Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty odborů šipka doprava Odbor živnostenský a občanskosprávních agend šipka doprava Oznámení živnostenského úřadu

 
 
 

INFORMAČNÍ POVINNOSTI příjemce potravin rostlinného původu - novela vyhlášky č.172/2015 Sb. (účinnost ode dne 1.8.2015)

Dnem 1.8.2015 nabývá účinnosti vyhláška č.172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, která zrušuje vyhlášku č. 320/2014 Sb. Oproti vyhlášce č. 320/2014 Sb. nedochází k žádné změně nahlašovaných komodit. Významnou změnou je však stanovený způsob podávání hlášení  - od 1.8.2015 lze informaci o příchodu zásilky na místo určení Státní zemědělské a potravinářské inspekci (dále jen "SZPI") podat výhradně pomocí webového nahlašovacího formuláře.
 
Potravinu má nahlásit provozovatel potravinářského podniku (dále jen "PPP") v místě určení. Informace o příchodu potraviny musí PPP oznámit SZPI pomocí webového nahlašovacího formuláře, nejméně 24 hodin před příchodem potravin na místo určení.
 
Registrace se provede na adrese: http://www.szpi.gov.cz/registrace-dovozce.aspx.
Nahlášení potravin se provádí na adrese: http://www.szpi.gov.cz/dovozy-prihlaseni.aspx.
 
Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu o potravinách (zákon č. 110/1997 Sb.), který v ustanovení § 3d odst. 3  stanovuje povinnost PPP informovat příslušné dozorové orgány o příjmu vybraných druhů potravin z jiného členského státu EU nebo ze třetí země. Vztahuje se pouze na potraviny, jejichž místem určení je místo na území ČR, kde dochází k prvnímu příjmu, zacházení nebo manipulaci s potravinou.
 
To znamená, že vyhláška se týká všech, kdo první přijímají, zacházejí nebo manipulují s potravinou rostlinného původu včetně subjektů, které potraviny rostlinného původu dovezou a přímo prodávají, včetně různých typů pojízdných prodejen.

 Seznam potravin rostlinného původu, na které se předpis vztahuje:

 •  čerstvé ovoce druhu : 
 1. broskve, včetně nektarinek
 2. hrušky,
 3. jablka,
 4. slívy a švestky
 5. pomeranče
 6. banány
 7. stolní hrozny révy vinné
 • čerstvá zelenina druhu :
 1. cibule a česnek,
 2. mrkev a celer bulvový,
 3. rajčata, papriky a okurky salátové,
 4. zelí hlávkové, květák a brokolice
 • brambory konzumní rané a brambory konzumní pozdní.
 • výrobky z révy vinné podle nařízení (EU) č. 1308/2013, o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty, vč. vinného rmutu, v obalech o objemu nad 2 l (neurčených konečnému spotřebiteli) a nebalené víno
 • vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny
 • mák setý                                                  
 • doplňky stravy

Povinné informace, které musí PPP v místě určení dle vyhlášky poskytnout dozorovému orgánu:

 • druh potraviny přicházejícího na místo určení, 
 • množství potraviny přicházejícího na místo určení,
 • členský stát Evropské unie nebo třetí země, název a adresa provozovatele potravinářského podniku dodávajícího potravinu na místo určení,
 • název, adresu a identifikační číslo místa určení a příjemce potraviny v místě určení
 • datum příchodu potraviny na místo určení 

Země původu – vyplní se země původu potraviny, nikoli země odkud je potravina odesílána. Dále se vyplní a nahlásí množství a další povinné údaje.  Nenahlášení potraviny je porušením právního předpisu.
Zdroj: SZPI
Přečteno: 24868x
Publikováno: 27.07.2015, poslední změna: 27.07.2015
Autor: Odbor živnostenský
Vytisknout