Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty odborů šipka doprava Odbor bytů a privatizace šipka doprava Odd. správy bytů

 
 
 

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi

Dne 1.6.2017 nabývá účinnosti zákon č. 98/2017 Sb., který se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 111/2006, nárok na doplatek bydlení nevznikne, pokud osoba bez vážného důvodu odmítne možnost přiměřeného bydlení, které je povinna si aktivně hledat. Za tímto účelem je osoba také povinna o pomoc při získání takovéhoto bydlení požádat obec, ve které má trvalý pobyt či ve které se skutečně zdržuje. Obec je povinna žádost posoudit a vydat dané osobě písemné doporučení dalšího postupu. Formulář je k dispozici v sekci Dokumenty odborů, oddělení správy bytů a na požádání Vám jej vyřídí odbor bytů a privatizace, oddělení správy bytů, V. patro, Úřad MČ Praha 5, Nám. 14. Října 4.

Přečteno: 15181x
Publikováno: 15.06.2017, poslední změna: 15.06.2017
Autor: Odbor bytů a privatizace
Vytisknout