Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise zahraniční a fondů EU šipka doprava Zápisy z jednání - 2012

 
 
 

Zápis z 1. zasedání 30.01.2012

Zápis č. 1

 

ze zasedání

 

Komise pro zahraniční spolupráci a fondy EU

 

dne 30. 1. 2012

 

 

Začátek: 17.00 hodin

 

Přítomni: Mgr. M. Atlasová, M. Kukrle, Bc. R. Sedlák, Ing. J. Vitha, Ing. H. Heissler

Omluven: Ing. K. Jech

Host: Ing. A. Trůblová

 

Program:

1.       Schválení zápisu z 11. zasedání

2.       Schválení programu 1. zasedání

3.       Aktuální stav projektů a otevřené výzvy - oddělení podpory a řízení projektů

4.       Plánované akce s partnerskými městy v roce 2012

5.       Různé

 

 

ad 1)                                                                                                            

Zápis z 11. zasedání                                                                                                                                                                                                                                                        pro proti zdrž.

Hlasování: 5 – 0 – 0

Schváleno      

ad 2)

Program 1. zasedání                                                                                     

 

                                                                                                                      Hlasování: 5 – 0 – 0

                                                                                                                      Schváleno

 

ad 3)

 

Probíhající projekty

 

-          Projekt řízení lidských zdrojů v Praze 5

● Probíhají školící aktivity (probíhá Ekonomický a příprava na Právní blok)

● MV schválilo možnost navýšení školených osob o nové vedoucí oddělení ═►od   ledna 2012 je vytvořena 3. skupina vedoucích oddělení, podepsán dodatek ke smlouvě s dodavatelem vzdělávání – již běží

● Řešíme schválení monitorovací zprávy a přidělení dalších prostředků

   Ekonomem projektu nově jmenována Ing. Trůblová

 

 

-          Farmářské trhy na Praze 5

 • Poskytnuta dotace 120.000,- Kč od  MŽP (30.000,- po závěrečném vyúčtování)
 • Realizace trhů ukončena
 • Závěrečné vyúčtování + hodnotící zpráva schváleno RMČ (10. 1. 2012)

 

-          Dny udržitelného rozvoje Praha

● MČ přistupuje k projektu jako partner (podepsána smlouva o partnerství)

● Čeká se na stanovisko Bruselu k celému projektu

 

-          Projekt Více zeleně v Praze 5

● Schválena žádost u Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy 2011

(poskytnut nadační příspěvek 200 tis. Kč)

● Realizace výsadby 25 stromů proběhlo od 22. - 30. 11. 2011

● 29. 11. 2011 proběhlo za přítomnosti TV5 slavnostní sázení na nám. 14. Října (starosta, ředitel Nadace ČEZ)

 • Závěrečné vyúčtování + hodnotící zpráva schváleno RMČ (10. 1. 2012)

 

-          Projekt Rozvoj služeb e-Governmentu ÚMČ Praha 5

● Podána žádost u MHMP
(čekáme na výsledek) – během 14ti dnů

Pozn. dle tel. sdělení metodika OPPK bude do konce ledna probíhat bodování, stanovisko komise bude nejdříve koncem února 2012

 

-          Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v Praze na rok 2012

● Podány 3 žádosti o dotaci k MHMP:

Sportovní hřiště pro seniory (Portheimka a park Sacré Coeur)

Sportovní hřiště (ZŠ Chaplinovo náměstí)

(čekáme na výsledek)

 

Projekty v přípravě

 

-          Protipovodňová opatření

● Příprava žádosti a dokumentace pro SFŽP v rámci OPŽP

Bude řešeno jako:

1)      studie - protipovodňová opatření a využitelnost pro volný čas na Dalejském potoce

2)      2 x konkrétní realizace - protipovodňová opatření a revitalizace území, přiléhajícího k Vltavě

Čeká se na vyhlášení dotačních titulů

 

-          Projekt zateplování škol v Praze 5

 • Vybrány  3  ZŠ a MŠ (V Remízku, Chaplinovo náměstí a Peroutkova) Předpřipravena žádost a připravena projektová dokumentace  pro SFŽP v rámci OPŽP
 •  Čeká se na vyhlášení výzvy

 

 

-          Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let na území MČ Praha 5

 • Příprava žádosti o dotaci a veškeré dokumentace (grantový projekt Mezinárodní spolupráce v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)
 • Potvrzena spolupráce s Berlin – Neukölln, dolaďujeme další partnery projektu

 

 

 

-          Obnova a oprava vily Portheimka

 •  Příprava žádosti a dokumentace pro grant MHMP pro opravu památek na území hlavního města Prahy
 •  Žádost byla podána 30. 11. 2011, pouze na opravu střechy, čekáme na výsledek
 • Dle hmg schvalování bude výsledek znám v dubnu/květnu 2012

 

-          Londýn - Program Základní práva a občanství

 • 16. 12. 2011 jsme obdrželi zprávu, že MČ P5 byla zahrnuta do projektu jako partner
 • 21. 12. 2011 bylo schváleno RMČ přijetí partnerství v projektu
 • 2. 1. 2012 odeslán vyplněný dotazník partnera v projektu
 • Probíhá příprava smlouvy mezi MČ a Evropskou rozvojovou agenturou na poradenskou a koordinační činnost při přípravě žádosti o dotaci – v podpisovém kolečku úřadu
 • Dle harmonogramu projektu 13. 3. 2012 má být podána žádost o grant (podává MČ Londýn – Sutton)

 

 

Usnesení:

Komise bere na vědomí informaci z Oddělení podpory a řízení projektů o stavu a průběhu jednotlivých projektů bez připomínek.

Hlasování: 5 – 0 – 0

                                                                                                                      Schváleno

ad 4)

1. Talent roku (informace o programu zahraničních účastníků na akci)

Konečný program zahraničních delegací:

6. 2. 2012 odpoledne příjezd zahraničních delegací (Újbuda a Petržalka), ubytování v hotelu Akcent,

volný program a večeře v hotelu Akcent

7. 2. 2012 v 10:00 návštěva Království železnic, 12:00 oběd hotel Akcent, 13:26 příjezd delegace

z Neuköllnu 13:45 zkouška s orchestrem v Národním muzeu, volný program a večeře v hotelu Akcent

8. 2. 2012 dopoledne volný program, 12-13:00 oběd, v 16:30 generální zkouška v Národním domě

na Smíchově, 19:30 koncert v Národním domě na Smíchově

9. 2. 2012  odjezd zahraničních delegátů.

Nový seznam zahraničních účastníků:

Újbuda: Márk Marton a Martin Dajka – trumpetisté, Andras Kis – učitel z hudební školy Weiner, ředitelka hudební školy Weiner

Petržalka: Matej Slezák – zpěvák, Darina Tóthová – ZUŠ Jána Albrechta, Petržalka a Ing. Soňa Kyselová – MU Bratislava Petržalka

Neukölln: Thanh Thien Dang – klavírista, pan Daniel Busch – ředitel hudební školy "Paul Hindemith Musikschule" Berlin-Neukölln

 

 

 

 

 

 

2.  Konference o evropském kulturním dědictví (informace pro komisi)

Předsednictvo  SHCMS dne 27. 1. 2012 schválilo spolupráci na konferenci. Byli určeni přednášející: ing. arch. Kamila Matoušková - oblast financování,  doc. Jiří Vaníček - oblast cestovní ruch, Mgr. Květa Vitvarová - představení projektu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Plánovaný termín akce: 25. - 27. 3. 2012

Plánovaný počet pozvaných delegátů: 72 (50 zahraničních, 22 místních)

Předběžný návrh programu:

25. 3. 2012 – příjezd a uvítání delegátů, volný program, večeře

26. 3. 2012 – 9:00-13:00 prezentace, diskuse, 13:30-14:30 oběd, 17:00 exkurse, 19:00    slavnostní večeře

27. 3. 2012 – 09:00-10:00 workshopy, 10:30 -11:30 návštěva výstavy v Portheimce, 12:00 shrnutí workshopů, 13:00 oběd formou rautu v ZMČ, 14:00 tisková konference, odjezd zahraničních účastníků

 

3. Primátorky - veslařský klub Smíchov, pozvání účastníků z partnerských měst

(červen 2012) – v jednání

 

Usnesení:

Komise doporučuje pokračovat v jednání s VK Smíchov o možné účasti závodníků z partnerských měst MČ Praha 5 na pražských Primátorkách.

Hlasování: 5 – 0 – 0

Schváleno

 

4. Výstavy v malé galerii (informace)

 – předběžně zájem z Újbudy (červenec 2012 architektura Újbudy) a z Neuköllnu (říjen 2012 „od Rixdorfu k Neuköllnu“ – 100 let od přejmenování Neuköllnu)

 

5. Žádost o dotaci z programu Evropa pro občany Konference na téma Role seniorů v současné společnosti (9. – 11. 9. 2012 v průběhu týdne evropského dědictví, informace pro komisi)

- žádost zpracována, materiál bude předložen do RMČ

 

6. Výměnný tábor P5/Újbuda

– v roce 2012 se konat nebude vzhledem k rozpočtovým škrtům MČ Praha 5

 

7. Návštěva z německého svazu žen „Frauenunion“ a zástupkyň Svazu žen v Praze 5 dne 26. 4. 2012

- pronájem ZMČ, uvítací řeč zástupce ZMČ

 

Usnesení:

Komise doporučuje vyhovět žádosti o pronájem zasedací místnosti ZMČ německému svazu žen „Frauenunion“ pro setkání se zástupkyněmi české ženské organizace a požádat zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita o převzetí záštity nad akcí a přednesení projevu jménem Zastupitelstva MČ Praha 5.

Hlasování: 5 – 0 – 0

Schváleno

 

 

 

ad 5)

Ing. Heissler připomněl dříve uvažovanou možnost podnikání s partnerskými městy a uvedl, že do poloviny roku by mělo být známo, zda tuto možnost podpoří Hospodářská komora.

 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 17.55 hodin.

 

Zapsala: D. Szennaiová

 

 

 

 

 

 
 

Ověřovatel:

Marek Kukrle

 

 

 

 

 

Předsedkyně:

Mgr. Martina Atlasová

 

 

 

Přečteno: 5673x
Publikováno: 04.07.2012, poslední změna: 04.07.2012
Autor: Odbor servisních služeb
Vytisknout