Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 2. KOAaM ze dne 24.1.2005

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

z 2.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 24.1.2005

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              8                                                

Omluveno:                            3                         

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

2/01/2005

 

Žádost:  Žádost o úplatný převod a pronájem pozemků parc. č. 1039/5, 1040/1 a 1674/3, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr pronájmu a následného prodeje pozemku parc. č. 1039/5 o výměře 49 m2, 1674/3 o výměře 110 m2 a části pozemku parc. č. 1040/1 o výměře cca 85 m2, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem prodeje produktů okrasného zahradnictví.

6/0/0

 

2/02/2005

 

Žádost: Žádost o vyjádření k prodeji pozemků dle přiloženého seznamu ze dne 10.12.2004 čj. 110/2004/Lik. z vlastnictví Bytového podniku v Praze 5 s.p. v likvidaci vlastníkům garáží na pozemcích postavených.

 

Žadatel:  Ing. Dubec Rudolf

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      záměr prodeje pozemků:

parc. č. 628/14, 15, 16, 17, 28, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, parc. č. 920/19, 31, 32, 33, 34, parc. č. 942/2,3, parc. č. 954/2,3, parc č. 955/37, parc. č. 1034/2 a 1085/3 vše v k.ú. Košíře,

parc. č. 3269/2,3,4, parc. č. 789/5 a 918/9 vše v k.ú. Smíchov

parc. č. 830, parc. č. 834/23, parc. č. 986 a 987 vše v k.ú. Jinonice

parc. č. 308/3 a 309/3,4, vše v k.ú. Radlice

parc. č. 19/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, v k.ú. Hlubočepy

6/0/0

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 2/01/2005

Žádost:  ZZ Smíchov – NATO Praha s.r.o., prodloužení doby nájmu do 31.12.2006.

 

Žadatel: NATO Praha , s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      prodloužení doby nájmu do 31.12.2006 pro nájemce NATO Praha, s.r.o. v objektu Vrchlického 305 (Na Popelce 15/305).

6/0/0

NP 2/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájem NP

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1. Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 1/05)

Ing. Jan Bejček, za  1.510,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

2. náhradník: Alan Stonawski, Vrchlického 4, Praha 5, za 859,30 Kč/m2/rok, doba neurčitá

6/0/0

2. Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 2/05)

ČSOB Pojištovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, Pardubice, za 2000,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/1

 

 

NP 2/02/2005

Žádost: Nebytové prostory – U Demartinky 6/1792, Praha 5 – Košíře, Antonín Kmoch, žádost o ukončení nájmů dohodou.

Žadatel: p. Antonín Kmoch

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit“

firmě Antonín Kmoch, Drezérova 597, Praha 5 ukončení nájmů nebytových prostor v ul. U Demartinky 6/1792, Praha 5 – Košíře dohodou k 31.1.2005:

1.      NS č. 179220904 ze dne 4.3.1999

2.      NS č. 179220901 ze dne 29.7.1999.

6/0/0

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

3. KOAa M se koná dne : 7.2.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5, žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                         Ověřil:                                      V Praze dne:25.1.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

 

Přečteno: 3431x
Publikováno: 25.01.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout