Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Projekty a záměry v Praze 5 šipka doprava Buďánka pro Prahu

 
 
 

Rada Prahy 5 schválila záměr revitalizace osady Buďánka dle návrhu občanů, k projektu zasedne Švýcarsko - český kulatý stůl

Radní MČ Praha 5 na svém zasedání 13. 5. 2014 schválili záměr obnovy osady Buďánka dle projektu vypracovaného občanským spolkem „Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí“. Zároveň se v Praze 28. a 29. května uskuteční Švýcarsko - český kulatý stůl, kde nad problematikou obnovy bývalé dělnické kolonie Buďánka budou diskutovat více než 3 desítky českých odborníků a architektů se svými švýcarskými protějšky.

Mezinárodní jednání přenese zahraniční zkušenosti do projektu Buďánka pro Prahu v rámci Partnerství Švýcarských fondů. Akci pořádá Nadace české architektury ve spolupráci s Občanským sdružením Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí multifunkčním prostoru ERA svět na Jungmannově náměstí 767/6 v Praze 1.

Rada MČ Praha 5 zároveň schválila konkrétní podobu záměru obnovy Buďánek. Podle radního Jiřího Vejmelky, který spolu s 1. zástupcem starosty Petrem Lachnitem převzal nad projektem záštitu, je prioritou při obnově bývalé osady bezpečnost. „Jako první proběhne průzkum všech objektů statikem, abychom věděli, v jakém stavu zbytky domů jsou a jak je využít. Následně počítáme s geodetickým zaměřením, geologickým průzkumem a stavebně-technickým a stavebně-historickým průzkumem. Prvním domem, který se dočká rekonstrukce, by měl být objekt bývalé mlékárny bez čísla popisného, který se přemění v místní informační centrum,“ přiblížil schválený záměr radní Jiří Vejmelka.

Cílem obnovy Buďánek je zachovat co nejvíce výjimečné atmosféry tohoto místa, rekonstruovat některé z objektů a vytvořit zde prostor pro umělecké ateliéry a dílny či vzdělávací akce. Své místo by zde nalezly mimo jiné i chráněné dílny pro postižené, lokalita by se také stala zelenou „oázou“ klidu v páté městské části. V místě bývalé dělnické kolonie Buďánka vznikne společensko-kulturní centrum Prahy 5. „Buďánka bude sloužit k setkávání občanů, aktivitám v oblasti kultury, sportu a k pořádání výstav. Projekt Buďánka pro Prahu je úzce konzultován s orgány památkové péče a odborníky z oblasti architektury. Svými podněty mohou přispět i občané. Provozujeme adresu budanka@praha5.cz, na kterou mohou lidé napsat,“ dodává radní Jiří Vejmelka.

Martin Dvořák z občanského sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka již dříve vzpomenul úsilí současné hrstky obyvatel Buďánek zastavit několik vln developerských projektů v této lokalitě, což se nakonec podařilo. „V boji proti developerům jsme pochopili, že musíme přijít i s vlastním návrhem řešení. Asi před dvěma lety jsme se do toho pustili a to, co bylo prezentováno na únorové veřejné diskuzi na půdě radnice, je výsledek,“ řekl Martin Dvořák, který se spolu s předsedkyní Veronikou Palečkovou patří k aktivním občanům v rámci pracovní skupiny sestavené k obnově osady. Právě zástupci občanského spolku známého spíše pod webovou adresou www.zachranmebudanka.cz jsou autory schváleného záměru.

Pro finanční pokrytí celého projektu revitalizace je uvažováno o vícezdrojovém financování. „Městská část investuje do komunikací a infrastruktury, které je třeba vybudovat. Do financování projektu se zapojila i ČSOB, která již koncem roku poskytla městské části dar ve výši 5 milionů korun. Pro první etapu  je možné využít právě i tzv. Švýcarské fondy – jedná se   o program  bilaterální  finanční  pomoci  mezi  Švýcarskem a Českou republikou, v rámci kterého je možné financovat zejména projekty, které není možno podpořit v rámci strukturálních fondů a ostatních zdrojů financování,“ vysvětlil předseda Komise územního rozvoje Tomáš Homola. Za českou stranu je Národní koordinační jednotkou Programu švýcarsko-české spolupráce jmenováno Ministerstvo financí ČR. Z Fondu Partnerství by měl být financován pilotní projekt vzorové revitalizace jednoho domu (bez  č. p. v ul. Nad Zámečnicí), kde vznikne Infocentrum celého projektu.

Více informací o obnově Buďánek a aktuality z připravovaného projektu přineseme také na webových stránkách městské části v příslušné sekci http://www.praha5.cz/cs/sekce/budanka-pro-prahu/.

 

Jak šel čas kolem Buďánek

Buďánka je bývalá dělnická osada ležící na pražském Smíchově v části přiléhající ke Košířům (a často považované za jejich součást), zejména v okolí ulice U Zámečnice, v oblasti mezi usedlostí Kavalírka a přírodní památkou Skalka. Na místě vinice ji mezi lety 1800 až 1840 postavili pravděpodobně dělníci z blízkého pískovcového lomu. Bydleli v ní možná pak i mnozí dělníci Tatry Smíchov, břevnovské cihelny a další. Osada měla okolo 20 domků, v nichž bydlelo až 300 obyvatel (podle některých údajů měla 24 domků). Lokalita památkové zóny Buďánka prošla několika zásadními vývojovými etapami, které měly určující vliv na stav jednotlivých objektů. První etapou byly modernizace a přestavby ve 30. letech minulého století, kdy došlo u některých z objektů k razantním stavebním úpravám. V  60. letech minulého století pokračovaly stavební úpravy jednotlivých domů, ale především došlo k rozsáhlé demolici domů v severní uliční frontě Plzeňské ulice v rámci jejího rozšíření na obousměrně dvouproudovou komunikaci se středovým pásem tramvajového kolejiště. Zároveň byla zbourána i budova bývalého mlýna, Motolský potok byl zatrubněn a byla upravena křižovatka ulic Plzeňské, Musílkovy a Nad Zámečnicí. Tím došlo k odhalení drobné zástavby dnešní památkové zóny.

Devastace kvůli paneláku - Podstatnou vývojovou etapou pak byl záměr výstavby panelového domu a zdravotního střediska na konci 80. let minulého století. Během let 1988 – 1989 příprava tohoto záměru postoupila až do fáze vystěhování a vyvlastnění jednotlivých domů kolonie Buďánka. Z plánů připravované socialistické výstavby 10-ti patrového panelového domu nakonec díky změnám po listopadu 1989 sešlo, ale až na tři domy zůstaly již objekty kolonie prázdné. V roce 1991 byla kolonie prohlášena za památkovou zónu. To ale bohužel nezajistilo pro většinu z domů potřebnou ochranu. Nejprve nečinností tehdejšího vedení MČ Praha 5 a poté i cílenými akcemi ze strany radnice došlo k prudkému zhoršení stavu většiny domů.  Z celkového počtu 15 objektů zůstaly pouze tři trvale obydleny, dalších sedm bylo v r. 2002 z iniciativy tehdejšího vedení radnice strženo pod záminkou ochrany bezpečnosti. Po několika nerealizovaných developerských záměrech zastupitelstvo MČ Praha 5 uložilo Radě MČ Praha 5 dne 21. 11. 2013 ukončit veškeré smluvní vztahy se společností GEOSAN ALFA s.r.o. Po jejich zániku 31. 3. 2014 se otevírá cesta k revitalizaci celé osady. (zdroj ipetka.cz)

Osada Buďánka v době svého rozkvětu. Foto: archiv


Z mnoha domů dělnické kolonie zbyly jen žalostné trosky. Foto: Michal Fairaizl


Přečteno: 56604x
Publikováno: 13.05.2014, poslední změna: 13.05.2014
Autor: Kancelář starosty
Vytisknout