Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

19. KOAaM ze dne 13.10.2003

Z Á P I S

z 19.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 13.10.2003

Počet členů KOA a M        11

Přítomno:                             6                                    

Omluveno:                            4                       

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

19/01/2003

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemku parc. č. 1876, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  žádost OOA MHMP.

Předkládá: Odbor správy  majetku – p. Prokopcová I.

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit záměr pronájmu a následného prodeje části pozemku parc. č. 1876, k.ú. Košíře o výměře cca 150 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem sloučení s pozemkem parc. č. 214/1 (rozšíření zahrady).

3/0/0

 

19/02/2003

Žádost: Žádost o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 1838/35, k.ú. Košíře, za části pozemků parc. č. 1560/4, 1564/3 a 1564/1, k.ú. Košíře.

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr směny části pozemku parc. č. 1838/35, k.ú. Košíře z vl. společnosti INTERTRADE CS spol. s r.o., za části pozemků parc. č. 1560/4, 1564/3 a 1564/1, k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy – z důvodů plánované výstavby komunikace na části pozemku parc. č. 1838/35.

3/0/0

 

 

 

19/03/2003

 

Žádost: Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 27/915/2003 ze dne 25.6.2003 – pronájem pozemků 1487/2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OSM

Předkládá:  Odbor správy majetku – p. Končolová M.

Stanovisko KOAaM:

       Materiál stažen z programu jednání.

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 19/01/2003

Žádost:  Žádost společenství vlastníků jednotek čp. 2777 a 2778 žádá o prodej pozemků č. parc. 4470  a 4472 k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: Společenství vlastníků

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje pozemků č. parc. 4470 o výměře 534 m2 a č. parc. 4472 o výměře 581 m2 v k.ú. Smíchov za cenu Kč 350,-/m2 tj. 390.250,- Kč vlastníkovi domů čp. 2777 a 2778 v k.ú.Smíchov – Společenství vlastníků jednotek čp. 2777 a 2778, se sídlem Nad Záměčnicí, Praha 5 (IČO 26755203).

Cena je stanovena na základě usnesení ZHLMP č. 45/37 ze dne 12.9.2002.

4/0/0

OA 19/02/2003

Žádost:  Žádost držitelů ZTP o 2 parkovací místa na Arbesově nám. – č. parc. 90, k.ú. Smíchov.

Žadatel: držitelé ZTP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem bezplatného parkování na pozemku č. parc. 90 k.ú. Smíchov (Arbesovo náměstí) pro tyto držitele ZTP:

Ing. Petr Novák, bytem Praha 5, Arbesovo náměstí 1064/3

Jan Budín, bytem Praha 5, Arbesovo náměstí 1064/3

před domem Arbesovo náměstí 3

4/0/0

OA 19/03/2003

Žádost: Žádost držitelky ZTP o 1 parkovací místo ve dvoře Janáčkovo nábřeží 43 – č. parc. 215, k.ú. Smíchov.

Žadatel: p. Lydie Vorlová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem bezplatného parkování na pozemku č. parc. 215, k.ú. Smíchov (Janáčkovo nábřeží 43/476) pro držitelku ZTP pí Lydii Vorlovou, bytem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 45.

4/0/0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OA 19/04/2003

Žádost: Žádost firmy Zhio Hao, spol s r.o. o pronájem části pozemku č. parc. 90 k.ú. Smíchov – Arbesovo náměstí.

Žadatel: firma Zhi Hao, spol. s r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ nesouhlasit se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 90, k.ú. Smíchov pro letní zahrádku u čínské restaurace Andělský újezd o výměře 12 m2 v době od 1.5. do 30.9. toho kterého roku za celkovou částku Kč 3.000,-, tj. za cenu Kč 600,-/m2/rok, nájemci restaurace spol. s r.o. Zhi Hao, se sídlem v Praze 5, Kořenského 12 IČO 25750836.

3/0/1

OA 19/05/2003

Žádost: Pronájem areálu bývalé MŠ čp. 206, Na Zlíchově 6, se stav. pozemkem parc. č. 553 a zahradou parc. č. 554, k.ú. Hlubočepy, Praha 5.

Žadatel: MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAaM:

         Materiál stažen z programu. Ing. Jáchym bude jednat s p. Smetanou a Svazem invalidů o pronájmu.

OA 19/06/2003

Žádost: Návrh nájemní smlouvy na pronájem části objektu Smíchovské tržnice čp.83, nám. 14. října  15 Městské knihovně v Praze 5 .

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit s uzavřením nájemní smlouvy s Městskou knihovnou v Praze na pronájem části objektu Smíchovské tržnice čp. 83, nám. 14. října 15 za nájemné 1,- Kč/m2/rok, tj. celkem 1.461,- Kč ročně.

4/0/0

NP 19/01/2003

Žádost: Nebytové prostory  - pronájmy na základě vyvěšení.

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájmy NP na základě vyvěšení:

1.      Lumiérů 453/13, Praha 5 – Hlubočepy (nabídka NP č. 65)

…REVETA s.r.o., Praha 5,   900,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

4/0/0

2.      Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 66)

…MOBIL TRADE, s.r.o.  7.600,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

4/0/0

3.      Zborovská 62/96, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 67)

Realitní kancelář Sever, s.r.o., za 2.500,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

4/0/0

4.      Na Loužku 2/2859, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 68)

Ing. Václav Tittelbach, za 700,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

4/0/0

NP 19/02/2003

Žádost: Nebytové prostory – Vejražkova 982/6, Praha 5 Košíře, pan Pavel Kolár – žádost o prominutí poplatku z prodlení.

Žadatel:  p. Pavel Kolár

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit  prominutí poplatku z prodlení za již uhrazené dlužné nájemné NP – garáž v ul. Vejražkova 6/982 za paní Štěpánku Kolárovou.

4/0/0

 

NP 19/03/2003

 

Žádost: Nebytové prostory – Pechlátova 2503/16, Praha 5 – Radlice, prodej volného NP.

 

Žadatel:  SF Centra

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit prostor NP za současného stavu nabídnout k prodeji.

4/0/0

 

NP 19/04/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory -  Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov, Pavel Šolín, žádost o prominutí nájemného.

 

Žadatel:  p. Pavel Šolín

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit Pavlu Šolínovi prominutí nájemného za NP v ul. Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov za 2 měsíce, tj. celkem 2.746,- Kč (měsíční nájemné 1.043,- Kč + služby 330,- Kč).

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 19/05/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory – Zborovská 68/124, Praha 5 – Malá Strana, ADVANTAGE INVESTMENT SOLUTIONS, s.r.o., žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu.

Žadatel:  společnost ADVANTAGE INVESTMENT SOLUTIONS

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit   společnosti ADVANTAGE INVESTMENT SOLUTIONS, s.r.o. zpětvzetí výpovědi z nájmu NP, Zborovská 68, čp. 124, Praha 5 – Malá Strana – kavárna SAVOY za podmínky změny barevnosti fasády – dle rozhodnutí kompetentních orgánů.

2/0/2

 

 

Na  stůl:

NP 19/06/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory – Radlická 112/2070, Praha 5 – Smíchov, Jaroslav Franta, žádost o změnu  v označení druhu NP.

Žadatel: Jaroslav Franta

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje schválit zveřejnění NP Radlická 112/2070, Praha 5 – Smíchov, nájemce Jaroslav Franta, na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem rozšíření v osobě nájemce k NP – pracovna pro  fotografické práce o paní Lucii Vaňkovou Frantovou, za nájemné ve výši 565,- Kč/m2/rok.

4/0/0

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KOA a M

 

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Staňková, Končolová 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

Doplnění k odloženému bodu na 15 KOAaM dne 11.8.2003

 

Stanovisko KOAaM

    Informace o zahrádkářských osadách situovaných na území v působnosti MČ P 5 s promítáním bude předložena na 20. KOAaM dne: 27.10.2003

 

15/03/2003

 

Žádost: Žádost o možnost dlouhodobého využívání toalet na hřišti – Hořejší nábřeží (pozemek parc. č. 554, k.ú. Smíchov).

Žadatel:  Provozovatel galerie „Nábřeží“

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

         Materiál odložen. Ing. Horák bude jednat se zájemcem – provozovatelem galerie „Nábřeží“.

 

 

Různé:

 

Doplnění k bodu OA 19/06/2003 – Návrh nájemní smlouvy na pronájem části objektu Smíchovské tržnice čp. 83, nám. 14. října 15 Městské knihovně v Praze 5.

 

P. Smetana Jan  žádá o pomoc při zavedení internetu v knihovně pro veřejnost, p. Stránský  přednese v Radě MČ Praha 5.

 

 

20.KOAa M se koná dne 27.10.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:14.10.2003

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                       zástupce starosty

                                                         ÚMČ Praha 5

 

Přečteno: 5504x
Publikováno: 15.10.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout