Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis ze 7. KOAaM dne 4.4.2005

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I  S

ze 7.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 4.4.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              11                                                

Omluveno:                             1                       

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

7/01/2005

 

Žádost:  Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odsvěření pozemků parc. č. 1484/1, k.ú. Košíře, parc. č. 488, k.ú. Motol, parc. č. 789/1, k.ú. Jinonice z vlastnictví MČ Praha 5 – komunikace, inženýrské sítě.

 

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odsvěření pozemků parc. č. 1484/1, k.ú. Košíře, parc. č. 488, k.ú. Motol a parc. č. 789/1, k.ú. Jinonice.

7/0/0

7/02/2005

 

Žádost:  Prodej pozemků parc. č. 776, 777, 778, 779 a 780, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – aktualizace.

 

Žadatel:  MHMP OOA

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.                  Prodej pozemků parc. č. 776, 777, 778, 779 a 780, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy dle geometrického plánu č. 1037-97/2002 ze dne 19.2.2003

7/0/0

 

 

 

 

7/03/2005

 

Žádost:  Prodej pozemku parc. č. 1716/2, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

l. prodej pozemku parc. č. 1716/2, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy vlastníkům garáže na pozemku postavené.

7/0/0

 

 

 

7/04/2005

 

Žádost:  Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

l. s pronájmem části pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 373 m2 firmě Central Group a.s., vyjma schodišťové části, která musí zůstat přístupná veřejnosti.

 

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 7/01/2005

 

Žádost: Národní dům Praha s.r.o. – žádost o souhlas s podnájemní smlouvou.

Žadatel: p. Petr Šuráni

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová, V. Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu

9/0/0

 

OA 7/02/2005

 

Žádost: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu NP v ZZ Smíchov s MUDr. Ivanou Kučerovou

Žadatel: MUDr. Ivana Kučerová

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová,, V. Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Bod zrušen

 

NP 7/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov, IDANIA, s.r.o., ukončení nájmu dohodou

 

Žadatel: Firma IDANIA, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

firmě IDANIA, s.r.o. se sídlem Hornokrčská 561/61, 140 00  Praha 4 ukončení nájmu nebytového prostoru (garáž) v ul. Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.4.2005.

9/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 7/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, Občanská demokratická strana, Regionální sdružení Pražský kraj, záměr pronájmu.

Žadatel: RMČ

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

pronájem nebytového prostoru Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov Občanské demokratické straně, Regionální sdružení Pražský kraj za nájemné ve výši 230,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

9/0/0

 

 

 

NP 7/03/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Švédská 37/1845, pronájem na základě vyvěšení.

Žadatel: KOAaM

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

  pronájem nebytového prostoru Švédská 37/1845, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 4/05) na základě vyvěšení:

alt. č. 2

Vítězslav Pavel, Karlovická 7, Praha 9

za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

9/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 7/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Zborovská 68/124, Praha 5 – Malá Strana, Prostora, s.r.o., žádost o pronájem společného domovního prostoru.

Žadatel: Společnost Prostora, s.r.o.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

zveřejnění záměru rozšíření předmětu nájmu NP firmě Prostora, s.r.o., Zborovská 68/124, Praha 5 – Malá Strana o místnost prádelny (spol. prostor domu) za cenu 1.000,- Kč/m2/rok, která bude užívána jako sklad.

9/0/0

 

 

 

 

 

8.KOAa M se koná dne : 18.4.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:4.4.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin  S T R Á N S K Ý

                                                          zástupce starosty

                                                              MČ Praha 5

 

                                                                                                                                                                                                                

Z Á P I  S

ze 7.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 4.4.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              11                                                

Omluveno:                             1                       

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

7/01/2005

Žádost:  Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odsvěření pozemků parc. č. 1484/1, k.ú. Košíře, parc. č. 488, k.ú. Motol, parc. č. 789/1, k.ú. Jinonice z vlastnictví MČ Praha 5 – komunikace, inženýrské sítě.

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odsvěření pozemků parc. č. 1484/1, k.ú. Košíře, parc. č. 488, k.ú. Motol a parc. č. 789/1, k.ú. Jinonice.

7/0/0

7/02/2005

Žádost:  Prodej pozemků parc. č. 776, 777, 778, 779 a 780, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – aktualizace.

Žadatel:  MHMP OOA

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.                  Prodej pozemků parc. č. 776, 777, 778, 779 a 780, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy dle geometrického plánu č. 1037-97/2002 ze dne 19.2.2003

7/0/0

7/03/2005

Žádost:  Prodej pozemku parc. č. 1716/2, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví žadatele.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

l. prodej pozemku parc. č. 1716/2, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy vlastníkům garáže na pozemku postavené.

7/0/0

7/04/2005

Žádost:  Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

l. s pronájmem části pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 373 m2 firmě Central Group a.s., vyjma schodišťové části, která musí zůstat přístupná veřejnosti.

7/0/0

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

OA 7/01/2005

Žádost: Národní dům Praha s.r.o. – žádost o souhlas s podnájemní smlouvou.

Žadatel: p. Petr Šuráni

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová, V. Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu

9/0/0

OA 7/02/2005

Žádost: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu NP v ZZ Smíchov s MUDr. Ivanou Kučerovou

Žadatel: MUDr. Ivana Kučerová

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová,, V. Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      Bod zrušen

NP 7/01/2005

Žádost: Nebytové prostory – Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov, IDANIA, s.r.o., ukončení nájmu dohodou

Žadatel: Firma IDANIA, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

firmě IDANIA, s.r.o. se sídlem Hornokrčská 561/61, 140 00  Praha 4 ukončení nájmu nebytového prostoru (garáž) v ul. Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.4.2005.

9/0/0

NP 7/02/2005

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, Občanská demokratická strana, Regionální sdružení Pražský kraj, záměr pronájmu.

Žadatel: RMČ

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

pronájem nebytového prostoru Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov Občanské demokratické straně, Regionální sdružení Pražský kraj za nájemné ve výši 230,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

9/0/0

NP 7/03/2005

Žádost: Nebytové prostory – Švédská 37/1845, pronájem na základě vyvěšení.

Žadatel: KOAaM

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

  pronájem nebytového prostoru Švédská 37/1845, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 4/05) na základě vyvěšení:

alt. č. 2

Vítězslav Pavel, Karlovická 7, Praha 9

za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

9/0/0

NP 7/04/2005

Žádost: Nebytové prostory – Zborovská 68/124, Praha 5 – Malá Strana, Prostora, s.r.o., žádost o pronájem společného domovního prostoru.

Žadatel: Společnost Prostora, s.r.o.

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

zveřejnění záměru rozšíření předmětu nájmu NP firmě Prostora, s.r.o., Zborovská 68/124, Praha 5 – Malá Strana o místnost prádelny (spol. prostor domu) za cenu 1.000,- Kč/m2/rok, která bude užívána jako sklad.

9/0/0

8.KOAa M se koná dne : 18.4.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:4.4.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin  S T R Á N S K Ý

                                                          zástupce starosty

                                                              MČ Praha 5

Přečteno: 4160x
Publikováno: 11.04.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout