Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 11 KOAaM dne 30.5.2005

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

z 11.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 30.5.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                

Omluveno:                            3                         

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

11/01/2005

 

Žádost:  Žádost Zastupitelstvu  hlavního města Prahy o svěření pozemku parc. č. 4395, k.ú. Smíchov – dorovnání majetkoprávních vztahů.

 

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 4395, k.ú. Smíchov.

5/0/0

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

OA 11/01/2005

 

Žádost: Uzavření  dodatků č. 1 k nájemním smlouvám č. 167/OSM/00 ze dne 21.9.2000 a č. 168/OSM/00 ze dne 21.9.2000 se společností GTS NOVERA a.s.  s účinností od 1.4.2005.

 

Žadatel: GTS NOVERA a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      uzavření dodatků č. 1 se společností GTS NOVERA a.s. z důvodu úpravy plateb nájemného fakturou.

6/0/0

 

OA 11/02/2005

 

Žádost: Uzavření dodatků č. 2 k nájemním smlouvám č. 71/OSM/00 ze dne 12.5.2000 a č. 73/OSM/00 ze dne 12.5.2001 se společností Oskar Mobil a.s. s účinností od 1.4.2005.

 

Žadatel: Oskar Mobil, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      uzavření dodatků č. 2 se společností Oskar Mobil a.s. z důvodu úpravy plateb nájemného fakturou.

7/0/0

 

 

OA 11/03/2005

 

Žádost: Uzavření  dodatků č. 1 k nájemním smlouvám č. 2380/OSM/02 ze dne 31.5.2002, č. 970/OOA/03 ze dne 19.9.2003, č. 450/OOA/03 ze dne 28.3.2003 a č. 87/0/OOA/04 ze dne 14.10.2004 se společností Oskar Mobil a.s. s účinností od 1.4.2005.

 

Žadatel: Oskar Mobil a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1. uzavření dodátků č. 1 se společností Oskar Mobil a.s. z důvodu úpravy plateb nájemného fakturou.

7/0/0

 

 

OA 11/04/2005

 

Žádost: Prominutí nájmu – odpis nájmu za pronájem části pozemku č. parc. 49 v k.ú. Hlubočepy a ukončení nájemní smlouvy.

 

 Žadatel: p. M. Beránková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      ukončení nájemní smlouvy čj. 102/OSM/98 na část pozemku č. parc. 49 v k.ú. Hlubočepy o výměře 9 m2 uzavřené s p. Miloslavem Beránkem, bytem Praha 5, Pod útesy 101/10 ke dni 31.12.2001 a prominutí nájemného za r. 2002, 2003, 2004 a 2005 ve výši Kč 1.319,30 včetně smluvní pokuty z důvodu úmrtí nájemce.

7/0/0

 

OA 11/05/2005

 

Žádost: Záměr prodeje bytového domu čp. 986, Štěpánkova 50, se stav. pozemkem parcel. č. 1798 a zahradou parcel. č. 1799, k.ú. Košíře, Praha 5.

 

 Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje bytového domu čp. 986, Štěpánkova 50, se stav. pozemkem parcel. č. 1798 a zahradou parcel. č. 1799, k.ú. Košíře, Praha 5, dle „Statutu…“ za cenu nejméně : 2, 000.000,- Kč.

7/0/0

 

 

OA 11/06/2005

 

Žádost: Záměr prodeje bytového domu čp. 256, Musílkova 54, se stav. pozemkem parcel. č. 449 a zahradou parcel. č. 450, k.ú. Košíře, Praha 5.

 

 Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1. se záměrem prodeje bytového domu čp. 256, Musílkova 54, se stav. pozemkem parcel. č. 449 a

zahradou parcel. č. 450, k.ú. Košíře, Praha 5, dle „Statutu…“  za cenu nejméně : 2, 100.000,- Kč.

7/0/0

 

 

 

 

 

OA 11/07/2005

 

Žádost: Projednání žádosti MUDr. Blanky Karpetové o ukončení nájemní smlouvy ze dne 7.8.1996 k datu 1.9.2005 v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

 

 Žadatel: MUDr. Blanka Karpetová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      ukončení nájemní smlouvy ze dne 7.8.1996 dohodou k 1.9.2005 s MUDr. Blankou Karpertovou.

2.      vyvěsit záměr pronájmu na nebytové prostory v budově B, I. patro v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5 pro RTG pracoviště.

7/0/0

 

OA 11/08/2005

 

Žádost: Pronájem části zdi parku Portheimka – umístění reklamní cedule – ALBIO obchody, s.r.o.

 

 Žadatel: ALBIO obchody, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM  doporučuje RMČ neschválit:

1. pronájem části zdi  parku Portheimka pro umístění reklamní cedule pro firmu ALBIO obchody, s.r.o., se sídlem Truhlářská 20, 110 00  Praha 1, IČ 27126609 z důvodu nesouhlasu s umísťováním reklamních tabulí v památkově chráněných územích.

6/0/1

 

     

NP 11/01/2005

 

Žádost: NP – Lidická 38/292, Praha 5 – Smíchov, ŠARM – družstvo kadeřníků v likvidaci , záměr pronájmu.

 

Žadatel: JUDr. Nataša Brožová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      pronájem NP – kadeřnické provozovny v ul. Lidická 38/292, Praha 5 – Smíchov společnosti LK ŠARM INTERNATIONAL, s.r.o. s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy uzavřené s firmou ŠARM – družstvo kadeřníků za nájemné ve výši 3.508,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

NP 11/02/2005

 

Žádost: NP – Lidická 40/291, Praha 5 – Smíchov, TITAN, s.r.o., žádost o snížení nájemného.

Žadatel: Firma TITAN

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      firmě TITAN, s.r.o. snížení měsíčního nájemného (43.719,- Kč) za NP Lidická 40/291, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1.7.2005 o 10 % na nájemné ve výši : 39.347,- Kč/měs.,  tj  7.031,50 Kč/m2/rok.

7/0/0

 

NP 11/03/2005

 

Žádost: NP – Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, Jiří Cvejn, ukončení nájmu dohodou.

Žadatel: OOA

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru (prodejna lahůdek) v ul. Štefánikova 40/278, Praha 5 - Smíchov dohodou k 30.6.2005 – nájemce: Jiří Cvejn, Dolomitová 244, Praha 5 – Velká Chuchle.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 11/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Stroupežnického 28/2327, Praha 5 – Smíchov, Stanislav Nižaradze, ukončení nájmu.

Žadatel: p. Stanislav Nižaradze

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit :

ukončení nájmu NP (kancelář) v ul. Stroupežnického 28/2327, Praha 5 – Smíchov zpětně k 28.2.2004 – nájemce: Stanislav Nižaradze, Máchova 2, Praha 2.

doporučuje schválit:

ukončení nájmu nebytového prostoru (kancelář) v ul. Stroupežnického 28/2327, Praha 5 – Smíchov dohodou k 31.5.2005 – nájemce: Stanislav Nižaradze, Máchova 2, Praha 2.

7/0/0

 

 

NP 11/05/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 51/259, Praha 5 – Smíchov, Václav Vetr – VEKOMAC s.a., návrh na nepokračování v nájmu a podání výpovědi.

Žadatel: OOA

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      nepokračování v nájemním vztahu s firmou Václav Vetr – VEKOMAC s.a., IČO 18680216 v NP Štefánkova 51/259, Praha 5 – Smíchov po skončení doby trvání nájmu ke dni 30.6.2005,

2.      podání žaloby proti firmě Václav Vetr – VEKOMAC s.a., IČO 18680216, nájemci NP v ul. Štefánikova  51/259, Praha 5 – Smíchov v případě, že nevyklidí NP k datu 30.6.2005,

3.      AK – JUDr. Ilja Lamprecht – zastupováním MČ Praha 5 v žalobě na vyklizení proti firmě VEKOMAC s.a. v případě, že tato firma užívaný NP na adrese č.p. 259, k.ú. Smíchov, Štefánikova 51, Praha 5 k datu 30.6.2005 nevyklidí a vyklizený nepředá správní firmě.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 11/09/05

 

Žádost: Nebytové prostory – Záhorského č.p. 886/4, Praha 5, k.ú. Hlubočepy se záměrem přednostního pronájmu pro umístění školského zařízení.

Žadatel: RMČ Praha 5

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      zveřejnění záměru pronájmu NP Záhorského č.p. 886 na úřední desku MČ Praha 5 s přednostním záměrem pronájmu na umístění školského zařízení na 30 dní.

7/0/0

 

 

12.KOAa M se koná dne : 13.6. 2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 31.5.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ

                                                      zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

 

Přečteno: 4063x
Publikováno: 01.06.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout