Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 16. KOAaM dne 15.8.2005

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

z 16.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 15.8.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                             4                           

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

16/01/2005

 

Žádost:  OOA  MHMP žádá o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 2976/1, k.ú. Smíchov

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2976, k.ú. Smíchov o výměře cca 880 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem využití jako příjezdové a odkladní plochy po dobu výstavby administrativní budovy „SMÍCHOV GATE“.

5/0/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/02/2005

 

Žádost: Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části P5 – kostela sv. Michala včetně zastavěného pozemku parc. č. 3132 v k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Staňková Dana

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části P 5 – kostela sv. Michala včetně zastavěného pozemku parc. č. 3132 v k.ú. Smíchov.

 5/0/0     .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 16/01/2005

 

Žádost:. ZZS – výpověď nájemní smlouvy ze dne 1.3.2000 s Janem Kratochvílem z důvodu dlužného nájemného a dlužné úhrady za odběr elektrické energie

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      vypovězení nájemní smlouvy ze dne 1.3.2000 uzavřené s p. Janem Kratochvílem, Grafická 792, Praha 5 z důvodu dlužného nájemného ve výši 12.277,- Kč a dlužné úhrady za odběr elektrické energie ve výši 5.550,- Kč.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 16/02/2005

 

Žádost: Zveřejnění záměru pronájmu na volné NP po LSPP o výměře 89,9 m2 v Poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

 

Žadatel: společnost CENTRA a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      zveřejnění záměru pronájmu na volné NP o celkové výměře 89,9 m2 v přízemí budovy A v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

6/0/0

 

 

OA 16/03/2005

 

Žádost: Česká distribuční s.r.o., objekt Matoušova 18/1552, k.ú. Smíchov – změna výpočtu dlužného nájemného a žádost o odpuštění smluvní pokuty.

 

Žadatel: Česká distribuční s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

OA 16/04/2005

 

Žádost: ZZ Smíchov – uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Ondřejem Trojanem, Pravá 17, Praha 4, IČ: 63973499.

Žadatel: MUDr. Ondřej Trojan

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 16/05/2005

 

Žádost: ZZ Smíchov – uzavření nájemní smlouvy s OKBH Kartouzská s.r.o., Pod Urnovým hájem 45, Praha 5, IČ: 26199912.

 

Žadatel: OKBH Kartouzská s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

NP 16/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Pronájmy na základě vyvěšení

část A

1)      NP Plzeňská 76/470, Praha 5 – Smíchov (garáž 18,35 m2, ve dvoře) za 750,- Kč/m2/rok, 2 žádosti

2)      NP Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov (garáž 19,00 m2, ve dvoře) za 1.200,- Kč/m2/rok, žádná žádost, návrh OOA na snížení ceny.

část B

1)      NP Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana (restaurace 86,26 m2, příz.), cena 4.500,- Kč/m2/rok, 12 žádostí

2)      NP  Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov (prodejna 490,42 m2, sut., příz., mez.), cena 2.000,- Kč/m2/rok, 1 žádost

3)      NP  Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 Smíchov (tělocvična dáms. klubu 57 m2, sut.), cena 900,- Kč/m2/rok, 1 žádost.

 

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      pronájem NP Plzeňská 76/470, Praha 5 – Smíchov,  žadatel:

      Martin Valášek, Na Příkopě 19, Praha 1 za 1.015,- Kč/m2/rok.

2.      NP Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov – opětovně vyvěsit za částku 1.200,- Kč/m2/rok.

3.      pronájem NP Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana, žadatel:

     1. POR FAVOR, s.r.o., Tomášská 14/21, Praha 1 za 7.100,- Kč/m2/rok

     2. GASTRO COLOMBIA, s.r.o., Otakarova 240/15, Praha 4  za 7.000,-Kč/m2/rok

     3.  Radek Vávra, Kurta Konráda 2174/19, Praha 9 za 6.400,- Kč/m2/rok.

4.      pronájem NP Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov, žadatel:

Tomáš Čížek, Holečkova 59, Praha 5 za 2.000,- Kč/m2/rok

5.      pronájem NP Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, žadatel:

Stavební V.Š., s.r.o., Kotlačka 64/5, Praha 8 za 1.000,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

NP 16/02/2005

 

Žádost: NP – Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, Tomáš Kotlár, rozšíření  NS v osobě nájemce.

 

Žadatel: p. Tomáš Kotlár

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      zveřejnění NP v ul. Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov pronajatého panu Tomáši Kotlárovi na úřední desku se záměrem rozšíření nájemní smlouvy v osobě nájemce o p. Milana Ficence, bytem Janáčkovo nábřeží 27, Praha 5.

6/0/0

 

 

NP 16/03/2005

 

Žádost: NP – Staropramenná 31/653, Praha 5 – Smíchov, František Cvejn C+C, změna NS v osobě pronajímatele a doby nájmu.

 

Žadatel: p. František Cvejn C+C

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření Dodatku l. k NS ze dne 8.2.1996 na NP v ul. Staropramenná 31/653, Praha 5 – Smíchov s firmou František Cvejn C+C, IČO 12621919, se sídlem U Bažantnice 373/10, Praha 5 – Velká Chuchle, kterým se mění:

1.1. označení v osobě pronajímatele takto:

       a) Pan František Cvejn, r.č. 77/0224/0282 – id. 5/8

       b) MČ Praha 5 zast. JUDr. Milanem Jančíkem, starostou – id. 3/8

1.2.  čl. 3 – Doba nájmu tak, že nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s účinností od 1.7.2005 do 31.12.2005

1.3.  ostatní ujednání původní NS s výjimkou výše uvedených změn se nemění.

6/0/0

 

 

 

 

 

NP 16/04/2005

 

Žádost: NP – Braunova 7/1300, Praha 5 – Smíchov, Ladislav Hošek, Václav Zahradil, žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: p. Ladislav Hošek, Václav Zahradil

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

snížení zákl. měsíčního nájemného (1.705,- Kč) za NP Braunova 7/1300, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1.6.2005 o 20% na nájemném ve výši 1.364,- Kč/měs. do doby ukončení provedení oprav, nájemci Ladislav Hošek a Václav Zahradil.

6/0/0

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

17. KOAaM se koná dne : 5.9. 2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:16.8.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Z Á P I S

z 16.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 15.8.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                             4                           

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

16/01/2005

Žádost:  OOA  MHMP žádá o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 2976/1, k.ú. Smíchov

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2976, k.ú. Smíchov o výměře cca 880 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem využití jako příjezdové a odkladní plochy po dobu výstavby administrativní budovy „SMÍCHOV GATE“.

5/0/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/02/2005

Žádost: Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části P5 – kostela sv. Michala včetně zastavěného pozemku parc. č. 3132 v k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Staňková Dana

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části P 5 – kostela sv. Michala včetně zastavěného pozemku parc. č. 3132 v k.ú. Smíchov.

 5/0/0     .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

OA 16/01/2005

Žádost:. ZZS – výpověď nájemní smlouvy ze dne 1.3.2000 s Janem Kratochvílem z důvodu dlužného nájemného a dlužné úhrady za odběr elektrické energie

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      vypovězení nájemní smlouvy ze dne 1.3.2000 uzavřené s p. Janem Kratochvílem, Grafická 792, Praha 5 z důvodu dlužného nájemného ve výši 12.277,- Kč a dlužné úhrady za odběr elektrické energie ve výši 5.550,- Kč.

5/0/0

OA 16/02/2005

Žádost: Zveřejnění záměru pronájmu na volné NP po LSPP o výměře 89,9 m2 v Poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

Žadatel: společnost CENTRA a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      zveřejnění záměru pronájmu na volné NP o celkové výměře 89,9 m2 v přízemí budovy A v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

6/0/0

OA 16/03/2005

Žádost: Česká distribuční s.r.o., objekt Matoušova 18/1552, k.ú. Smíchov – změna výpočtu dlužného nájemného a žádost o odpuštění smluvní pokuty.

Žadatel: Česká distribuční s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen na návrh předkladatele.

OA 16/04/2005

Žádost: ZZ Smíchov – uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Ondřejem Trojanem, Pravá 17, Praha 4, IČ: 63973499.

Žadatel: MUDr. Ondřej Trojan

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen na návrh předkladatele.

OA 16/05/2005

Žádost: ZZ Smíchov – uzavření nájemní smlouvy s OKBH Kartouzská s.r.o., Pod Urnovým hájem 45, Praha 5, IČ: 26199912.

Žadatel: OKBH Kartouzská s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen na návrh předkladatele.

NP 16/01/2005

Žádost: Nebytové prostory – Pronájmy na základě vyvěšení

část A

1)      NP Plzeňská 76/470, Praha 5 – Smíchov (garáž 18,35 m2, ve dvoře) za 750,- Kč/m2/rok, 2 žádosti

2)      NP Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov (garáž 19,00 m2, ve dvoře) za 1.200,- Kč/m2/rok, žádná žádost, návrh OOA na snížení ceny.

část B

1)      NP Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana (restaurace 86,26 m2, příz.), cena 4.500,- Kč/m2/rok, 12 žádostí

2)      NP  Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov (prodejna 490,42 m2, sut., příz., mez.), cena 2.000,- Kč/m2/rok, 1 žádost

3)      NP  Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 Smíchov (tělocvična dáms. klubu 57 m2, sut.), cena 900,- Kč/m2/rok, 1 žádost.

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      pronájem NP Plzeňská 76/470, Praha 5 – Smíchov,  žadatel:

      Martin Valášek, Na Příkopě 19, Praha 1 za 1.015,- Kč/m2/rok.

2.      NP Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov – opětovně vyvěsit za částku 1.200,- Kč/m2/rok.

3.      pronájem NP Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana, žadatel:

     1. POR FAVOR, s.r.o., Tomášská 14/21, Praha 1 za 7.100,- Kč/m2/rok

     2. GASTRO COLOMBIA, s.r.o., Otakarova 240/15, Praha 4  za 7.000,-Kč/m2/rok

     3.  Radek Vávra, Kurta Konráda 2174/19, Praha 9 za 6.400,- Kč/m2/rok.

4.      pronájem NP Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov, žadatel:

Tomáš Čížek, Holečkova 59, Praha 5 za 2.000,- Kč/m2/rok

5.      pronájem NP Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, žadatel:

Stavební V.Š., s.r.o., Kotlačka 64/5, Praha 8 za 1.000,- Kč/m2/rok.

6/0/0

NP 16/02/2005

Žádost: NP – Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, Tomáš Kotlár, rozšíření  NS v osobě nájemce.

Žadatel: p. Tomáš Kotlár

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      zveřejnění NP v ul. Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov pronajatého panu Tomáši Kotlárovi na úřední desku se záměrem rozšíření nájemní smlouvy v osobě nájemce o p. Milana Ficence, bytem Janáčkovo nábřeží 27, Praha 5.

6/0/0

NP 16/03/2005

Žádost: NP – Staropramenná 31/653, Praha 5 – Smíchov, František Cvejn C+C, změna NS v osobě pronajímatele a doby nájmu.

Žadatel: p. František Cvejn C+C

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření Dodatku l. k NS ze dne 8.2.1996 na NP v ul. Staropramenná 31/653, Praha 5 – Smíchov s firmou František Cvejn C+C, IČO 12621919, se sídlem U Bažantnice 373/10, Praha 5 – Velká Chuchle, kterým se mění:

1.1. označení v osobě pronajímatele takto:

       a) Pan František Cvejn, r.č. 77/0224/0282 – id. 5/8

       b) MČ Praha 5 zast. JUDr. Milanem Jančíkem, starostou – id. 3/8

1.2.  čl. 3 – Doba nájmu tak, že nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s účinností od 1.7.2005 do 31.12.2005

1.3.  ostatní ujednání původní NS s výjimkou výše uvedených změn se nemění.

6/0/0

NP 16/04/2005

Žádost: NP – Braunova 7/1300, Praha 5 – Smíchov, Ladislav Hošek, Václav Zahradil, žádost o snížení nájemného.

Žadatel: p. Ladislav Hošek, Václav Zahradil

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

snížení zákl. měsíčního nájemného (1.705,- Kč) za NP Braunova 7/1300, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1.6.2005 o 20% na nájemném ve výši 1.364,- Kč/měs. do doby ukončení provedení oprav, nájemci Ladislav Hošek a Václav Zahradil.

6/0/0

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

17. KOAaM se koná dne : 5.9. 2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:16.8.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

 

Přečteno: 3965x
Publikováno: 18.08.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout