Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Privatizační výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2008

 
 
 

zápis z privatizačního výboru č. 2 ze dne 28.1.2008

 Městská část Praha 5
   Úřad městské části                               
 Odbor obchodních aktivit                                           
Zápis z jednání
Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.02/2008
Dne: 28.1.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p.Rygl, p. Altner, pí  Matoušková, p.Herold, Bc. Smetana
 p. Plichta, Ing. Horák, , p.Fořt
Omluveni:  p. Bartoš, p. Brabec, Ing. Matoušek
Schválení zápisu z KOP č.11/2005 konané dne 14.1.2008
            Zápis schválen bez připomínek
            Hlasování: 5/0/0
 
Prodej bytové jednotky pí Bříškové na základě žádosti
Objekt : Zborovská 58/81 k.ú. Malá Strana
 
Stanovisko PV:
PV ukládá OOA zajistit zpracování aktuálního znaleckého posudku za tržní hodnotu a následně předložit k projednání
            Hlasování: 6/0/0
 
Prodej bytové jednotky pí Veltrubské na základě žádosti
Objekt : Na Bělidle 3/64 k.ú. Smíchov
 
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ P-5 zrušit část usnesení RMČ č.3/1749/2006 ze dne 22.12.2006 týkající se prodeje BJ pí Surmajové a souhlasit s prodejem BJ č.21/64 dle Statutu za cenu dle ZP tj.634.800,-Kč pí Veltrubské
            Hlasování: 6/0/0
Prodej bytové jednotky p.Klozovi
Objekt : Zubatého 7/628 k.ú. Smíchov
Stanovisko PV:
Odložit materiál
            Hlasování: 7/0/0
Jednání PV ukončeno: 10,20 hod.
Zapsal: Pavel Plichta OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl  předseda PV
Dne:
Přečteno: 3343x
Publikováno: 29.01.2008, poslední změna: 29.01.2008
Autor: Odbor obchodních aktivit
Vytisknout