Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 4. KOAaM ze dne 1.3.2004

   Zápis je v příloze

 

Z Á P I S

ze 4.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 1.3.2004

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                               6                                

Omluveno:                              5                                

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

4/01/2004

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 469/1, k.ú. Radlice z vl. obce hl. m. Prahy – zemědělská činnost.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 469/1, k.ú. Radlice o výměře 24.106 m2 z vl. obce hl. m. Prahy za účelem zemědělské činnosti.

Komise doporučuje požádat o svěření.

4/0/0

 

4/02/2004

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Hlubočepy , mezi ulicemi Výhledová a Nad Zlíchovem – z vlastnictví obce hl. m. Prahy

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Prokopcová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr úplatného převodu pozemků parc. č. 1547, 1546, 1562/20, 19, 40, 41, 42, 44 a 1721, vše v k.ú  Hlubočepy – z vl. obce hl. m. Prahy – do vlastnictví žadatelů zastoupených firmou INPOS – za účelem výstavby bytových domů.

4/0/0

 

 

 

4/03/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3765, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3765, k.ú. Smíchov o celkové výměře  471 m2 z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem stavby rodinného domu.

4/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 4//01/2004

Žádost:  Žádost  Národního domu PRAHA, s.r.o., Nuselská 19, Praha 4 o úpravu nájemního vztahu za pronájem letohrádku Portheimka.

Žadatel: Národní dům Praha

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

             Materiál nepředložen

 

OA 4/02/2004

 

Žádost: Žádost p. Jiřího Hozdy o pronájem dvojgaráže v areálu Klikatá.

Žadatel: p. Jiří Hozda

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM  doporučuje RMČ neschválit pronájem dvojgaráže v areálu Klikatá pro pana Jiřího Hozdu.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

OA 4/03/2004

 

Žádost: Dohoda o narovnání týkající se vypořádání vložených investic do domu čp. 341, Kroftova 16, parc. č. 3019, k.ú. Smíchov.

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Porkertová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit s dohodou o narovnání mezi MČ Praha 5, Helenou Blaženínovou a Irenou Rothovou (pronajímatelé), Richardem Reslem (nájemce) a obchodní společností Kroftova 16 s.r.o. (vedlejší účastník), týkající se vypořádání vložených investic stavebníkem půdní vestavby R. Reslem u schváleného společného prodeje domu Kroftova č.p. 341, č.o. 16, parc. č. 3019, k.ú. Smíchov, Praha 5 obchodní společnosti Kroftova 16 s.r.o., složené z oprávněných nájemců bytů.

4/0/0

OA 4/04/2004

Žádost: Žádost  manž. Skalských o prodej č. parc. 789/1, k.ú. Jinonice.

Žadatel: manželé Skalských

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen z programu.

4/0/0

NP 4/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory  - Lidická 40/291, Praha 5 – Smíchov, TITAN, s.r.o., žádost o souhlas s podnájemní smlouvou

 

Žadatel: TITAN, spol. s r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit s podnájemní smlouvou na část NP (23,70 m2) v ul. Lidická 40/291, Praha 5 – Smíchov, která bude uzavřena mezi nájemcem NP – firmou TITAN, spol. s r.o. a paní Soňou Plasovou.

4/0/0

 

 

 

 

 

NP 4/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 948/129a Praha 5 - Smíchov, pan Oldřich Jaroš – žádost o pronájem kočárkárny.

 

Žadatel:  pan Oldřich Jaroš

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem nebytového prostoru – kočárkárny v ul. Plzeňská 948/129a panu Oldřichu Jarošovi za nájemné ve výši 3.564,- Kč/m2/rok.

4/0/0

 

NP 4/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Mošnova 2381/41 Praha 5 – Smíchov, pan Jiří Šperk – návrh nájemní smlouvy.

 

Žadatel:  pan Jiří Šperk

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit návrh nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru – garáže v ul.  Mošnova 2381/41 panu Mgr. Jindřichu Spáčilovi za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok.

4/0/0

 

 

NP 4/04/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory -  Holečkova 49/789, Praha 5 – Smíchov, Daniela Hammacheová – žádost o ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  p. Daniela Hammacheová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit Daniele Hammacheové ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Holečkova 49/789, Praha 5 – Smíchov dohodou k 29.2.2004.

4/0/0

 

 

 

 

NP 4/05/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Újezd 15/415, Praha 5 – Malá Strana, Michal Šulík, žádost o prominutí nájemného.

 

Žadatel:  p. Michal Šulík

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit  Michalu Šulíkovi prominutí nájemného vč. Poplatků za služby za nebytové prostory v ul. Újezd 15/415, Praha 5 – Malá Strana za dobu od ledna do prosince 2003 v celkové výši 15.069,- Kč.

4/0/0

NP 4/06/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, MUDr. Jana Vondrová, MUDr. Miroslav Kučera, žádost o změnu nájemní smlouvy

Žadatel: MUDr. Jana Vondrová, MUDr. Miroslav Kučera

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit  vystavení  „Dodatku“ k nájemní smlouvě č. 30/2002 ze dne 1.11.2002 na nebytový prostor v ul. Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, kterým se vymazává nájemce – MUDr. Helena Polachová a ve společném užívání s MUDr. Janou Vondrovou tak pokračuje MUDr. Miroslav Kučera. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění, záměr vyvěsit.

4/0/0

 

NP 4/07/2004

Žádost:  Nebytové prostory – Zubatého 1/269 , Praha 5 – Smíchov, IMPRA 2000, spol. s r.o., žádost o krátkodobý pronájem volného NP

 

Žadatel: ing. Aleš Havlák

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit  zveřejnění NP Zubatého 1/269 na úřední desku MČ P-5 se záměrem pronajmout tento prostor společnosti IMPRA 2000, s.r.o. na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1.4.2004 do 30.6.2004 za 30.000,- Kč/měsíčně (bez složení kauce).

4/0/0

 

 

 

 

 

 

Na  stůl:

 

NP 4/08/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

  KOAaM  doporučuje RMČ schválit pronájmy na základě vyvěšení:

1.      Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 8)

IDANIA, spol. s r.o. Hornokrčská 561/60, Praha 4

za …1.530,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

4/0/0

2.      Zborovská 44/526, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 9)

Karel Neumann, firma Šlechta, Ledečko 106

za…1.545,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

4/0/0

3.      Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana  (nabídka NP č. 11)

Materiál odložen

4/0/0

4.      Janáčkovo nábř. 37/479, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 10)

Jaroslav Houf, U Bulhara 1655/5, Praha 1

za …1.500,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

4/0/0

Zrušení výběrového řízení na pronájem NP:

Na Václavce 22/1789, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 12)

4/0/0

 

5.KOAa M se koná dne : 15.3.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:

 Jiřina Zavadilová                      Milan JANČÍK                                 2.3.2004

                                                starosta  MČ Praha 5

Přečteno: 3528x
Publikováno: 08.03.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout