Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Privatizační výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2008

 
 
 

zápis z privatizačního výboru č. 6 ze dne 10.3.2008

Zápis z jednání
Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.06/2008
Dne: 10.3.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p. Rygl, P. Herold, p. Bartoš, p. Altner, Bc. Smetana, p. Matoušková, p. Fořt, Ing. Horák,
                   p. Plichta, p. Brabec v.z. p. Staňkové
Omluveni: 
1.      Schválení zápisu z PV č.5/2008 konaného dne 3.3.2008
            Zápis schválen bez připomínek
            Hlasování: 7/0/0
 
2.      Prodej bytové jednotky 864/3 včetně pozemku parc. č. 1040/46, 1040/47, 1040/200 a 1040/203 dle Statutu ….
Objekt :Gabinova 864/3, Edita a Vladimír Vopátkovi, k.ú. Hlubočepy
 
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje b.j. 863/4, k.ú. Hlubočepy včetně příslušenství za cenu 710.837,- Kč dle zákona č. 72/1994 Sb. oprávněnému nájemci bytu bez splátek a slev.
            Hlasování: 7/0/0
 
3.      Prodej bytové jednotky 857/16 včetně pozemku parc. č. 1040/37, 1040/38, 1040/39 a 1040/206 dle Statutu …
Objekt: Lamačova 857/36, Jan Werner, k.ú. Hlubočepy
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje b.j. 857/16, k.ú. Hlubočepy včetně příslušenství za cenu 360.152,- Kč dle zákona 72/1994 Sb. oprávněnému nájemci bytu bez splátek a slev.
Hlasování: 7/0/0
 
4.      Prodej bytové jednotky 901/7 včetně pozemku parc. č. 1040/22 a 1040/23 dle Statutu …
           Objekt: Lohniského 901/7, Pavlína Bočková, k.ú. Hlubočepy
           
            Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje b.j. 901/12, k.ú. Hlubočepy včetně   příslušenství za cenu 774.702,- Kč dle zákona 72/1994 Sb. oprávněnému nájemci bytu bez splátek a bez slev.
             Hlasování: 5/2/0
5.      Prodej bytové jednotky 809/12 dle Statutu ….
              Objekt: Štěpařská 809/24, Markéta Ondráčková, k.ú. Hlubočepy
 
             Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit se záměrem prodeje b.j. 809/12 dle Statutu za tržní cenu dle ZP tj. 467.000,- Kč.
Hlasování: 6/1/1
     
 
6.      Žádost o úpravu nebo slevu z kupní ceny bytové jednotky č. 64/18
            Objekt: Na Bělidle 64/3, Šárka a Jan Čechovi, k.ú. Smíchov
            Stanovisko PV:
            PV trvá na původním záměru prodeje ze dne 29.1.2008 RMČ 3/64/2008
            Hlasování: 8/0/0
7.      Žádost o prodloužení lhůty podpisu kupní smlouvy u bytové jednotky č. 636/7
           Objekt: Pražského 636/34, Jaroslav a Irena Rudolfovi, k.ú. Hlubočepy
 
           Stanovisko PV:
           PV doporučuje prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a to do 31.3.2008.
           Hlasování: 8/0/0
8.      Žádost o prodloužení lhůty podpisu kupní smlouvy u bytové jednotky č. 89/9
          Objekt: K Dalejím 89/2, Marcel a Hana Sompekovi, k.ú. Hlubočepy
 
         Stanovisko PV:
          PV doporučuje prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a to do 30.4.2008
          Hlasování: 8/0/0
9.      Žádost o prodloužení lhůty podpisu kupní smlouvy u bytové jednotky č. 609/17
         Objekt: Pražského 609/23, Bedřich a Helena Pekárkovi, k.ú. Hlubočepy
 
          Stanovisko PV:
          PV doporučuje prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a to do 31.3.2008
          Hlasování: 8/0/0
10. Prodej celého domu včetně pozemků právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel
          Objekt: Plzeňská 470/76, k.ú. Košíře
 
          Stanovisko PV:
           PV doporučuje RMČ P-5 shcválit záměr prodeje právnické osobě založené z oprávněných
           nájemců bytů dle Pravidel.
           Hlasování: 8/0/0
11. Prodej celého domu včetně pozemků právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel
          Objekt: Vrchlického 504/4, k.ú. Košíře
 
          Stanovisko PV:
          PV doporučuje RMČ P-5 schválit záměr prodeje domu č. 504, Vrchlického č.o. 4. včetně pozemků
–        parcela č. 1353, k.ú. Košíře, dle Pravidel za kupní cenu 13.700.000, -Kč právnické osobě
          složené z oprávněných nájemců bytů.
          Hlasování: 8/0/0
Jednání PV ukončeno: 10,20 hod.
Zapsal: Pavel Plichta OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl předseda PV
Dne:
Přečteno: 3366x
Publikováno: 17.03.2008, poslední změna: 17.03.2008
Vytisknout