Zápis z privatizačního výboru č. 4 ze dne 22.2.2008

Zápis z jednání
Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.04/2008
Dne: 20.2.2008 od 10.30 hodin
 
Přítomni:   dle prezenční listiny
Program: Schválení výroční zprávy Privatizačního výboru za rok 2007
 
 
1.      Výbor se sešel v počtu 9 člen.
2.      Byl projednán materiál – Zpráva o činnosti Privatizačního výboru za rok 2007
Hlasování: 9/0/0
Konec zasedání: 11.00 hod.
Zapsala: Kohoutová Vl.
Zdeněk Rygl
předseda Privatizačního výboru
Přečteno: 3164x
Publikováno: 14.03.2008, poslední změna: 14.03.2008