Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

8. KOAaM - ze dne 1.6.2009

 
 
Z Á P I S
 
 
z  8. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 1.6.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              8                                                    
Omluveno:                            3
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
8/01/2009
Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P5 dle plánu oprav na rok 2009 shodně s návrhy hodnotících komisí.  
Žadatel:  OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.        výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2009
-         oprava a nátěr fasády do dvora a ulice, celková oprava střechy, oprava pavlačí, repase a nátěr oken domu Lidická 41/ č.p. 406, Praha 5 zhotovitel MOZAIK s.r.o., v částce 2, 628.822,- Kč vč. DPH
-         celková oprava střechy domu Janáčkovo nábřeží 27/ č.p. 1075, Praha 5 zhotovitel MOZAIK s.r.o., v částce 1, 000.068,- Kč vč. DPH
-         celková oprava střechy a krovu domu Lesnická 8/ č.p. 1155, Praha 5 zhotovitel ISCO s.r.o., v částce 1, 999. 094,- Kč vč. DPH
-         výměna oken a vstupních dveří domů Musílkova 1/ č.p. 302 a 3/ č.p. 303, Praha 5 zhotovitel RODOSTAV Praha s.r.o. v částce  2, 941.370,- Kč vč. DPH
-         celková oprava střechy domu Nádražní 15/č.p. 1272, Praha 5 zhotovitel A-Z PROFIL s.r.o. v částce 2, 413.905,- Kč vč. DPH
-         oprava a nátěr dvorní fasády včetně římsy, repase a nátěr oken domu Na Bělidle 42/65, Praha 5 zhotovitel ERGO 2 TRADE s.r.o. v částce 2, 084.742,- Kč vč. DPH
-         výměna oken a vstupních dveří domů Nepomucká 2/č.p. 442 a 4/ č.p. 445, Praha 5 zhotovitel Domistav CZ a.s. v částce 1, 874.831,- Kč vč. DPH
-         oprava a nátěr dvorní a uliční fasády, výměna oken do ulice, oprava a nátěr oken do dvora, výměna dveří do dvora, celková oprava opěrné zdi, položení dlažby ve dvoře, vymalování společných prostor domu Újezd 7/ v č.p. 597, Praha 5 zhotovitel OPREKO s.r.o. v částce 4, 177.587,- Kč vč. DPH.
5/0/0
 
8/02/2009
Žádost: OOA MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2068/2, k.ú. Košíře.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.      se záměrem prodeje požadované části pozemku parc. č. 2068/2, k.ú. Košíře o výměře cca 15 m2  z vlastnictví obce hl. m. Prahy společností První smíchovské stavební bytové družstvo – za účelem výstavby nové TS.
6/0/0
 
 
8/03/2009
Žádost: Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 – nemovitost č.p. 206, se zastavěnou parcelou č. 553 a související zahradou parc. č. 554 vše v k.ú. Hlubočepy.  
Žadatel: ZHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Dana Staňková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Požádat:
1.        Zastupitelstvo hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 – nemovitosti č.p. 206 se zastavěnou parcelou č. 553 a související zahradou parc. č. 554 vše v k.ú. Hlubočepy.
6/0/0
 
 
8/04/2009
Žádost: Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření budovy č.p. 636 se souvisejícími pozemky parc. č. 1032/7 a 1032/3 v k.ú. Jinonice – bývalé učiliště Mezi rolemi 4, Praha 5.  
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Dana Staňková
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Požádat:
1.        Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření budovy č.p. 636 a souvisejících pozemků parc. č. 1032/7 a 1032/3 vše v k.ú. Jinonice.
6/0/0
 
8/05/2009
Žádost: Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidaci předkládá každoročně Souhrnnou zprávu o průběhu likvidace.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Dana Staňková
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Vzít na vědomí:
1.        Souhrnnou zprávu o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 5, státního podniku v likvidaci.
6/0/0
 
8/06/2009
Žádost: Informace o udělených souhlasech v OSM od ledna do března 2009.
Žadatel: RMČ
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Vzít na vědomí:
 
1.              Informace dle Přílohy č. 1 o udělených souhlasech dle kompetencí.
6/0/0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
8/07/2009
Žádost: Žádost o revizní stanovisko ke směně pozemků a to parc. č. 499, k.ú. Radlice ve vlastnictví žadatele a pozemku parc. č. 562, k.ú. Radlice ve vl. hl. m. Prahy.
Žadatel: RMČ
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem směny části pozemku parc. č. 499 o výměře 1200 m2 ( bude upřesněno GP) v k.ú. Radlice ve vlastnictví společnosti Pražská cihelna za část pozemku parc. č. 562, k.ú. Radlice o výměře 365 m2 (bude upřesněno GP) z vlastnictví obce hl. m. Prahy dle přiloženého zákresu.
6/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
8/08/2009
Žádost: Stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1475/166, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – na pozemek bude vyhlášeno výběrové řízení.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.      se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1475/166, k.ú. Košíře o výměře 689 m2 z vlastnictví    obce hl. m. Prahy – výběrové řízení s ohledem na nesouhlasné stanovisko odboru dopravy a životního prostředí.
6/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  8/01/2009
Žádost: Žádost o prodej pozemku č. parc. 849/1 a části č. parc. 847 v k.ú. Jinonice.
Žadatel:  p. Veronika Percivalová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Nesouhlasit:
1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 849/1 a části č. parc. 847 v k.ú. Jinonice Veronice Percivalové, bytem České Velenice, Komenského 498.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
OA 8/02/2009
Žádost: Vltavská 28, záměr prodeje domu čp. 277, se zastavěným pozemkem parcel. č. 445/3,k.ú. Smíchov.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Revokovat:
1.       usnesení RMČ Praha 5 č. 9/239/2009 ze dne 17.3.2009 takto:
          se záměrem prodeje domu čp. 277, se zastavěným pozemkem parcel. č. 445/3, k.ú. Smíchov, Vltavská 28, Praha 5, dle Statutu ... třetí osobě za minimální kupní cenu :
        19, 950.000,- Kč
5/0/0
 
OA 8/03/2009
Žádost: Záhorského 4/866, Praha 5, k.ú. Hlubočepy, Via Lucis o.p.s., souhlas s podnájmem.
 
Žadatel: Via Lucis, o.p.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.       podnájem části provozních prostor budovy Záhorského 886/4, Praha 5, k.ú. Hlubočepy, s využitím jako byt pro správce budovy o celkové výměře 83,22 m2 na základě předložené podnájemní smlouvy ze dne 30.4.2009
         uzavřené mezi nájemcem – Via Lucis, o.p.s. IČ 28385462 a podnájemcem – manželi Tvrdíkovými.
4/0/1
 
 
OA 8/04/2009
Žádost: Štefánikova 12/68 – žádost nájemce objektu, společnosti NDP CZ s.r.o. o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem části NP umístěných 3. NP objektu o celkové výměře 70 m2.
Žadatel: společnost NDP CZ s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      uzavření podnájemní smlouvy mezi NDP CZ s.r.o. a společností Nová ekonomika, o.p.s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, Kladno, IČ 28435818 na pronájem části NP umístěných ve 3. NP objektu Štefánikova 12/68 o výměře 70 m2 s účinností od 15.6.2009.
5/0/0
 
NP 8/01/2009
Žádost: NP Slávy Horníka 18/508, Praha 5 – Košíře, Ing. Arch. Karel Císař, ukončení nájmu dohodou.
Žadatel: Ing. Karel Císař
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.         ukončení nájmu NP – architektonického ateliéru o výměře 40,00 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 508, Slávy Horníka 18, Praha 5 – Košíře s nájemcem Ing. Arch. Karlem Císařem, IČ 10153241, dohodou ke dni 30.6.2009.
5/0/0         
 
NP 8/02/2009
Žádost: NP Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.            pronájem NP – kanceláře v přízemí domu čp. 782, Arbesovo náměstí 13, Praha 5 – Smíchov žadateli:
Alias Contra, s.r.o., IČ 27398536, Pražská 22, 252 30 Řevnice
      za nájemné ve výši 12.000,- Kč měsíčně + DPH.
4/0/1
Začátek KOAaM v 16 hod.
Konec KOAaM v 17 hod.
 
9. KOAaM se koná dne : 15.6. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
Za KOAaM:                              Ověřil:                                                   V Praze dne: 2.6. 2009
 Jiřina Zavadilová              ing. Petr HORÁK        
 
                                                                 
Přečteno: 3855x
Publikováno: 09.06.2009, poslední změna: 09.06.2009
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout