Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

13. zápis ze dne 23.6.2003

Z Á P I S

z 13.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 23.6.2003

Počet členů KOA a M        11

Přítomno:                              8

Omluveno:                            2

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

13/01/2003

 

žádost:  Předání pozemku se stávající stavbou (hřiště s domečkem – objekt po bývalé MŠ) ve Wassermannově ulici, Praha 5 – Hlubočepy.

 

Žadatel:  OŠT  

Předkládá: Odbor školství a tělovýchovy – p. PaedDr. D. Drmotová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit předání pozemku se stávající stavbou (hřiště s domečkem – objekt po bývalé MŠ) ve Wassermannově ulici, Praha 5 Hlubočepy odboru správy majetku.

5/0/0

 

13/02/2003

Žádost: Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 536/5, k.ú. Radlice z vl. obce hl. m. Prahy za účelem zastavění bytovým domem.

Žadatel: OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M..

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 536/5, k.ú. Radlice o výměře 836 m2 za účelem zastavění bytovým domem.

5/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 13/01/2003

Žádost:  Dodatek  k NS uzavřené s a.s. PRE na část č. parc. 4034/1, k.ú. Smíchov – změna umístění TS.

Žadatel:  PRE a.s., Na Hroudě 4, Praha 10

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se změnou umístění nové TS 5114 na pozemku Mateřské školy Pod Lipkami č. parc. 4031/1 v k.ú. Smíchov a s dodatkem č. 1 nájemní smlouvy č. 73/OSM/98 ve smyslu zápisu z jednání a sdělení OŠT.

5/0/0

NP 13/01/2003

Žádost:  Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

Žadatel: zájemci o pronájmy

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

Pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.      Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 48)

MY DUNG HOANG THI, za 2.260,- Kč/m2/rok, doba neurčitá    6/0/0

2.      Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 – Smíchov  (nabídka NP č. 49)

Jan Surmaj, za 1.600,- Kč/m2/rok, doba neurčitá                            6/0/0

3.      Újezd 9/596, Praha  5 – Malá Strana  (nabídka NP č. 50)

Filip Škába, za 2.050,- Kč/m2/rok, doba neurčitá                           6/0/0

      6/0/0

      

NP 13/02/2003

Žádost: Nebytové prostory – Radlická 112/2070, Praha 5 – Smíchov, Václav Šírek, návrh na úpravu nájemních vztahů.

Žadatel: Václav Šírek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

           

                     Materiál stažen z programu.   

NP 13/03/2003

Žádost: Nebytové prostory – Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov, Igor Ryboš, žádost o prominutí nájemného.

Žadatel: p. Igor Ryboš

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit Igoru Rybošovi prominutí nájemného za NP v ul. Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov za měsíc červen 2003, tj. 10.204,- Kč.

6/0/0

NP 13/04/2003

Žádost: Nebytové prostory  - Zborovská 56/79, Praha 5 – Malá Strana, Frant. Hybner, žádost o ukončení nájmu dohodou.

Žadatel: František Hybner

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit Františku Hybnerovi ukončení nájmu NP Zborovská 56/79, Praha 5 – Malá Strana dohodou k 30.6.2003.

6/0/0

NP 13/05/2003

Žádost: Nebytové prostory – Na Konvářce 192, Praha 5 – Smíchov, pan Josef  Ortelt – žádost o převod NP – garáže.                                                 

Žadatel:  p. Josef Ortelt

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

zveřejnění NP Na Konvářce 192, Praha 5 – Smíchov na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor panu Petr Malému za nájemné ve výši 430,- Kč/m2/rok.

4/0/2

NP 13/06/2003

Žádost: Nebytové prostoryZborovská 36/715, Praha 5 – Smíchov, Pavla Večeřová, žádost o změnu nájemce.

.

Žadatel:  p. Pavla Večeřová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP Zborovská 36/715, Praha 5 – Smíchov na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor Pavle Večeřové za nájemné ve výši 3.297,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

NP 13/07/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory -  Krškova 783/15 – paní Klára Cimburová,   žádost o zpětvzetí výpovědi, event o zrušení nájmu k 30.6.2003.

 

Žadatel:  Klára Cimburová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

           KOAaM doporučuje RMČ

I.                    neschválit zpětvzetí výpovědi z nájmu NP Krškova 783/15 Praha 5 – Hlubočepy paní Kláře Cimburové a trvat na rozhodnutí RMČ Praha 5 ze dne 20.5.2003 č. 20/725/2003

II.                 schválit ukončení nájemního vztahu dohodou k 30.6.2003.

6/0/0

NP 13/08/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory – Vrchlického 76/886, Vrchlického 41/493a, Erbenova 7/193, Český Telecom, a.s., připomínky ke znění textu nájemních smluv.

Žadatel: ČESKÝ  TELECOM a.s.

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

 

               Materiál stažen z programu.   

 

 

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KOA a M

 

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Staňková, Končolová 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

 

Část  obchodních aktivit

 

OA 2/03/2003

 

žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, nutno zajistit prodloužení stavby dočasné, min. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

NP 3/02/2003

 

Žádost: Nebytové  prostory – Vítězná 11/530, Praha 5- Malá Strana, Vlasta Zmožková, žádost o snížení, popř. prominutí nájemného.

Žadatel:  Vlasta Zmožková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

    Materiál odložen k doplnění.

6/0/1

 

 

OA 8/07/2003

 

Žádost:  Záměr prodeje id. ½ domu čp. 189 s id. ½ stav. poz. parcel. č. 933 a id. ½ zahrady parc. č. 934, k.ú. Jinonice, LV 967, Klikatá 15, Praha 5, spoluvlastníkům.

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. J. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen z programu, nutno jednat o ceně.

 

 

OA 11/03/2003

 

Žádost:  Žádost BD Vltava II. o prodej pozemků č. parc. 2502/1 a 2502/3 k.ú. Smíchov.

Žadatel: BD Vltava II.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAaM:

     Materiál odložen, doplnit o stanovisko ODE.

NP 12/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory – U Mrázovky 13/2344, Praha 5 – Smíchov, Zdeněk Tomáš, žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti ROUNDOP, s.r.o.

Žadatel: Zdeněk Tomáš  

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     Materiál odložen do vyřešení privatizace.

 

 

 

Materiály na stůl:

 

Doplnění k odloženému bodu č. NP 12/08/2003:

 

Stanovisko KOAaM:

                        Materiál odložen.

                       

 

 

OA 13/02/2003

 

Žádost:  Nabídka záměru pronájmu objektu MŠ v Úvalu 88E, k.ú. Motol

Žadatel: Občanské sdružení Animare Porteus

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

           KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem bývalé MŠ V Úvalu 88E pro Občanské sdružení Animare Porteus za nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok, na dobu určitou 10 let.

6/0/0

 

 

OA 13/03/2003

 

Žádost:  Nabídka záměru pronájmu objektu MŠ čp. 1509, U Nesypky 26, k.ú. Smíchov

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

           KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem bývalé MŠ U Nesypky 26/1509 v pořadí –

1.      soukromá MtŠ „Korálek“, s.r.o.

2.      MŠ PRO FAMILY, s.r.o.                                                                                                

za nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok, na dobu určitou 10 let.

6/0/0

 

 

 

14. KOAaM se koná dne 14.7.2003 v 16.00 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

Začátek zasedání KOaM: 16.00 hod.

Konec zasedání KOAaM: 16.30 hod.

 

 

Za KOAaM:  J. Zavadilová                          Ověřil: Ondřej Gál        

Za správnost zápisu:  L. Holubová                zástupce starosty               V Praze dne:  24.6.2003

 

 

Přečteno: 3892x
Publikováno: 14.08.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout