Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat.

Opravný prostředek lze podat pouze písemně a to:
Poštou na adresu úřadu:
Úřad městské části Praha 5, příslušný odbor, nám. 14.října č.4, 150 22 Praha 5.
Další možností je podat opravný prostředek v Informačním středisku Štefánikova 13,15,
nebo informačním centru Barrandov, Krškova 807.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem nebo e-mailem na elektronickou adresu podatelny podatelna@praha5.cz

Přečteno: 18944x
Publikováno: 11.08.2002, poslední změna: 14.02.2008