Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Privatizační výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2008

 
 
 

zápis z privatizačního výboru č. 12 ze dne 14.7.2008

 Městská část Praha 5
   Úřad městské části                               
 Odbor obchodních aktivit              
    
Zápis z jednání
Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.12/2008
Dne: 14.7.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p. Rygl, P. Herold, Bc. Smetana, pí Matoušková, p. Fořt , p. Brabec
                  
Omluveni: p. Bartoš, p. Alter, p. Matoušek, p. Horák, p. Plichta
1.      Schválení zápisu z PV č.11/2008 konaného dne 02.06.2008
          
            Zápis schválen bez připomínek
            Hlasování: 5/0/0
 
2.      Prodej bytové jednotky č. 64/18, Na Bělidle č.p. 64, č.o. 3
Objekt: Na Bělidle č.p. 64, č.o. 3, Šárka a Jan Čechovi
      
Stanovisko PV:
PV doporučuje trvat na původním záměru prodeje schváleného RMČ Praha 5 dne 29.1.2008
č. 3/64/2008 za celkovou cenu 1.906.580,- Kč
Hlasování: 5/0/0
 
3.      Prodej celého domu včetně pozemků parc. č. 1282 a 1283 právnické osobě složené z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel …
      Objekt: Holečkova č.p. 802, č.o. 91, k.ú. Košíře
 
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ zrušit usnesení č. 39/1451/2005 z 25.10.2005 a schválit nový záměr prodeje domu č. 802, Holečkova, č.o. 91, včetně pozemků – parcela č. 1282 a 1283, k.ú. Košíře, dle Pravidel za kupní cenu 12.200.000,- Kč právnické osobě složené z oprávněných nájemců bytů.
Hlasování: 3/1/1
 
 
 
Jednání PV ukončeno: 11,00 hod.
Zapsala: Hana Červenková OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl předseda PV
Dne:
Přečteno: 3153x
Publikováno: 22.07.2008, poslední změna: 22.07.2008
Vytisknout