Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 6. KOAaM z 21.3.2005

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

z 6.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 21.3.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                                                                               

Omluveno:                                                     

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

6/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 560/2, k.ú. Košíře za pozemek parc. č. 2068/17, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  Firma A-Trio Residence, a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      záměr směny pozemku parc. č.560/2, k.ú. Košíře o výměře 3 m2 ve vlastnictví firmy A-TRIO Residence a.s. za část pozemku parc. č. 2068/17, k.ú. Košíře o výměře 3 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem zarovnání nově projektovaného objektu s přilehlou komunikací.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 6/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – ZZ Barrandov –změna smlouvy o pronájmu pro MUDr. K. Sojákovou a MUDr. P.Lackovou s.r.o. a uzavření smlouvy s Olgou Krybusovou.

 

Žadatel: p. Olga Krybusová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová, V. Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      uzavření změny smlouvy o pronájmu č. 4/2005 s MUDr. K. Sojákovou a MUDr. P. Lackovou s.r.o.

2.      vyvěsit záměr pronájm nebytových prostor s Olgou Krybusovou.

5/0/0

 

OA 6/02/2005

 

Žádost: Pronájem objektu Pod Žvahovem 5, č.p. 463, k.ú. Hlubočepy

Žadatel: RMČ

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová,, V. Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1 pronájem objektu Pod Žvahovem 5/463 Osmiletému gymnáziu Buďánka o.p.s. s možností uzavření podnájemní smlouvy s TCP konzervatoř Praha o.p.s.

5/0/0

 

OA 6/03/2005

 

Žádost: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu NP v ZZ Smíchov s MUDr. Ivanou Kučerovou.

Žadatel: MUDr. Ivana Kučerová

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová, V. Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      materiál stažen z programu

 

 

 

OA 6/04/2005

 

Žádost: Pronájem části pozemku č. parc. 1092/1, k.ú. Smíchov BD Pod Děvínem 2711 – 2717.

Žadatel: BD Pod Děvínem 2711

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. P. Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1092/1 v k.ú. Smíchov o výměře 270 m2 za cenu Kč 50,-/m2/rok tj. celkem Kč 13.500,- ročně do doby prodeje části pozemku Bytovému družstvu Pod Děvínem 2711 – 2717, se sídlem Praha 5, Pod Děvínem 2716/43 IČ 26492067.

5/0/0

 

 

NP 6/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 41/338, Praha 5 – Smíchov, Helena Konečná – HEMA, vyjádření k žádosti o snížení nájemného

 

Žadatel: Helena Konečná - HEMA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit usnesení takto:

nemá námitek

proti případnému snížení nájemného o 20% za vlastnický podíl MČ P-5 29/72 za NP v domě čp. 338, Štefánikova 41, Praha 5 – Smíchov, nájemce Helena Konečná – HEMA.

5/0/0

 

NP 6/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Zahradníčkova 8/1121, Praha 5 – Košíře, Evžen Rejfíř, ukončení nájmu dohodou

Žadatel: Evžen Rejfíř

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1 p. Evženu Rejfířovi, bytem Pod Homolkou 1440, Beroun ukončení nájmu NP (spol. domovní prostor) v ul. Zahradníčkova 8/1121, Praha 5 – Košíře dohodou k 31.3.2005.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

NP 6/03/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Zborovská 44/526, Praha 5 – Smíchov, Jana Krátká, žádost o snížení nájemného.

Žadatel: p. Jana Krátká

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit :

      Janě Krátké snížení nájemného za NP, žádost je bezpředmětná a doporučuje dále jednat o úpravě nájmu s ohledem na výši nájmu v místě a době obvyklé.

5/0/0

 

NP 6/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Zborovská 58/81, Praha 5 – Malá Strana, Občanské sdružení ROMANO DIVES, prodloužení nájemní smlouvy.

Žadatel: O.s. ROMANO DIVES

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

Občanskému družení ROMANO DIVES prodloužení nájemní smlouvy č. 25/2003 ze dne 15.7.2003 a Dodatku k NS č. 1/2004 ze dne 11.5.2004 na NP Zborovská 58/81, Praha 5 – Malá Strana na dobu určitou od 1.1.2005 do 31.12.2005. Ostatní ujednání NS se nemění.

5/0/0

7.KOAa M se koná dne : 4.4.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:22.3.2005

 Jiřina Zavadilová                      ing. Jan Matoušek

                                                předseda bytové komise

                                                      ÚMČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

Přečteno: 3674x
Publikováno: 31.03.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout