Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Privatizační výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2008

 
 
 

zápis z privatizačního výboru č. 5 ze dne 3.3.2008

Zápis z jednání
Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.05/2008
Dne: 3.3.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p.Rygl, p.Herold, Ing. Matoušek, p. Plichta, p. Altner, Ing. Horák
Omluveni:  p. Bartoš
1.      Schválení zápisu z PV č.3/2008 konaného dne 11.2.2008
            Zápis schválen bez připomínek
            Hlasování: 5/0/0
 
2.      Prodej bytové jednotky č. 612/12 dle Statutu ….
Objekt : Dreyerova 4/612  k.ú. Hlubočepy
 
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 schválit záměr prodeje bytové jednotky č. 612/12, Dreyerova  4/612 dle Statutu za tržní cenu dle ZP tj 453.000,- Kč.
            Hlasování: 5/0/0
 
3.      Sleva z kupní ceny bytových jednotek u domů prodávaných – privatizovaných dle Zák. č. 72/94 Sb. schválena  usnesením ZMČ Praha 5 č. 7/44/2007 z 13.7.2007
 
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 navýšit slevu z kupní ceny u bytových jednotek v domech prodávaných – privatizovaných dle Zák. č. 72/94 Sb. schválených usnesením ZMČ Praha 5 č. 7/44/2007 z 13.7.2007 z 10% na 12,5%.
Hlasování: 5/0/0
 
4.      Prodej domů po bytech dle Zák. 72/94 Sb. – prohlášení vlastníka a určení cen za BJ
            Objekt: Mahenova 4/294/k.ú. Košíře
                         Mahenova 2/164 k.ú. Košíře
       Plzeňská 49/198 k.ú. Košíře
           
             Stanovisko PV:
  PV bere na vědomí prohlášení vlastníka a doporučuje RMČ P- 5 souhlasit s cenou bytových
  jednotek.
             Hlasování: 5/0/0
5.      Prodej půdní bytové jednotky č. 1789/9 dle Statutu ….
              Objekt: Na Václavce 22/1789 k.ú. Smíchov
 
             Stanovisko PV:
             PV doporučuje RMČ P-5 souhlasit:
-          se změnou prohlášení vlastníka domu č. 1789, k.ú. Smíchov
-          s realizací prodej půdního bytu č. 1789/9 včetně příslušenství za cenu 2.437.607,- Kč
-          souhlasit s Dohodou o narovnání mezi MČ a stavebníkem p. Lucií Trnkovou
PV doporučuje RMČ P5 vzít na vědomí stanovisko SVJ Na Václavce 1789/22 s vložením podílu za kompenzaci terasy a sušárny do fondu oprav.
Hlasování: 5/0/0
     
 
Jednání PV ukončeno: 11,00 hod.
Zapsal: Pavel Plichta OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl  předseda PV
Dne:
Přečteno: 3652x
Publikováno: 17.03.2008, poslední změna: 17.03.2008
Vytisknout