Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 21. KOAaM ze dne 20.12.2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Z Á P I S

z 21.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 20.12.004

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              8                                                

Omluveno:                             3                       

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

21/01/2004

 

Žádost:  Žádost MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parč. č. 1243/6, 1243/7, 1243/8, 1243/9, 1243/11, 1243/12, 1243/13 a 1249, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit  prodej pozemků parc. č. 1243/11, 1243/13, 1249 a části pozemku parc. č. 1243/6 o výměře cca 1.040 m2, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem sjednocení vlastnických vztahů.

1/2/2

KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem

5/0/0

 

21/02/2004

 

Žádost: Nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 1592/10 a 1592/11, k.ú. Smíchov – převod z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem pozemků parc. č. 1592/10 a 1592/11, k.ú. Smíchov za cenu 30,- Kč/m2/rok vlastníků garáží na pozemcích postavených.

5/0/0

 

 

 

21/03/2004

 

Žádost: Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3419, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

Žadatel:  MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3419, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 1050 m2 – vyhlášení výběrového řízení.

5/0/0

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 21/01/2004

Žádost:  Pod Žvahovem 5, čp. 463, k.ú. Hlubočepy – došlé nabídky na pronájem objektu.

 

Žadatel: Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  neschválit:

1.      pronájem objektu Pod  Žvahovem 5, čp. 463, k.ú. Hlubočepy

1.Soukromé střední odborné škole a Soukromému střednímu odbornému učilišti BEAN s.r.o., Českobrodská 32a, Praha 9

2.     Střední polygrafické škole Praha s.r.o., Bellova 352, Praha 10.

KOAaM doporučuje  RMČ vyhlásit rozšířený záměr pronájmu školy Pod Žvahovem 5/463 k.ú. Hlubočepy, bez omezení na střední školy.

5/0/1

 

OA 21/02/2004

Žádost:  č. parc. 1311, k.ú. Košíře – pronájem části pozemku a.s. Central Group

 

Žadatel: Central Group a.s.

 

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1. se záměrem pronájmu pozemku č. parc. 1311 v k.ú. Košíře o výměře 855 m2 pro umístění dvou dočasných plechových staveb po dobu výstavby bytového projektu „Mlynářka mezi ul. Starokošířská a Plzeňská pro a.s. Central Group, se sídlem Na Strži 1702/65, Praha 4 za Kč 24.000,-/ročně. Cena je stanovena s podmínkou údržby celého pozemku v průběhu nájmu.

6/0/0

OA 21/03/2004

Žádost:  č. parc. 483/3, k.ú. Motol – prodej zastavěného pozemku vlastníkovi stavby.

 

Žadatel: p. J. Marešová, Praha 5, Upolínova 76

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

se záměrem prodeje pozemku č. parc. 483/3 v k.ú. Motol o výměře 3 m2 za cenu dle znaleckého posudku vlastnici stavby pí. J. Marešové, bytem Praha 5, Upolínova 76.

6/0/0

 

 

NP 21/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Radlická 47/2054, Praha 5 – Smíchov, nová nájemní smlouva pro Ing. Jana Kříže

 

Žadatel: správce domu HC Reality

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit za vlastnický podíl MČ Praha 5 2/5 předloženou nájemní smlouvu pro Ing. Jana Kříže, bytem Radlická 47/2054, Praha 5 na NP o výměře 45,20 m2 v domě čp. 2054, Radlická 47, Praha 5 – Smíchov sjednanou na dobu určitou od 1.12.2004 do 31.12.2007 za nájemné ve výši 1.800,- Kč měsíčně.

6/0/0

 

 

NP 21/02/2004

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 92/195, Praha 5 – Košíře, Ivana Kosová – Ateliér KK, ukončení nájmu dohodou.

 

 

 

Žadatel: Ivana Kosová – Ateliér KK

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit za vlastnický podíl MČ Praha 5 ¼ paní Ivaně Kosové – Ateliér KK ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Plzeňská 92/195, Praha 5 – Košíře dohodou k 31.12.2004.

6/0/0

 

NP 21/03/2004

Žádost: Nebytové prostory – Štefánkova 41/338, Praha 5 – Smíchov, nová nájemní smlouva pro firmu JELÍNEK – výroba nábytku, s.r.o.

.

Žadatel: firma JELÍNEKP – výroba nábytku, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit za vlastnický podíl MČ Praha 5 29/72 předloženou nájemní smlouvu pro firmu JELÍNEK, s.r.o. se sídlem Packého 21, 757 01, Valašské Meziříčí na NP o výměře 77 m2 v domě čp. 338, Štefánkova 41, Praha 5 – Smíchov sjednanou na dobu neurčitou od 1.12.2004 za nájemné ve výši 61.000,- Kč měsíčně.

6/0/0

 

NP 21/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Dreyerova 13/640, Praha 5 – Hlubočepy, Petr Koryťák, žádost o změnu NS a souhlas s umístěním sídla obch. firmy COROS, s.r.o.

Žadatel: f. COROS, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      ukončení nájmu na NP Dreyerova 13/640, Praha 5 – Hlubočepy panu Petru Koryťákovi – NEET k datu uzavření nové NS.

2.      zveřejnění NP v ul. Dreyerova 13/640, Praha 5 – Hlubočepy na úřední desku se záměrem pronajmout tento prostor obchodní firmě COROS, s.r.o. za nájemné ve výši 518,- Kč/m2/rok.

6/0/0

NP  21/05/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Na Zámyšli 2/295, Praha 5 – Košíře, Pavel Ženíšek, žádost o slevu z nájemného

Žadatel:  p. Pavel Ženíšek

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. Pavlu Ženíškovi slevu z měsíčního zákl. nájemného (957,- Kč) ve výši 60%, tj. 574,- Kč za

NP v ul. Na Zámyšli 2/295, Praha 5 – Košíře s účinností od 1.9.2004 do doby vyřešení zprovoznění řádné kouřové cesty.

6/0/0

1.KOAa M se koná dne : 10.1.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:21.12.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ

                                                      zástupce starosty

                                                          MČ Praha 5

Přečteno: 5443x
Publikováno: 29.12.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout