Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Dotační programy šipka doprava Granty 2004 šipka doprava Místo pro život

 
 
 

Granty 2003 - Místo pro život...

Granty pro r. 2003       -    Místo pro život

      Žadatel

 Název projektu

      Záměr

Předpokl.částka/

 /požadovaná Kč

Návrh OOP v Kč

1) Palata – zrak.postiženi

Výsadba zeleně v zahradě Palaty

Výsad. materiál-stromy, keře

        217 000.-

        134 000.-

0,-

2) BD-Vltava II

Podpora výsadby

a péče o zeleň

Údržba zeleně

         20 000.-

           20 000.-

9 000,-

3) ZŠ –Plzeňská

Třídíme odpady

Třídění odpadu

ve třídách

         75 000.-

           30 000.-

0,-

        -  “   -

Dotkněte se přírody

Zvýšení zájmu žáků  o ŽP

           34 000.-

           30 000.-

20 000,-

4) Romana

   Rozehnalová

Zahrad. úpravy v

 MŠ uTyrš.školy

Výsad. živ.plotu

v areálu MŠ

         81 000.-

           81 000.-

50 000,-

5) Josef Cuhra

Revitaliz. dvora

Hořejší nábř.23.

Vyčištění od odpadu,odstr.nálet.

dřevin,rekultivace

         17 000.-

           17 000.-

         6 000,-

6) Spol.Prokop.a

   Dalej.údolí

Pořádání akcí pro veřejnost

Den země,Hurá prázd.,Ochrana obojživelníků ,pod

            56 000.-

            26 000.-

26 000,-

7) Obč.združ.Jinonice-   

  - Vidoule

Obnova výsad. u školy Mezi Lány

Náhrada uhynul. stromů u komunikaci

          36 000.-

            36 000.-

0,-

8) Praž.spolek pro

  ochr. zvířat

Záchrany opušt

Koček na P5

Odchyt koček

        100 000.-

dle úvahy MČ P5

0,-

9) Julie Mihalová –

     Sobín

Činnost zaměř. na ochr.zvířat

Péče o kočky v útulku

           75 000.-

           35 000.-

       20 000,-

10) Jana Adamcová

Internet.inform.

systém pro psí

útulky

Tvorba a údržba

Web.stránek

          189 000.-

          114 000.-

                0,-

11) DDM –stanice

ml.přírod.-Drtinova

Terárium pro obojživelníky

Zajištění provozu venkov.terária

            30 000.-

            20 000.-

                  0,-

        -   “  -

Rekonstrukce zahrady areálu

Obnova části zahrady

          250 000.-

          120 000.-

       45 000,-

        -   “  -

Genofod.sbírka rodu Havorthia duval

            40 000.-

            15 000.-

               0,-

12) Petra  

      Žerebáková

Regenerace vnitrobloku

 Na celné  2

Obnova vnitrbl.

 po povodni

          115 000.-

          115 000.-

       10 000,-

13) Obč. združení

 Butovice –Prok.úd.

Podpora ekol. programů

Záchrana staré studny ve starých Jinonicích

            40 500.-

            40 500.-

              0,-

14)     -   “  -

Podpora výsad. a péče o zeleň

Výsadba stromů

U Opatrovny X

X Vavřinecká

            33 000.-

            33 000.-

       33 000,-

15) Spol.pro Proko

a Dalej. údolí

Podpora výsad.

a péče o zeleň

Ozelenění inform.

Centra K Daleím

            10 000.-

              7 780.-

     7 000,-

16) ARNIKA – toxic.látky a odpad

Papír jako surovina

Podpora ekol. výchovy na P5

           159 000.-

             75 000.-

       24 000,-

Přečteno: 37913x
Publikováno: 06.06.2003, poslední změna: 06.06.2003
Vytisknout