Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Privatizační výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2008

 
 
 

zápis z privatizačního výboru č.10 ze dne 19.5.2008

 Městská část Praha 5
   Úřad městské části                               
 Odbor obchodních aktivit              
    
Zápis z jednání
Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.10/2008
Dne: 19.5.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p. Rygl, P. Herold, p. Bartoš, p. Altner, Ing. Matoušek, pí Matoušková,p. Fořt  
                   p. Horák, p. Plichta, pí Staňková
Omluveni: 
1.      Schválení zápisu z PV č.9/2008 konaného dne  5.5.2008
          
            Zápis schválen bez připomínek
            Hlasování: 6/0/0
 
2.      Prodej bytové jednotky č. 824/02 dle zákona 72/1994 Sb.
      Objekt: Lamačova č.p. 824, k.ú. Hlubočepy, Libor a Václav Riegertovi
 
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje b.j. č. 824/02, k.ú. Hlubočepy včetně příslušenství za cenu 730.856,- Kč dle zákona č. 72/1994 Sb.oprávněnému nájemci bez splátek a slev, za podmínky přijetí nabídky do 1 měsíce od doručení, podpisu kupní smlouvy do 60 dní od doručení výzvy k podpisu a předložení dokladu o úhradě veškerých případných pohledávek na nájmu a službách spojených s bydlením od správní firmy a Agentury Praha 5.
Hlasování: 6/0/0
 
3.      Prodej bytové jednotky č. 855/16 dle zákona 72/1994 Sb.
      Objekt: Lohniského č.p. 855, k.ú. Hlubočepy, Marie a Václav Riegertovi
 
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje b.j. 855/16, k.ú. Hlubočepy včetně příslušenství za cenu 452.200,- Kč dle zákona 72/1994 Sb. oprávněnému nájemci bytu bez splátek a slev, za podmínky přijetí nabídky do 1 měsíce od doručení, podpisu kupní smlouvy do 60 dní od doručení výzvy k podpisu a předložení dokladu o úhradě veškerých případných pohledávek na nájmu a službách spojených s bydlením od správní firmy a Agentury Praha 5.
Hlasování: 6/0/0
 
4.      Prodej bytové jednotky č. 860/10 dle zákona 72/1994 Sb.
      Objekt: Lamačova č.p. 860, k.ú. Hlubočepy, Leoš Basík
          
           Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje b.j. 860/10, k.ú. Hlubočepy včetně příslušenství za cenu 361.038,- Kč dle zákona 72/1994 Sb. oprávněnému nájemci bytu bez splátek a bez slev
           Hlasování: 6/0/0
5.      Prodej celého domu včetně pozemků parcela č. 515 a 516/2 právnické osobě založené
      z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel ..
     Objekt: Slávy Horníka č.p. 508, k.ú. Košíře
        
 
         Stanovisko PV:
         PV doporučuje RMČ P-5 schválit záměr prodeje domu č. 508, Slávy Horníka, č.o. 18 včetně
         pozemku parcela č. 515 a souvisejícího pozemku parcela č. 516/2, k.ú. Košíře, dle Pravidel za
         kupní cenu 10.500.000,- Kč právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů.
         Hlasování: 6/0/0
6. Prodej bytové jednotky č. 638/01 dle Statutu …
    Objekt: Pražského č.p. 638, č.o. 30, k.ú. Hlubočepy, Maříková Michaela
         
       Stanovisko PV:
       PV doporučuje RMČ P-5 odložit prodej bytové jednotky č. 638/01 a doporučuje řešit případný
       prodej po dořešení doprodeje bytů schválených RMČ ze dne 27.3.2007 č. usn. 13/404/2007.
       Hlasování: 7/0/0
7. Prodej bytové jednotky č. 708/15 dle Statutu …
    Objekt: Na Celné č.p. 708, č.o. 2, k.ú. Smíchov, Poláčková Jitka a Tománková Lucie
       Stanovisko PV:
       PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje bytové jednotky č. 708/15 dle Statutu za
       tržní cenu dle ZP tj. 430.300,- Kč.
       Hlasování: 7/0/0
8. Revokace záměru prodeje za cenu sníženou o věcné břemeno práva užívání
    Objekt: Plzeňská č.p. 470, č.o. 76, k.ú. Košíře
 
      Stanovisko PV:
      PV doporučuje RMČ P-5 revokovat záměr prodeje právnické osobě založené z oprávněných
      nájemců bytů dle Pravidel za cenu poníženou o věcné břemeno práva užívání dle ZP tj. 29.350.000,-
      Kč a zaslat oprávněným nájemcům nové závazné nabídky.
      Hlasování: 7/0/0
  
Jednání PV ukončeno: 11,00 hod.
Zapsala: Hana Červenková OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl předseda PV
Dne:
Přečteno: 3248x
Publikováno: 22.05.2008, poslední změna: 22.05.2008
Vytisknout