zápis z privatizačního výboru č. 6 ze dne 10.3.2008

Zápis z jednání
Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.06/2008
Dne: 10.3.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p. Rygl, P. Herold, p. Bartoš, p. Altner, Bc. Smetana, p. Matoušková, p. Fořt, Ing. Horák,
                   p. Plichta, p. Brabec v.z. p. Staňkové
Omluveni: 
1.      Schválení zápisu z PV č.5/2008 konaného dne 3.3.2008
            Zápis schválen bez připomínek
            Hlasování: 7/0/0
 
2.      Prodej bytové jednotky 864/3 včetně pozemku parc. č. 1040/46, 1040/47, 1040/200 a 1040/203 dle Statutu ….
Objekt :Gabinova 864/3, Edita a Vladimír Vopátkovi, k.ú. Hlubočepy
 
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje b.j. 863/4, k.ú. Hlubočepy včetně příslušenství za cenu 710.837,- Kč dle zákona č. 72/1994 Sb. oprávněnému nájemci bytu bez splátek a slev.
            Hlasování: 7/0/0
 
3.      Prodej bytové jednotky 857/16 včetně pozemku parc. č. 1040/37, 1040/38, 1040/39 a 1040/206 dle Statutu …
Objekt: Lamačova 857/36, Jan Werner, k.ú. Hlubočepy
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje b.j. 857/16, k.ú. Hlubočepy včetně příslušenství za cenu 360.152,- Kč dle zákona 72/1994 Sb. oprávněnému nájemci bytu bez splátek a slev.
Hlasování: 7/0/0
 
4.      Prodej bytové jednotky 901/7 včetně pozemku parc. č. 1040/22 a 1040/23 dle Statutu …
           Objekt: Lohniského 901/7, Pavlína Bočková, k.ú. Hlubočepy
           
            Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje b.j. 901/12, k.ú. Hlubočepy včetně   příslušenství za cenu 774.702,- Kč dle zákona 72/1994 Sb. oprávněnému nájemci bytu bez splátek a bez slev.
             Hlasování: 5/2/0
5.      Prodej bytové jednotky 809/12 dle Statutu ….
              Objekt: Štěpařská 809/24, Markéta Ondráčková, k.ú. Hlubočepy
 
             Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje b.j. 809/12 dle Statutu za tržní cenu dle ZP tj. 467.000,- Kč.
Hlasování: 6/1/1
     
 
6.      Žádost o úpravu nebo slevu z kupní ceny bytové jednotky č. 64/18
            Objekt: Na Bělidle 64/3, Šárka a Jan Čechovi, k.ú. Smíchov
            Stanovisko PV:
            PV trvá na původním záměru prodeje ze dne 29.1.2008 RMČ 3/64/2008
            Hlasování: 8/0/0
7.      Žádost o prodloužení lhůty podpisu kupní smlouvy u bytové jednotky č. 636/7
           Objekt: Pražského 636/34, Jaroslav a Irena Rudolfovi, k.ú. Hlubočepy
 
           Stanovisko PV:
           PV doporučuje prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a to do 31.3.2008.
           Hlasování: 8/0/0
8.      Žádost o prodloužení lhůty podpisu kupní smlouvy u bytové jednotky č. 89/9
          Objekt: K Dalejím 89/2, Marcel a Hana Sompekovi, k.ú. Hlubočepy
 
         Stanovisko PV:
          PV doporučuje prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a to do 30.4.2008
          Hlasování: 8/0/0
9.      Žádost o prodloužení lhůty podpisu kupní smlouvy u bytové jednotky č. 609/17
         Objekt: Pražského 609/23, Bedřich a Helena Pekárkovi, k.ú. Hlubočepy
 
          Stanovisko PV:
          PV doporučuje prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a to do 31.3.2008
          Hlasování: 8/0/0
10. Prodej celého domu včetně pozemků právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel
          Objekt: Plzeňská 470/76, k.ú. Košíře
 
          Stanovisko PV:
           PV doporučuje RMČ P-5 shcválit záměr prodeje právnické osobě založené z oprávněných
           nájemců bytů dle Pravidel.
           Hlasování: 8/0/0
11. Prodej celého domu včetně pozemků právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel
          Objekt: Vrchlického 504/4, k.ú. Košíře
 
          Stanovisko PV:
          PV doporučuje RMČ P-5 schválit záměr prodeje domu č. 504, Vrchlického č.o. 4. včetně pozemků
–        parcela č. 1353, k.ú. Košíře, dle Pravidel za kupní cenu 13.700.000, -Kč právnické osobě
          složené z oprávněných nájemců bytů.
          Hlasování: 8/0/0
Jednání PV ukončeno: 10,20 hod.
Zapsal: Pavel Plichta OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl předseda PV
Dne:
Přečteno: 3369x
Publikováno: 17.03.2008, poslední změna: 17.03.2008