Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise zahraniční a fondů EU šipka doprava Zápisy z jednání - 2012

 
 
 

Zápis ze 7. zasedání 23.07.2012

Zápis č. 7

ze zasedání

Komise pro zahraniční spolupráci a fondy EU

dne 23. 7. 2012

 

Začátek: 16.30 hodin

 

Přítomni: Mgr. M.Atlasová, Th.Mgr. P.Šáchová, Mgr. D. Bubníková, Ing. O. Velek, Bc. R. Sedlák , A. Holub, E. Linka

 

Host: Bc. L. Pokorný, J. Vyskočil

 

Program: 

 

Schválení zápisu z 6. zasedání Schválení programu 7. zasedání Informace o projektu snižování imisí na Praze 5 -  Bc. Lukáš Pokorný, vedoucí odboru správy veřejného prostranství Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – Bc. Jan Vyskočil, vedoucí oddělení podpory a řízení projektů Uskutečněné a plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce – Mgr. Martina Atlasová Různé

 

ad 1) Zápis ze 6. zasedání

            Hlasování: 6 – 0 – 0

ad 2) Program 7. zasedání  

                                                                                                                      Hlasování: 6 – 0 – 0

 

ad 3)

Vedoucí Odboru správy veřejného prostranství Bc. Lukáš Pokorný představil členům komise projekt "Snižování imisní zátěže ozeleněním ulic". Projekt slibuje snížení imisní zátěže v daných lokalitách o téměř 14 tun ročně, což je více než 10% celkového množství zplodin.

Projekt spočívá v ozelenění ulic pomocí mobilních 2 – 12 m dlouhých  květníků s odolnými druhy stromů, keřů a květin a osazení protihlukových stěn popínavými rostlinami. Umístění květníků je většinou na chodnících a bylo požádáno o zvláštní užívání komunikací jako mobilní dočasná překážka. Reakce ze strany občanů byly různorodé.

 

Usnesení:

Komise bere na vědomí zprávu Bc. Lukáše Pokorného a souhlasí s požadavkem Ing. Ondřeje Velka o dodání zpracovaných otázek a odpovědí k tématu v rámci komunikace s veřejností, studie projektu s uvedenými investičními a provozními náklady a odborného posudku zdravotního přínosu projektu, a to do pátku 27. 7. 2012.

Hlasování: 6 – 0 – 0

Členové komise se domluvili na uspořádání „Neformální diskuse“ pro členy ZMČ Praha 5 k tomuto tématu. Setkání se bude konat ve čtvrtek 2. 8. 2012 od 14.00 hodin v míst. č. 330, v budově ÚMČ Praha 5, Nám. 14. října 1381/4.

 

ad 4)

Vedoucí oddělení řízení a podpory projektů Bc. Jan Vyskočil informoval komisi o aktuálním stavu projektů a dodal tabulky s jejich podrobným zpracováním.

 

Odstranění ekologických zátěží na území MČ Praha 5

K tomuto projektu si vyžádal Ing. O. Velek závěrečnou zprávu s požadavkem o následné umístění na intranetu.

 

Projekt řízení lidských zdrojů v Praze 5

Jedná se o proškolení vedoucích pracovníků (odborů  a oddělení) – cca 50 osob.

Bc. Jan Vyskočil byl požádán o zaslání informace o náplni jednotlivých školení.

 

Projekt Rozvoj služeb e-Governmentu ÚMČ Praha 5

Smlouva je podepsána. Chybí pouze doložka, která bude dodána za 7 – 10 dní a poté bude zahájena realizace projektu.

 

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v Praze na rok 2012

Připravuje se podání výběrového řízení na zhotovitele hřišť pro seniory (Portheimka, Sacré Coeur).

 

Projekt zateplování škol v Praze 5

Čeká se na výsledek – více hodnotitelů.

 

Oranžové hřiště

Získán 1 mil. Kč, vybrán dodavatel. Po podpisu smlouvy panem starostou může začít stavba.

 

Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let na území MČ Praha 5

Žádost byla čerstvě v červenci podána. Výsledek se očekává za 4 – 5 měsíců.

 

Parky (Regenerace a úpravy parků MČ Praha 5 – Barrandov)

Připravena projektová dokumentace. V září bude dodána studie a dokumentace, vedoucí k stavebnímu povolení.

 

Projekt Smart Office – P5

Tento projekt by měl částečně navazovat na e-Government. Hlavním cílem je provázání lidských zdrojů s informačními technologiemi prostřednictvím procesního řízení.

 

 

Připravuje se vyhlášení výběrového řízení na dodavatele monitoringu výzev, který by monitoroval norské, švýcarské a EU fondy, zároveň by dodavatel poskytoval odborné konzultace poradenství k tomuto tématu.

 

 

Usnesení:

Komise bere na vědomí zprávu OSS - oddělení řízení a podpory projektů.

Hlasování: 6 – 0 – 0

 

ad 5)

Mgr. Martina Atlasová seznámila členy komise s uskutečněnými a plánovanými aktivitami v oblasti zahraniční spolupráce.

Architektura Újbudy – 7. – 27. 7. 2012

Turnaj sv. Štěpána v malé kopané  - tým za MČ Praha 5 se připravuje (část členů dodá E. Linka)

Setkání v rámci projektu EUC-NET v Harkány – říjen 2012

Výstava o Berlíně-Neuköllnu – říjen 2012

 

V plánu zůstávají:

-projekt Bratislavy-Petržalky – „Evropa pro občany“ - Setkání seniorů a žáků základních škol. Čeká se na výsledek, zda městská část B-P dostane grant.

-Druhý ročník konference o začleňování v Berlíně

-Turnaj ve futsalu pro zaměstnance úřadů partnerských měst – Trogir

-Talent roku Prahy 5 –únor 2012

 

Mgr. M. Atlasová navrhla pozvat na soutěž Talent roku kromě účinkujících také starosty partnerských měst.

 

Usnesení:

Komise souhlasí s pozváním starostů partnerských měst na soutěž Talent roku Prahy 5.

Hlasování: 6 – 0 – 0

 

 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 18.15 hodin.

 

   

 

 

 

     Zapsala: D. Szennaiová

 

 

 

Předsedkyně:

Mgr. Martina Atlasová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přečteno: 3653x
Publikováno: 15.08.2012, poslední změna: 15.08.2012
Autor: Odbor servisních služeb
Vytisknout