Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

15. KOAaM - zápis ze dne 5.10.2009

 
 
Z Á P I S
 
 
z  15. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konaného dne : 5.10.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              9                                                    
Omluveno:                            3
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
Zápis ze 14. KOAaM a program na 15. KOAaM schválen.
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
15/01/2009
Žádost:  Smlouvy o věcném břemenu na pozemky parc. č. 329 a 331/1, k.ú. Radlice a parc. č. 1318/4, 1408/8, 4915/13 4915/22, k.ú. Smíchov pro PREdistribuce a.s. a Pražskou plynárenskou Distribuce a.s.
Žadatel:  Dopravní podnik hl. m. Prahy
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.       smlouvu o VB na pozemky parc. č. 329 a 331/1, k.ú. Radlice pro PREdistribuce a.s.  se sídlem záměrem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00
2.        smlouvu o VB na pozemky parc. č. 1318/4, 1408/8, 4915/13, 4915/22, k.ú. Smíchov pro PREedistribuce a.s. se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00
3.        smlouvu o VB na pozemek parc. č. 331/1, k.ú. Radlice pro Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 505.
7/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/02/2009
Žádost: Stanovisko k prodeji nemovitosti č.p. 3215, Drtinova 3a na pozemku parc. č. 3062/3 a pozemků parc. č. 3064, 3062/3 a 3062/1, vše v k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – zařízení školy nebo zařízení podobného typu.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
Materiál nedodán k jednání
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
15/03/2009
Žádost: Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 544/40, k.ú. Motol.
Žadatel: OOA MHMP
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.        se záměrem prodeje pozemku parc. č. 544/40, k.ú. Motol o výměře 480 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy Společenství vlastníků objektu bydlení Jeřabinova č.p. 295, Praha 5.
7/0/0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
15/04/2009
Žádost: Odbor správy majetku MHMP žádá o stanovisko ke směně částí pozemku parc. č. 290/1, k.ú. Jinonice za část pozemku parc. č. 1517/1, k.ú. Jinonice.
Žadatel: OSM MHMP
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem směny částí pozemku parc. č. 290/1, k.ú. Jinonice (o výměře cca 40 + 9 m2) ve vlastnictví manželů Vácových, za část pozemku parc. č. 1517/1, k.ú. Jinonice o výměře cca 47 m2 ve vlastnictví obce hl. m Prahy.
7/0/0
 
 
           
 
                       
 
                                 ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
 
OA  15/01/2009
Žádost: Dodatek č. 2 nájemní smlouvy se společností Vodafone Czech Republic a.s. na pronájem suterénní místnosti a části střechy pro provoz antény na domě č.p. 294, Mahenova 4.
Žadatel: Vodafone Czech Republic a.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Zina Porkertová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.       dodatek č. 2 nájemní smlouvy se společností Vodafone Czech Republic a.s. na pronájem suterénní místnosti a části střechy pro provoz antény na domě č.p. 294, Mahenova 4.
7/0/0
 
 
NP 15/01/2009
Žádost: NP Stroupežnického 28/2327, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
     I.        Neschválit:
      1.        pronájem NP – kancelář – v domě čp. 2327, Stroupežnického 28, Praha 5 – Smíchov jedinému zájemci firmě HALALICO, s.r.o. pro rozpor mezi schváleným způsobem užívání NP a záměrem žadatele
      II.       Schválit/neschválit:
      1.        pronájem NP – kancelář – v domě č.p. 2327, Stroupežnického 28, Praha 5 – Smíchov žadateli PROGRESSIVE o.s., se sídlem Francouzská 112/400, 101 00 Praha 10, IČO 266 149 36, za nájemné ve výši 12.500,- Kč měsíčně + zálohu na poskytované služby + DPH na dobu určitou
     III.        Schválit/neschválit:
1.         opětovné zveřejnění záměru pronájmu NP – kanceláře o výměře 48,70 m2 v přízemí domu č.p. 2327, Stroupežnického 28, Praha 5 – Smíchov za nájemné ve výši 12.500,- Kč měsíčně.
7/0/0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
NP 15/02/2009
Žádost: NP –  Stroupežnického 10/493, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
     1.          pronájem NP – prodejny o výměře 49,08 m2 v přízemí domu č.p. 493, Stroupežnického 10, Praha 5 – Smíchov žadateli:
                  …………………………………..
                  za nájemné ve výši …………..,- Kč měsíčně. 
II.                 Zrušit  záměr pronájmu
7/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 15/03/2009
Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, SNK Evropští demokraté, návrh na ukončení nájmu kanceláře dohodou.  
Žadatel: SNK Evropští demokraté
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.         ukončení nájmu NP – kanceláře o výměře 24,70 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 84, Janáčkovo nábřeží 9, Praha 5 – Smíchov s nájemcem – SNK Evropští demokraté, IČ 70869553, dohodou k datu 31.10.2009.
7/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
16. KOAaM se koná dne : 19.10. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedání KOAaM v 17 hod.
 
 
 
Za KOAaM:                          Ověřil:                                                    V Praze dne: 1.10. 2009
 Jiřina Zavadilová          ing. Petr HORÁK
                                           zástupce starosty
Přečteno: 3791x
Publikováno: 08.10.2009, poslední změna: 08.10.2009
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout