Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis ze 17. KOAaM dne 25.10.2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

ze 17.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 25.10.2004

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              7                                                

Omluveno:                             5                       

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 17/01/2004

Žádost:  Parkování ve Zdravotnickém zařízení Smíchov – uzavírání nájemních smluv

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit uzavírání nájemních smluv pro parkování osobních vozidel v areálu ZZ Smíchov, Kartouzská 6 na části pozemků parc. č. 3066/2, 3066/3 a 3067, k.ú. Smíchov na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné 30,- Kč/m2/rok.

4/0/0

 

OA 17/02/2004

 

Žádost:  ZZ Smíchov, Kartouzská 6 – Raiser a Kousal s.r.o., dodatek č. 2 k nájemní smlouvě.

Žadatel: ZZ Smíchov, Kartouzská 6

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na NP v ZZ Smíchov, Kartouzská 6 s nájemcem Raiser a Kousal s.r.o.

5/0/0

 

 

NP 17/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Zahradníčkova 1121/8, Praha 5 – Košíře, pan Evžen Rejfíř – žádost o pronájem společného domovního prostoru – prádelny.

 

Žadatel: Evžen Rejfíř

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem společného domovního prostoru – prádelny Zahradníčkova 1121/8, Praha 5 – Košíře panu Evženu Rejfířovi za cenu 1.500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že nejpozději do 6ti měsíců provede rekolaudaci.

5/0/0

 

NP 17/02/2004

Žádost: Nebytové prostory – Nepomucká 442c/2 Praha 5 – Košíře, pani ak. mal. Veronika Palečková – žádost o převod nebyt. prostoru

Žadatel: p. ak. mal. Veronika Palečková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit pronájem NP Nepomucká 442c/2 Praha 5 – Košíře paní ak. mal. Veronice Palečkové za cenu 570,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

5/0/0

 

NP 17/03/2004

Žádost: Nebytové prostory – U Mrázovky 21/2662, Praha 5 – Smíchov, Petr Vávra, žádost o změnu nájemní smlouvy v osobě nájemce.

.

Žadatel: pan Petr Vávra

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění nebytového prostoru – garáže v ul. U Mrázovky 21/2662, Praha 5 – Smíchov na úřední desku MČ Praha 5 se záměrem pronajmout tento prostor panu Petru  Vávrovi za nájemné ve výši 782,- Kč/m2/rok.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 17/04/2004

 

Žádost: NP – Malátova 13/395, Praha 5 – Smíchov, Pavel Lutrýn, žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: pan Pavel Lutrýn

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ   neschválit Pavlu Lutrýnovi snížení nájemného za nebytový prostor v ul. Malátova 13/395, Praha 5 – Smíchov.

5/0/0

NP 17/05/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: žadatelé o pronájem

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájmy na základě vyvěšení:

l.1. Pod Kavalírkou 486/32, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 72)

   Jiří Stehlík-Kladno, kancelář firmy, za …900,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/0

 NP 17/06/2004

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 - Smíchov, Sdružení pro celoživotní vzdělávání a rozvoj osobnosti CEVRO, žádost o ukončení nájmu dohodou.

Žadatel: nájemce – sdružení CEVRO

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ schválit Sdružení pro celoživotní vzdělávání a rozvoj CEVRO ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov dohodou k 31.10.2004.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 17/07/2004 

 

Žádost: NP – Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, SNAHA, kožedělné družstvo Jihlava, žádost o snížení nájemného.

Žadatel: Snaha Jihlava

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit firmě SNAHA, kožedělné družstvo Jihlava snížení zákl. měsíčního nájemného ( 14.219,- Kč) o 30% za NP v ul. Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov z důvodu provádění stavebních oprav domu za měsíc září 2004 ve výši 4.266,- Kč.

5/0/0

 

 

18. KOAa M se koná dne : 8.11.2004  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:26.10.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ

                                                      zástupce starosty

                                                          MČ Praha 5

 

Přečteno: 5123x
Publikováno: 27.10.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout