Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Privatizační výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2008

 
 
 

zápis z privatizačního výboru č.8 ze dne 21.4.2008

 Městská část Praha 5
   Úřad městské části                               
 Odbor obchodních aktivit              
    
Zápis z jednání
Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.08/2008
Dne: 21.4.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p. Rygl, P. Herold, p. Bartoš, Bc. Smetana, Ing. Matoušek, pí Matoušková, p. Fořt, 
                   p. Horák, p. Plichta, pí Staňková
Omluveni: 
1.      Schválení zápisu z PV č.7/2008 konaného dne 7.4.2008
            Zápis schválen bez připomínek
            Hlasování: 6/0/0
 
2.      Prodej celého domu včetně pozemků – parcela č. 3563 právnické osobě založené
      z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel…
     Objekt: U Paliárky 956/5, k.ú. Smíchov
 
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje domu č.  956, U Paliárky č.o. 5, včetně pozemků – parcela č. 3563 , k.ú. Smíchov dle Pravidel za kupní cenu 12.100.000,- Kč právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů.
Hlasování: 6/0/0
 
3.      Prodej bytové jednotky č. 2503/16 dle Statutu…
      Objekt: Pechlátová 2503/16, k.ú. Smíchov, Anna Ottlová, Marcela Ottlová, Tomáš Ottl
 
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 odložit prodej b.j. 2503/16 a doporučuje řešit případný prodej po dořešení doprodeje bytů schválených v RMČ ze dne 27.3.2007 č. usn. 13/404/2007.
Hlasování: 6/0/0
 
4.      Prodej  bytové jednotky č. 640/09 dle Statutu….
     Objekt: Dreyerova 640/13, k.ú. Hlubočepy, Josef Staněk
           
            Stanovisko PV:
           PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje bytové jednotky č. 640/09 dle Statutu za
            tržní cenu dle ZP tj. 690.000,- Kč
           Hlasování: 7/0/1
5.      Prodej NP 395/101, k.ú. Smíchov oprávněnému nájemci
      Objekt: NP v domě Malátova 395, včetně podílu o velikosti 120/7580 na pozemku parc. č. 117
 
             Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 schválit záměr prodeje NP v domě Malátova 395, včetně podílu o velikosti 120/7580 na pozemku parc. č. 117, k.ú. Smíchov oprávněnému nájemci NP za cenu dle znaleckého posudku tj. 65.000,- Kč
Hlasování: 8/0/0
   
 
 
6.      Žádost o úpravu kupní ceny bytové jednotky č. 64/18
     Objekt: Na Bělidle 64/3, k.ú. Smíchov, Šárka a Jan Čechovi
            Stanovisko PV:
 PV materiál odkládá.
            Hlasování: 5/1/2
7.      Prodej poslední bytové jednotky č. 2258/3 dle Zásad …
      Objekt: Pod Brentovou 2258/14, Bříšková Jana, k.ú. Smíchov
 
           Stanovisko PV:
           PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit s prodejem bytové jednotky 2258/3 za cenu původního ZP ze
           dne 28.3.2001 dle Zásad ve výši 475.060,- Kč
           Hlasování: 7/0/1
Jednání PV ukončeno: 11,00 hod.
Zapsala: Hana Červenková OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl předseda PV
Dne:
Přečteno: 3583x
Publikováno: 24.04.2008, poslední změna: 24.04.2008
Vytisknout