Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 21 KOAaM dne 31.10.2005

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Z Á P I S

z 21.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 31.10.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                   

Omluveno:                            3                           

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

21/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 545, k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – zahrada.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      prodej části pozemku parc. č. 545, k.ú. Radlice o celkové výměře 122 m2 z vl. obce hl. m. Prahy za podmínky dodržení požadavků ODŽ ÚMČ Praha 5 z hlediska dopravy, tj. že se na náklady žadatele v prostoru stávajícího ukončení ul. Na Brabenci zřídí otočka s vyhovujícími parametry, které umožní otáčení vozidel.

7/0/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 21/01/2005

 

Žádost:. Žádost o prodej pozemku č. parc. 124/2 v k.ú. Košíře zastavěného garáží ve vlastnictví žadatelů.

Žadatel: ing. K. Böhm a manželé Kolínských

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 124/2 v k.ú. Košíře o výměře 36 m2 vlastníkům stavby garáže za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2005 Kč 2.580,-/m2, tj. celkem Kč 92.880,- ing. Karlu Böhmovi, bytem Praha 1, Mostecká 281/7 id. ½ za cenu Kč 46.440,- a manž. MUDr. Dagmar Kolínské a ing. Pavlu Kolínskému, bytem Praha 5, Schodová 311/6 id. ½ do SJM za cenu 46.440,- Kč.

6/0/0

 

 

OA 21/02/2005

 

Žádost: Zrušení usnesení  RMČ Praha 5 č. 36/1268/2005 ze dne 27.9.2005 – pronájem NP o celkové výměře 56,54 m2 umístěných v areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 společnosti CENTRA a.s., Plzeňská 5b, Praha 5 za roční nájemné ve výši 169.620,- Kč.

 

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. zrušit:

1.usnesení RMČ Praha 5 č. 36/1268/2005 ze dne 27.9.2005 – pronájem NP o celkové výměře 56,54 m2 umístěných v areálu Polikliniky Barrandov, Krčkova 807, Praha 5 společnosti CENTRA a.s., Plzeňská 5b, Praha 5 za roční nájemné ve výši 169.620,- Kč.

II. schválit:

1.      opětovné zveřejnění záměru pronájmu na volné NP o celkové výměře 56,54 m2 umístěné v přízemí budovy A v areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

6/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

OA 21/03/2005

 

Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 – opětovné zveřejnění záměru pronájmu volných NP po LSPP o celkové výměře 89,9 m2.

 

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      opětovné zveřejnění záměru pronájmu na volné NP o celkové výměře 89,9 m2 v přízemí budovy A v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, s přednostním pronájmem lékařům.

7/0/0

 

 

OA 21/04/2005

 

Žádost:  Ukončení nájemního vztahu se společností Vesna Liberec s.r.o. v souladu s čl. II. odst. 1. smlouvy č. 122/0/OOA/04  na umístění reklamního zařízení na objektu Křížová 43/č.p. 264 ze dne 20.12.2004 k 31.12.2005.

 

Žadatel: Vesna Liberec s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. vzít na vědomí:

1.      ukončení nájemního vztahu se společností Vesna Liberec s.r.o. v souladu s čl. II. odst. 1 smlouvy č. 122/0/OOA/04 na umístění reklamního zařízení na objektu Křížová 43/č.p. 264 dne 20.12.2004 k 31.12.2005.

 7/0/0

 

OA 21/05/2005

 

Žádost:  Ke Koulce 10, záměr prodeje id. ¼ domu čp. 1167 a id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Žadatel: p. Alena Koskubová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. revokovat:

1.      usnesení  č. 31/1030/2005 ze dne 16.8.2005 a usnesení 37/1360/2005 ze dne 11.10.2005 takto:

(změna kupní ceny)

souhlasí se záměrem prodeje id. ¼ domu čp. 1167, Ke Koulce 10 a id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov, Praha 5, Aleně Koskubové, Basilicumhof 23, 1115 DL Duivendrecht, Holandsko, za kupní cenu 1,000.000,- Kč.

7/0/0

 

 

OA 21/06/2005

 

Žádost:  Prodej dvougaráže nacházející se v objektu areálu Klikatá 90c, k.ú. Košíře.

 

Žadatel: společnost NEVO s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      prodej dvougaráže nacházející se v objektu areálu Klikatá 90c, k.ú. Košíře:

firmě Šamonil se sídlem U Waltrovky 1, Praha 5, IČ: 13155121 za nabízenou cenu ve výši 65.000,- Kč.

7/0/0

 

 

NP 21/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení, Janáčkovo nábřeží 9/84, Bozděchova 9/637, Stroupežnického 24/2326, Štefánikova 40/278, Nádražní 15/1272.

 

Žadatel: zájemci o pronájmy

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1. pronájem NP Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov

    žadatel:Křesťanská a demokratická unie-ČSL, místní organizace, Karlovo nám. 5, Praha 2

    za nájemné ve výši: cena obvyklá pro politické strany

    7/0/0

2.      pronájem NP Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov

žadatel: KAJA-TRADING, s.r.o., Renoirova 650, 152 00  Praha 5

za nájemné ve výši: 400,- Kč/m2/rok

7/0/0

3.      pronájem NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 –Smíchov

dle návrhu p. M. Stránského

žadatel:Michal Klokočka-SOFTWARE DEVELOPMENT, Pod Marjánkou 4, Praha 6

za nájemné ve výši: 6.550,- Kč/m2/rok

4/1/2

 

dle návrhu p. ing. J. Fialy

žadatel: Lenka Zemanová, Nad Buďánkami III/3, Praha 5

za nájemné ve výši: 6.500,- Kč/m2/rok

3/0/4

 

 

 

 

dle návrhu p. J. Smetany

žadatel: Věra CIKÁNOVÁ, V Stráni 425/2, Praha 5

za nájemné ve výši: 8.100,- Kč/m2/rok

1/0/6

 

4.  pronájem NP Štefánikova 40/278, Praha 5 - Smíchov

    žadatel:Delroy s Gym, s.r.o., Zborovská 4, Praha 5

    za nájemné ve výši: 50.600,- měsíčně tj. 3.051,-Kč/m2/rok

   7/0/0

    náhradník:

    žadatel: VINUM-českomoravské družstvo, Čermákova 9, 669 02 Znojmo

    za nájemné ve výši: 45.090,- měsíčně, tj. 2.719,- Kč/m2/rok

    7/0/0

5        pronájem NP Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov

žadatel: Delroy´  s Gym, s.r.o., Zborovská 4, Praha 5

za nájemné ve výši: 2.500,- Kč/m2/rok, tj. 102.000,- Kč měsíčně

7/0/0

 

náhradník:

nájemce:  BCB HOLDING PRAHA, s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4

za nájemné ve výši: 2.555,-Kč/m2/rok, tj. 104.419,- Kč měsíčně

7/0/0

KOAaM  žádá podání informace o průběhu jednání, o případném obydlováním atd.

 

 

NP 21/02/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 209/442, Praha 5 – Košíře, TOPENA, s.r.o., souhlas s uvedením sídla společnosti DUGA, s.r.o. a změna názvu na TOPENSTAV, s.r.o.

 

Žadatel: p. Ladislav Huněk

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I. souhlasit

1.      s uvedením sídla společnosti DUGA, s.r.o. na adrese Plzeňská 209/442, 150 00 Praha 5 – Košíře

II.                Vzít na vědomí

1.      změnu názvu ze spol. TOPENA, s.r.o. na spol. TOPENSTAV, s.r.o. IČ 2564651, se sídlem Plzeňská 209/442, 150 00 Praha 5

III.             Schválit

1.      uzavření Dodatku k NS na NP Plzeňská 209/442, Praha 5 – Košíře, kterým se smlouva upravuje v osobě nájemce ze spol. TOPENA, s.r.o. na spol. TOPENSTAV, s.r.o. IČ 2564651

7/0/0

 

 

 

 

 

NP 21/03/2005

 

Žádost: NP – Holubova 2/2518, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jiří Adámek, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: Ing. Jiří Adámek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I. schválit:

1. ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Holubova 2/2518, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.11.2005 – nájemce: Ing. Jiří Adámek, Jarní 1309,    253 01 Hostivice.

7/0/0

 

 

NP 21/04/2005

 

Žádost: NP – U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov, ATHINGANOI, o.s., žádost o odpuštění kauce.

 

Žadatel: p. Bc. Gabriela Hrabaňová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. neschválit:

1.      prominutí kauce v celkové výši 35.610,- Kč (2NS 27.450,- Kč + 8.160,- Kč) na NP v ul. U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov, nájemce občanské sdružení ATHINGANOI.

7/0/0

 

 

NP 21/05/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, Český svaz bojovníků za svobodu, záměr pronájmu.

 

Žadatel: Český svaz bojovníků za svobodu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.      pronájem NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, žadatel: Český svaz bojovníků za svobodu Obvodní výbor Praha 5, Matoušova 8, Praha 5 za nájemné ve výši 50,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

Na stůl:

 

NP 21/06/2005

 

Žádost: NP – Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, záměr pronájmu.

 

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      zveřejnění nabídky NP Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov se záměrem pronajmout tyto prostory pro činnost Centra sociální a ošetřovatelské pomoci se sídlem Zubatého 10/330, P-5 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

NP 21/07/2005

 

Žádost: NP – Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře, Hana Davidová, záměr pronájmu.

 

Žadatel: p. Hana Davidová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      zveřejnění nabídky NP v ul. Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře na úřední desce MČ Praha 5 se záměrem pronajmout tento prostor Haně Davidové, bytem Slávy Horníka 82/13, P-5, za nájemné ve výši 835,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

NP 21/08/2005

 

Žádost: NP – pronájmy na základě vyvěšení, Vítězná 13/531.

 

Žadatel: zájemci o pronájmy

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

pronájem NP na základě vyvěšení, Vítězná 13/531, Praha 5

nájemce: Mgr. Lubor Pelikán, PELIKÁN s.r.o., Vítězná 13, Praha 5

za nájemné ve výši:  4.200,- Kč/m2/rok, tj. 60.830,- Kč měs.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

22. KOAaM se koná dne : 14.11.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod. 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 1.11.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S K Ý

                                                        zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

                                                                                                                                                                                                                

Z Á P I S

z 21.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 31.10.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                   

Omluveno:                            3                           

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

21/01/2005

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 545, k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – zahrada.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      prodej části pozemku parc. č. 545, k.ú. Radlice o celkové výměře 122 m2 z vl. obce hl. m. Prahy za podmínky dodržení požadavků ODŽ ÚMČ Praha 5 z hlediska dopravy, tj. že se na náklady žadatele v prostoru stávajícího ukončení ul. Na Brabenci zřídí otočka s vyhovujícími parametry, které umožní otáčení vozidel.

7/0/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

OA 21/01/2005

Žádost:. Žádost o prodej pozemku č. parc. 124/2 v k.ú. Košíře zastavěného garáží ve vlastnictví žadatelů.

Žadatel: ing. K. Böhm a manželé Kolínských

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 124/2 v k.ú. Košíře o výměře 36 m2 vlastníkům stavby garáže za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2005 Kč 2.580,-/m2, tj. celkem Kč 92.880,- ing. Karlu Böhmovi, bytem Praha 1, Mostecká 281/7 id. ½ za cenu Kč 46.440,- a manž. MUDr. Dagmar Kolínské a ing. Pavlu Kolínskému, bytem Praha 5, Schodová 311/6 id. ½ do SJM za cenu 46.440,- Kč.

6/0/0

OA 21/02/2005

Žádost: Zrušení usnesení  RMČ Praha 5 č. 36/1268/2005 ze dne 27.9.2005 – pronájem NP o celkové výměře 56,54 m2 umístěných v areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 společnosti CENTRA a.s., Plzeňská 5b, Praha 5 za roční nájemné ve výši 169.620,- Kč.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. zrušit:

1.usnesení RMČ Praha 5 č. 36/1268/2005 ze dne 27.9.2005 – pronájem NP o celkové výměře 56,54 m2 umístěných v areálu Polikliniky Barrandov, Krčkova 807, Praha 5 společnosti CENTRA a.s., Plzeňská 5b, Praha 5 za roční nájemné ve výši 169.620,- Kč.

II. schválit:

1.      opětovné zveřejnění záměru pronájmu na volné NP o celkové výměře 56,54 m2 umístěné v přízemí budovy A v areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

6/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OA 21/03/2005

Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 – opětovné zveřejnění záměru pronájmu volných NP po LSPP o celkové výměře 89,9 m2.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      opětovné zveřejnění záměru pronájmu na volné NP o celkové výměře 89,9 m2 v přízemí budovy A v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, s přednostním pronájmem lékařům.

7/0/0

OA 21/04/2005

Žádost:  Ukončení nájemního vztahu se společností Vesna Liberec s.r.o. v souladu s čl. II. odst. 1. smlouvy č. 122/0/OOA/04  na umístění reklamního zařízení na objektu Křížová 43/č.p. 264 ze dne 20.12.2004 k 31.12.2005.

Žadatel: Vesna Liberec s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. vzít na vědomí:

1.      ukončení nájemního vztahu se společností Vesna Liberec s.r.o. v souladu s čl. II. odst. 1 smlouvy č. 122/0/OOA/04 na umístění reklamního zařízení na objektu Křížová 43/č.p. 264 dne 20.12.2004 k 31.12.2005.

 7/0/0

OA 21/05/2005

Žádost:  Ke Koulce 10, záměr prodeje id. ¼ domu čp. 1167 a id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov, Praha 5.

Žadatel: p. Alena Koskubová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. revokovat:

1.      usnesení  č. 31/1030/2005 ze dne 16.8.2005 a usnesení 37/1360/2005 ze dne 11.10.2005 takto:

(změna kupní ceny)

souhlasí se záměrem prodeje id. ¼ domu čp. 1167, Ke Koulce 10 a id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov, Praha 5, Aleně Koskubové, Basilicumhof 23, 1115 DL Duivendrecht, Holandsko, za kupní cenu 1,000.000,- Kč.

7/0/0

OA 21/06/2005

Žádost:  Prodej dvougaráže nacházející se v objektu areálu Klikatá 90c, k.ú. Košíře.

Žadatel: společnost NEVO s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      prodej dvougaráže nacházející se v objektu areálu Klikatá 90c, k.ú. Košíře:

firmě Šamonil se sídlem U Waltrovky 1, Praha 5, IČ: 13155121 za nabízenou cenu ve výši 65.000,- Kč.

7/0/0

NP 21/01/2005

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení, Janáčkovo nábřeží 9/84, Bozděchova 9/637, Stroupežnického 24/2326, Štefánikova 40/278, Nádražní 15/1272.

Žadatel: zájemci o pronájmy

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1. pronájem NP Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov

    žadatel:Křesťanská a demokratická unie-ČSL, místní organizace, Karlovo nám. 5, Praha 2

    za nájemné ve výši: cena obvyklá pro politické strany

    7/0/0

2.      pronájem NP Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov

žadatel: KAJA-TRADING, s.r.o., Renoirova 650, 152 00  Praha 5

za nájemné ve výši: 400,- Kč/m2/rok

7/0/0

3.      pronájem NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 –Smíchov

dle návrhu p. M. Stránského

žadatel:Michal Klokočka-SOFTWARE DEVELOPMENT, Pod Marjánkou 4, Praha 6

za nájemné ve výši: 6.550,- Kč/m2/rok

4/1/2

dle návrhu p. ing. J. Fialy

žadatel: Lenka Zemanová, Nad Buďánkami III/3, Praha 5

za nájemné ve výši: 6.500,- Kč/m2/rok

3/0/4

dle návrhu p. J. Smetany

žadatel: Věra CIKÁNOVÁ, V Stráni 425/2, Praha 5

za nájemné ve výši: 8.100,- Kč/m2/rok

1/0/6

4.  pronájem NP Štefánikova 40/278, Praha 5 - Smíchov

    žadatel:Delroy s Gym, s.r.o., Zborovská 4, Praha 5

    za nájemné ve výši: 50.600,- měsíčně tj. 3.051,-Kč/m2/rok

   7/0/0

    náhradník:

    žadatel: VINUM-českomoravské družstvo, Čermákova 9, 669 02 Znojmo

    za nájemné ve výši: 45.090,- měsíčně, tj. 2.719,- Kč/m2/rok

    7/0/0

5        pronájem NP Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov

žadatel: Delroy´  s Gym, s.r.o., Zborovská 4, Praha 5

za nájemné ve výši: 2.500,- Kč/m2/rok, tj. 102.000,- Kč měsíčně

7/0/0

náhradník:

nájemce:  BCB HOLDING PRAHA, s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4

za nájemné ve výši: 2.555,-Kč/m2/rok, tj. 104.419,- Kč měsíčně

7/0/0

KOAaM  žádá podání informace o průběhu jednání, o případném obydlováním atd.

NP 21/02/2005

Žádost: NP – Plzeňská 209/442, Praha 5 – Košíře, TOPENA, s.r.o., souhlas s uvedením sídla společnosti DUGA, s.r.o. a změna názvu na TOPENSTAV, s.r.o.

Žadatel: p. Ladislav Huněk

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I. souhlasit

1.      s uvedením sídla společnosti DUGA, s.r.o. na adrese Plzeňská 209/442, 150 00 Praha 5 – Košíře

II.                Vzít na vědomí

1.      změnu názvu ze spol. TOPENA, s.r.o. na spol. TOPENSTAV, s.r.o. IČ 2564651, se sídlem Plzeňská 209/442, 150 00 Praha 5

III.             Schválit

1.      uzavření Dodatku k NS na NP Plzeňská 209/442, Praha 5 – Košíře, kterým se smlouva upravuje v osobě nájemce ze spol. TOPENA, s.r.o. na spol. TOPENSTAV, s.r.o. IČ 2564651

7/0/0

NP 21/03/2005

Žádost: NP – Holubova 2/2518, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jiří Adámek, ukončení nájmu dohodou.

Žadatel: Ing. Jiří Adámek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I. schválit:

1. ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Holubova 2/2518, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.11.2005 – nájemce: Ing. Jiří Adámek, Jarní 1309,    253 01 Hostivice.

7/0/0

NP 21/04/2005

Žádost: NP – U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov, ATHINGANOI, o.s., žádost o odpuštění kauce.

Žadatel: p. Bc. Gabriela Hrabaňová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. neschválit:

1.      prominutí kauce v celkové výši 35.610,- Kč (2NS 27.450,- Kč + 8.160,- Kč) na NP v ul. U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov, nájemce občanské sdružení ATHINGANOI.

7/0/0

NP 21/05/2005

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, Český svaz bojovníků za svobodu, záměr pronájmu.

Žadatel: Český svaz bojovníků za svobodu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.      pronájem NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, žadatel: Český svaz bojovníků za svobodu Obvodní výbor Praha 5, Matoušova 8, Praha 5 za nájemné ve výši 50,- Kč/m2/rok.

7/0/0

Na stůl:

NP 21/06/2005

Žádost: NP – Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, záměr pronájmu.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      zveřejnění nabídky NP Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov se záměrem pronajmout tyto prostory pro činnost Centra sociální a ošetřovatelské pomoci se sídlem Zubatého 10/330, P-5 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok.

7/0/0

NP 21/07/2005

Žádost: NP – Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře, Hana Davidová, záměr pronájmu.

Žadatel: p. Hana Davidová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      zveřejnění nabídky NP v ul. Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře na úřední desce MČ Praha 5 se záměrem pronajmout tento prostor Haně Davidové, bytem Slávy Horníka 82/13, P-5, za nájemné ve výši 835,- Kč/m2/rok.

7/0/0

NP 21/08/2005

Žádost: NP – pronájmy na základě vyvěšení, Vítězná 13/531.

Žadatel: zájemci o pronájmy

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

pronájem NP na základě vyvěšení, Vítězná 13/531, Praha 5

nájemce: Mgr. Lubor Pelikán, PELIKÁN s.r.o., Vítězná 13, Praha 5

za nájemné ve výši:  4.200,- Kč/m2/rok, tj. 60.830,- Kč měs.

7/0/0

22. KOAaM se koná dne : 14.11.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod. 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 1.11.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S K Ý

                                                        zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

Přečteno: 4080x
Publikováno: 07.11.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout