Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 8. KOAaM dne 18.4.2005

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

z 8.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 18.4.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              7                                                

Omluveno:                             4                       

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

8/01/2005

 

Žádost:  Převod nájemní smlouvy na pozemku parc. č. 1592/8, k.ú. Smíchov z důvodu prodeje garáže na pozemku postavené.

 

Žadatel:  manželé Drozdovi

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      převod nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1592/8, k.ú. Smíchov na pana Petra Šulce, bytem K vodojemu 2108/22, Praha 5.

4/0/0

8/02/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 141/1, k.ú. Radlice z vl. obce hl. m. Prahy – výstavba dvojgaráže

 

Žadatel:  MHMP OOA

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ   neschválit

1.                  prodej části pozemku parc. č. 141/1, k.ú.  Radlice o výměře 40 m2 z vl. obce hl. m. Prahy za účelem výstavby dvougaráže.

4/0/0

8/03/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu nebo prodeji části pozemku parc. č. 3804/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – přístupová cesta.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit:

l. dlouhodobý pronájem nebo prodej části pozemku parc. č. 3804/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy k vybudování přístupové komunikace.

4/0/0

 

8/04/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 2873 a 2874, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – zařízení staveniště pro stavbu objektu „Palác Křižík“.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

l. pronájem pozemků parc. č. 2873 a 2874, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy jako zařízení staveniště firmě FCC, Evropská 1692/37, Praha 6.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 8/01/2005

 

Žádost: Pecháčkova 6, záměr prodeje id. ¾ domu čp. 1288 s id. ¾ zast. pozemku parcel. č. 240, k.ú. Smíchov, Praha 5, spoluvlastníku.

Žadatel: p. MUDr. Jiří Chmelař

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. J. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit :

1.      se záměrem prodeje id. ¾ domu čp. 1288 s id. ¾ zast. pozemku parcel. č. 240, k.ú. Smíchov, Praha 5, spoluvlastníku MUDr. Jiřímu Chmelařovi za kupní cenu 5, 335.282,50 Kč.

4/0/0

 

OA 8/02/2005

 

Žádost: Prodej části pozemku č. parc. 263/2 (nyní č. parc. 263/9) k.ú. Jinonice firmě Jinonice Properte Development.

Žadatel: firma Jinonice Properte Development

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. P. Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit :

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 263/9 v k.ú. Jinonice o výměře 309 m2 za celkovou cenu dle znaleckého posudku Kč 674.920,- tj. cca za Kč 2.184,20/m2 a.s. Jinonice Properte Development, se sídlem v Praze 5, Na Vidouli 1/1, IČ  27189864.

4/0/0

 

OA 8/03/2005

 

Žádost: ZZ Barrandov – změna  smlouvy o pronájemu pro MUDr. K. Sojákovou a MUDr. P. Lackovou s.r.o. a uzavření smlouvy s Olgou Krybusovou.

Žadatel: Olga Krybusová

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      uzavření změny smlouvy o pronájmu č. 4/2005 s MUDr. K. Sojákovou a MUDr. P. Lackovou s.r.o.

2.      uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor s –Olgou Krybusovou.

4/0/0

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 8/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Lidická 38/292, Praha 5 – Smíchov, ŠARM – družstvo kadeřníků v likvidaci, změna nájemce.

 

Žadatel: JUDr. Nataša Brožová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

zveřejnění záměru pronájmu NP – kadeřnické provozovny v ul. Lidická 38/292, Praha 5 – Smíchov na úřední desce MČ Praha 5 společnosti LK ŠARM INTERNATIONAL, s.r.o. s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy uzavřené s firmou ŠARM – družstvo kadeřníků.

4/0/0

 

 

NP 8/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájem na základě vyvěšení – Mahenova 4/294

Žadatel: zájemci o NP

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit :

1. s pronájmem a nabídnout občanskému sdružení, PROGRESSIVE, Francouzská 112/400, Praha 10

2. předložit komplexní stanovisko radní Mgr. Lucie Vávrové.

4/0/0

 

NP 8/03/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájem na základě vyvěšení – Ostrovského 2/33, Praha 5

Žadatel: RMČ Praha 5

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

  pronájem nebytového prostoru na základě vyvěšení:

1. Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 8/05)

     Karel Jůza, Perlova 366/6, 110 00  Praha 1, za 7.100,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

2/0/2

 

NP 8/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Svornosti 18/888, Praha 5 – Smíchov, Josef Mellen, finanční narovnání s býv. nájemcem.

Žadatel: Firma Josef Mellen

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu.

 

NP 8/05/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Antonín Krůta, finanční narovnání s býv. nájemcem

Žadatel: Antonín Krůta

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      s proplacením finančních nákladů ve výši 953.455,- Kč panu Antonínu Krůtovi, Lamačova 28, Praha 5, které vynaložil na technické zhodnocení pronajaté věci – NP čp. 33, Ostrovského 2, k.ú. Smíchov a které byly sníženy o znehodnocení vzniklé v důsledku užívání věci po dobu trvání nájmu.

2/0/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 8/06/2005

Žádost: Nebytové prostory – U Královské louky 5/918, Praha 5 – Košíře, Svaz nuceně nasazených občanů za 2. světové války, ukončení nájmů dohodou.

Žadatel: Ing. Karel Růžička

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

Svazu nuceně nasazených občanů za 2 světové války, Poštovní př. 98, 147 00 Praha 4, ukončení nájmů nebytových prostor v ul. U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.6.2005 – NS č. 462/P/C/99/918 a NS č. 475/P/C/99/918

5/0/0

 

 

Na stůl:

 

O A 8/04/2005

 

Žádost: Zdravotní zařízení Barrandov, Medical Centrum Barrandov.

Žadatel: CENTRA a.s.

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      změnu smlouvy o pronájmu č. 3/2005 s Medical Centrum Barrandov za roční nájemné 684.884,- Kč.

5/0/0

O A 8/05/2005

 

Žádost: Žádost společnosti RYDINGS Consultans s.r.o. o souhlas s výstavbou základnové stanice mobilních telefonů pro operátora Oskar Mobil, a.s. na objektu Švédská 35/č.p. 1844 a 37/ č.p. 1845, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: Společnost  RYDINGS Consultans s.r.o.

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy na pronájem části střechy pro umístění antén GSM a  MW společnosti Oskar Mobil, a.s. za roční nájem 100.000,- Kč a aktuální sazbu DPH na objektu Švédská 35/1844 a 37/1845, k.ú. Smíchov.

5/0/0

 

 

 

 

 

O A 8/06/2005

 

Žádost: Zvýšení nájemného na základě roční míry inflace pro rok 2004 s účinností od 1.4.2005.

 

Žadatel: RMČ

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      osvobození od inflačního koeficientu pro rok 2004 u ordinací lékařů ZZS a poliklinice Barrandov s účinností od 1.4.2005.

5/0/0

 

 

NP 8/07/2005

 

Žádost: NP – Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov, MORAVA Trading, s.r.o., ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: Společnost  MORAVA Trading, s.r.o.

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit:

společnosti MORAVA Trading, s.r.o. se sídlem Vlnařská 688, Liberec, ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.4.2005.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 8/08/2005

 

Žádost: NP – U  Šalamounky 7/2398, Praha 5 – Smíchov, Květoslava Roschenthalerová, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: pí. Květoslava Roschenthalerová

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit:

Květoslavě Roschenthalerové, bytem U Šalamounky 7/2398, Praha 5 ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. U Šalamounky 7/2398, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.4.2005.

5/0/0

 

 

 

9.KOAa M se koná dne : 2.5.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:19.4.2005

 Jiřina Zavadilová                      ing. Jan Matoušek

                                                předseda  bytové komise

                                                       ÚMČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přečteno: 4020x
Publikováno: 20.04.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout