Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Privatizační výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2008

 
 
 

zápis z privatizačního výboru č. 7 ze dne 7.4.2008

 Městská část Praha 5
   Úřad městské části                               
 Odbor obchodních aktivit              
    
Zápis z jednání
Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.07/2008
Dne: 7.4.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p. Rygl, P. Herold, p. Bartoš, p. Altner, Bc. Smetana, p. Matoušková, p. Fořt, p. Plichta
Omluveni: pí Staňková
1.      Schválení zápisu z PV č.6/2008 konaného dne 10.3.2008
            Zápis schválen bez připomínek
            Hlasování: 6/0/0
 
2.      Prodej celého domu včetně pozemků – parcela č. 818 a  819 právnické osobě založené
      z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel
     Objekt: Vrchlického 479/51, k.ú. Košíře
 
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje domu č.  479, Vrchlického č.o. 51, včetně pozemků – parcela č. 818 a 819 , k.ú. Košíře dle Pravidel za kupní cenu 16.800.000,- Kč právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů.
Hlasování: 6/0/0
 
3.      Prodej celého domu včetně pozemků – parcela č. 816 a 817 právnické osobě založené
      z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel
      Objekt: Vrchlického 482/49, k.ú. Košíře
 
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje domu č. 482, Vrchlického č.o. 49, včetně pozemků – parcela č. 816 a 817 , k.ú. Košíře dle Pravidel za kupní cenu 16.000.000,- Kč právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů.
Hlasování: 6/0/0
 
4.      Prodej  celého domu včetně pozemků – parcela č. 814 a 815 právnické osobě založené
      z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel
     Objekt: Vrchlického 483/47, k.ú. Košíře
           
            Stanovisko PV:
           PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje domu č. 483, Vrchlického č.o. 47,
           včetně pozemků – parcela č. 814 a 815 , k.ú. Košíře dle Pravidel za kupní cenu 16.800.000,- Kč
           právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů.             
           Hlasování: 6/0/0
5.      Prodej poslední bytové jednotky č. 642/10  dle Statutu ….
      Objekt: Dreyerova 642/17, Karel Musil , k.ú. Hlubočepy
 
             Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 odložit prodej b.j. 642/10 a doporučuje řešit případný prodej po dořešení doprodeje bytů schválených v RMČ ze dne 27.3.2007 č. usn. 13/404/2007.
Hlasování: 6/0/1
     
 
6.      Prodej bytové jednotky č. 2265/5 dle Statutu …
     Objekt: Radlická 2265/92, Leváková Markéta, k.ú. Smíchov
            Stanovisko PV:
 PV doporučuje RMČ P-5 odložit prodej b.j. 2265/5 a doporučuje řešit případný prodej po dořešení doprodeje bytů schválených v RMČ ze dne 27.3.2007 č. usn. 13/404/2007.
            Hlasování: 6/0/1
7.      Prodej poslední bytové jednotky č. 2258/3 dle Statutu …
      Objekt: Pod Brentovou 2258/14, Bříšková Jana, k.ú. Smíchov
 
           Stanovisko PV:
           PV tento materiál odkládá a ukládá OOA zpracování právního stanoviska ke kupní ceně o prodeji
           b.j. č. 2258/3 a vyjádření, ke kterému dni je pí. Bříšková oprávněnou nájemnicí b.j. 2258/3
           Hlasování: 7/0/0
8.      Prodej čtyř celých domů, každý s jednou bytovou jednotkou včetně pozemků parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a 891/10 jediné právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel
      Objekt: Štěpařská č.p. 969, 970, 971, 972, č.o. 10, k.ú. Hlubočepy
 
         Stanovisko PV:
           PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se společným záměrem prodeje domu č. 969,970,971,972,
          Štěpařská č.o. 10 ,včetně pozemků – parcela č. 891/9,891/12,891/13,891/14 a 891/10 ,
          k.ú. Hlubočepy dle Pravidel za kupní cenu 12.835.000,- Kč jediné právnické osobě založené
          z oprávněných nájemců bytů.
          Hlasování: 7/0/0
9.      Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 637/10
     Objekt: Pražského 637, Petr Pejša, k.ú. Hlubočepy
 
          Stanovisko PV:
           PV doporučuje RMČ P-5 odložit prodej b.j. 637/10 a doporučuje řešit případný prodej po
          dořešení doprodeje bytů schválených v RMČ ze dne 27.3.2007 č. usn. 13/404/2007.
          Hlasování: 6/0/1
Jednání PV ukončeno: 11,00 hod.
Zapsala: Hana Červenková OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl předseda PV
Dne:
Přečteno: 3477x
Publikováno: 16.04.2008, poslední změna: 16.04.2008
Vytisknout