Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Privatizační výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2008

 
 
 

zápis z privatizačního výboru č.9 ze dne 5.5.2008

 Městská část Praha 5
   Úřad městské části                               
 Odbor obchodních aktivit              
    
Zápis z jednání
                               Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.09/2008
                                               Dne: 5.5.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p. Rygl, P. Herold, p. Bartoš, Bc. Smetana, Ing. Matoušek, pí Matoušková,  
                   p. Horák, p. Plichta, p. Brabec
Omluveni: 
1.      Schválení zápisu z PV č.8/2008 konaného dne 21.4.2008
          
            Zápis schválen bez připomínek
            Hlasování: 8/0/0
 
2.      Prodej bytové jednotky č. 314/11 dle Zásad …..
      Objekt: Arbesovo nám. 314/10, k.ú. Smíchov, Veverková Jitka
 
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 314/11 dle Zásad za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o 25% dle Metodického pokynu ve výši 273.420,- Kč
Hlasování: 8/0/0
 
3.      Prodej bytové jednotky č. 2503/03 dle Statutu…
      Objekt: Pechlátová 2503/16, k.ú. Smíchov, Vokáč Jaroslav
 
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 odložit prodej b.j. 2503/03 a doporučuje řešit případný prodej po dořešení doprodeje bytů schválených v RMČ ze dne 27.3.2007 č. usn. 13/404/2007.
Hlasování: 8/0/0
 
4.      Doprodej bytových jednotek v domech privatizovaných dle zák. 72/1994 Sb. podle Zásad
      
           Stanovisko PV:
1.      PV souhlasí s ukončením privatizace – prodeje 17 bytových jednotek dle Zásad …
2.      PV doporučuje RMČ P5 prodat 17 bytových jednotek dle Statutu
3.      PV ukládá OOA projednat záměr prodeje 17 bytových jednotek v KOAaM
           Hlasování: 8/0/0
         
Jednání PV ukončeno: 11,00 hod.
Zapsala: Hana Červenková OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl předseda PV
Dne:
Přečteno: 3127x
Publikováno: 12.05.2008, poslední změna: 12.05.2008
Vytisknout