lamačova č.p. 857, č.o. 36
Objekt: Lamačova č.p. 857, č.o. 36, Peter Sokol
      
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ schválit záměr prodeje b.j. 857/01. k.ú. Hlubočepy včetně příslušenství dle zákona č. 72/1994 Sb. oprávněnému nájemci za cenu dle původní nabídky z roku 2005 navýšenou o 25 %, tzn. za cenu 547.103,- Kč bez splátek a bez slev
Hlasování: 6/0/0
 
3.      Záměr prodeje bytové jednotky č. 857/19, Lamačova č.p. 857, č.o. 36
Objekt: Lamačova č.p. 857, č.o. 36, Petr Šuba (nový nájemce)
     
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ schválit záměr prodeje b.j. 857/19, k.ú. Hlubočepy včetně příslušenství dle zákona č. 72/1994 Sb. oprávněnému nájemci za cenu dle aktualizovaného znaleckého posudku , tzn. za cenu 360.152,- Kč bez splátek a bez slev
Hlasování: 5/0/1
 
4.      Prodej bytové jednotky č. 870/16, Lohniského č.p. 870, č.o. 16
Objekt: Lohniského č.p. 870, č.o. 16, manželé Alois a Ludmila Kocanovi
     
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ souhlasit se zrušením usnesení RMČ č. 17/578/2008 z 27.5.2008 a s potvrzením platnosti usnesení RMČ č. 14/442/2007 z 3.4.2007 (souhlas s prodejem b.j. 870/16, k.ú. Hlubočepy včetně příslušenství dle zákona č. 72/1994 Sb. za cenu 435.253,- Kč oprávněným nájemcům Aloisi a Ludmile Kocanovým bez splátek a bez slev)
Hlasování: 6/0/0
 
5.      Zpráva o činnosti Privatizačního výboru ZMČ Praha 5 za I. pololetí roku 2008
 
Privatizační výbor bere na vědomí zprávu o činnosti Privatizačního výboru ZMČ Praha 5 za I. pololetí roku 2008.
Hlasování: 6/0/0
 
 
 
 
 
Jednání PV ukončeno: 11,00 hod.
Zapsala: Zina Porkertová OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl předseda PV
Dne:
Přečteno: 3344x
Publikováno: 01.09.2008, poslední změna: 01.09.2008
Vytisknout