Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Privatizační výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2008

 
 
 

zápis z privatizačního výboru č.11 ze dne 2.6.2008

 Městská část Praha 5
   Úřad městské části                               
 Odbor obchodních aktivit              
    
Zápis z jednání
                                          Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.11/2008
                                                              Dne: 2.6.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p. Rygl, P. Herold, p. Bartoš, Bc. Smetana, pí Matoušková, p. Alter, p. Fořt  
                   p. Horák, p. Plichta, p. Brabec
Omluveni: p. Matoušek
1.      Schválení zápisu z PV č.10/2008 konaného dne 19.5.2008
          
            Zápis schválen bez připomínek
            Hlasování: 6/0/0
 
2.      Schválení termínů konání privatizačního výboru na II. pololetí roku 2008
      
Stanovisko PV:
PV souhlasí s termíny na II.pololetí roku 2008 s tím, že první jednání proběhne 14.7.2008.
Hlasování: 8/0/0
 
3.      Žádost o podpis kupní smlouvy
      Objekt: Na Celné č.p. 1361, k.ú. Smíchov, Jan Hegr, b.j. 1361/14
 
Stanovisko PV:
PV doporučuje zrušit usnesení Rady a Zastupitelstva a prodat bytovou jednotku dle Statutu za tržní hodnotu.
Hlasování: 6/1/1
 
4.      Žádost o dodatečné odkoupení bytové jednotky č. 632/02
Objekt: Pražského č.p. 632, k.ú. Hlubočepy, Iveta Štěpánková
      
           Stanovisko PV:
           PV doporučuje ponechat bytovou jednotku v seznamu prodeje 3. osobě        
           Hlasování: 8/0/0
5.      Prodej celého domu včetně pozemků parcela č. 1954/5 a 1954/9 a souvisejícího pozemku parc.č. 1954/3 právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel ..
     Objekt: U Poštovky č.p. 1149, k.ú. Košíře
        
 
         Stanovisko PV:
         PV doporučuje RMČ P-5 schválit záměr prodeje domu č. 1149, U Poštovky, č.o. 3 včetně
         pozemku parcela č. 1954/5 a 1954/9 a ideálního podílu o velikosti 206620/815886 na pozemku
         parc. č. 1954/3, k.ú. Košíře, dle Pravidel za kupní cenu 24.435.841,- Kč právnické osobě složené
         z oprávněných nájemců bytů             
        Hlasování: 8/0/0
         
6.       Prodej celého domu včetně pozemků parcela č. 1954/4 a souvisejícího pozemku parc.č. 1954/3 právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel ..
     Objekt:U Poštovky 1148, k.ú. Košíře
        
 
         Stanovisko PV:
         PV doporučuje RMČ P-5 schválit záměr prodeje domu č. 1148, U Poštovky, č.o. 1 včetně
         pozemku parcela č. 1954/4 a ideálního podílu o velikosti 208678/815886 na pozemku
         parc. č. 1954/3, k.ú. Košíře, dle Pravidel za kupní cenu 23.248.151,- Kč právnické osobě složené
         z oprávněných nájemců bytů             
        Hlasování: 8/0/0
7.       Prodej celého domu včetně pozemků parcela č. 1954/6 a souvisejícího pozemku parc.č. 1954/3 právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel ..
     Objekt: Ke Kotlářce č.p. 1147, k.ú. Košíře
        
 
         Stanovisko PV:
         PV doporučuje RMČ P-5 schválit záměr prodeje domu č. 1147, Ke Kotlářce, č.o. 14 včetně
         pozemku parcela č. 1954/6 a ideálního podílu o velikosti 201167/815886 na pozemku
         parc. č. 1954/3, k.ú. Košíře, dle Pravidel za kupní cenu 25.203.226,- Kč právnické osobě složené
         z oprávněných nájemců bytů             
        Hlasování: 8/0/0
8.      Prodej celého domu včetně pozemků parcela č. 1954/7 a souvisejícího pozemku parc.č. 1954/3 právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel ..
     Objekt: Ke Kotlářce č.p. 1146, k.ú. Košíře
        
 
         Stanovisko PV:
         PV doporučuje RMČ P-5 schválit záměr prodeje domu č. 1146, Ke Kotlářce, č.o. 12 včetně
         pozemku parcela č. 1954/7 a ideálního podílu o velikosti 199421/815886 na pozemku
         parc. č. 1954/3, k.ú. Košíře, dle Pravidel za kupní cenu 23.992.782,- Kč právnické osobě složené
         z oprávněných nájemců bytů             
        Hlasování: 8/0/0
 
 
Jednání PV ukončeno: 11,00 hod.
Zapsala: Hana Červenková OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl předseda PV
Dne:
Přečteno: 3416x
Publikováno: 04.06.2008, poslední změna: 04.06.2008
Vytisknout