Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

10.zápis ze dne 12.5.2003

Z Á P I S

z 10.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 12.5.2003

Počet členů KOA a M        11

Přítomno:                              9

Omluveno:                            2

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru ? 1. ODLOŽENO ? k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu ? bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

10/01/2003

 

žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 4198/32, k.ú. Smíchov ? z vl. obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4198/32  k.ú. Smíchov ? z vl. obce hl. m. Prahy ? (plocha mezi   staveništěm a příjezdovou komunikací o výměře 150 m2) po dobu výstavby, max. na dobu 18 měsíců, za účelem zařízení staveniště pro výstavbu bytového areálu Na Hřebenkách.

 5/0/1

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

OA 10/01/2003

 

Žádost:  Záměr prodeje garáže včetně pozemku parc. č. 955/11, k.ú. Košíře, Praha 5 oprávněnému nájemci p. Pavlu Bidrmanovi.

Žadatel: Pavel Bidrman

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Porkertová Zina

Stanovisko KOAa M:

    KOAa M  doporučuje RMČ  souhlasit  se  záměrem prodeje garáže včetně pozemku parc. č. 955/11, k.ú. Košíře, Praha 5 oprávněnému nájemci p. Pavlu Bidrmanovi, bytem Na Šmukýřce 35/932, Praha 5 ? Košíře za cenu  190.000,- Kč.

5/0/0

.

 

OA 10/02/2003

Žádost: Prodej id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k.ú. Hlubočepy, LV 1114, Pod Žvahovem 29, Praha 5.

Žadatel:  RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ I. Revokovat usnesení RMČ 20/1185/2002 ze dne 20.8.2002 takto:

Souhlasí s prodejem  id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116,  k.ú. Hlubočepy,  Pod Žvahovem 29, Praha 5, manželům Davidu a Petře Šebestíkovým za kupní cenu 545.000,- Kč.

5/0/1

 

 

OA 10/03/2003

 

Žádost:  Žádost p. D. Dvouletého, Duby a Chlumského o pronájem části pozemku č. parc. 437, k.ú. Motol pro umístění a provozování golfového odpaliště.

Žadatel: 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Synková Pavla

 

Stanovisko KOAa M:

        KOAa M doporučuje RMČ  souhlasit se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 437, k.ú. Motol o výměře cca 50.000 m2 pro sportovní účely ? golfové odpaliště se zázemím za 1,- /m2/rok, tj. 50.000,- Kč s každoročním navýšením o 75% inflace oficiálně vyhlášené ČSÚ žadatelům po založení společnosti s ručením omezeným zřízené pro provozování tohoto sportovního areálu.

6/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 10/01/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájmy NP.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOA a M:

       KOA a M doporučuje RMČ  schválit pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.      Pod Kavalírkou 486/32, Praha 5 ? Smíchov (nabídka NP č. 34)

E. Kožíšek,Na Cihlářce 1977/6, P5 za 1.040,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

6/0/1

2.      Plzeňská 198/49,Praha 5 ? Smíchov (nabídka NP č. 35)

J. Vesecký, Grafická 709/8, Praha 5, za 1.650,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

Komise doporučuje řešit otázku zachování původního interieru prodejny.

      7/0/0

NP 10/02/2003

Žádost:  Nebytové prostory ? Ke Koulce 1167/10 Praha 5 ? Smíchov, nová nájemní smlouva pro Jana Valtra.

Podílový dům: MČ P-5 id. ¼, pí. Jiřina Vejvodová id. ½, pí. Jitka Fakan id. ¼.

Žadatel: správce domu p. J. Vejvodová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit uzavření nájemní smlouvy na NP na dobu určitou ? 10 let s účinností od 1.6.2003 s panem   Janem Valtrem za nájem 500,- Kč/m2/rok.

7/0/0

NP 10/03/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Krškova 783/15 ? paní Klára Cimburová ? Návrh na výpověď z nájmu NP Krškova 783/15 pro pí. Cimburovou.

 Žadatel: MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ schválit :

podání výpovědi z nájmu NP Krškova 783/15 Praha 5-Hlubočepy paní Kláře Cimburové.

7/0/0

NP 10/04/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 ? Smíchov, Jiří Miška VIA LUCIS STUDIO, žádost o prodloužení pokračování v neplacení nájemného.

Žadatel: Jiří Miška VIA LUCIS STUDIO

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit Jiřímu Miškovi VIA LUCIS STUDIO pokračování v prominutí základního nájemného v plné výši za NP v ul. Janáčkovo nábř. 43/476, Praha 5 ? Smíchov do 30.6.2003, tj. celkem 23.624,- Kč.

7/0/0

NP 10/05/2003

Žádost: Nebytové prostory  - Švédská 37/1845 a 35/1844, Praha 5 ? Smíchov, návrh na podání výpovědi z nájmů obou NP nájemci Milanu Vosáhlovi.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

   Materiál stažen z programu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 10/06/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Staropramenná 9/439, Praha 5 ? Smíchov, Petr Kolář ? Autoservis Pegas, úprava nájemní smlouvy k pozemku.

Žadatel: Autoservis Pegas

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit.úpravu nájemní smlouvy č. 276/95/53 ze dne 21.5.1995 s nájemcem Petrem Kolářem ? Autoservis Pegas k nájmu pozemku, č. parcely 439, k.ú. Smíchov u domu čp. 547, Staropramenná 9:

1.      v čl. 1 Předmět nájmu ? zmenšení pronajaté části pozemku na výměru 659,97 m2

2.      změnu čl. 3 ? Doba nájmu ? na dobu určitou do 30.4.2007

3.      doplnění čl. 7 ? Další ujednání ? užívání společného klíče s dálkovým ovládáním do dvora s nájemcem bezbariérového bytu s tím, že tento doplněk bude zapracován i do NS s nájemcem bezbariérového bytu.

7/0/0

Na  stůl:

NP 10/07/2003

Žádost: Dohoda o narovnání se spol. STENA, s.r.o., bývalého nájemce  p. Najdra po prodeji domu Zubatého 2/268, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu.

 

 

NP 10/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Souhlas se změnou užívání částí suterénních prostor Nádražní 21/29, Praha 5 ? Smíchov.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ souhlasit s navrženou změnou užívání bývalé prádelny a NP po p. Kuškovi, Nádražní 21/29, k.ú. Smíchov.

6/0/0

NP 10/09/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? pronájmy na základě vyvěšení

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem NP na základě vyvěšení:

1.      Plzeňská 470/76, Praha 5 ? Košíře (nabídka NP č. 27)

Komise doporučuje opětovně vyvěsit.

6/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KM a OA

 

Předkládá:  Odbor správy majetku ? p. Synková 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

6/05/2003

 

Žádost: Návrh nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1103, k.ú. Smíchov z vl. MČ Praha 5 ? rekonstrukce hřbitovního domku čp. 2556, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  Firma MATANA a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

           Materiál stažen z programu.

4/0/0

 

Část  obchodních aktivit

 

OA 2/03/2003

 

žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, nutno zajistit prodloužení stavby dočasné, min. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

NP 3/02/2003

 

Žádost: Nebytové  prostory ? Vítězná 11/530, Praha 5- Malá Strana, Vlasta Zmožková, žádost o snížení, popř. prominutí nájemného.

Žadatel:  Vlasta Zmožková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

    Materiál odložen

6/0/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 5/03/2003

Žádost: Nebytové prostory ? U Okrouhlíku 38, Praha 5 ? Smíchov, JUNÁK ? svaz skautů a skautek ČR středisko Mawadani, odd. 47 zast. panem Martinem Vítkem ? oznámení o změně názvu subjektu a žádost o změnu nájemní smlouvy.

Žadatel:  Martin Vítek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOA a M:

        Materiál stažen z programu.

8/0/0

 

NP 5/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Zborovská 30/1074, Praha 5 ? Smíchov, Družstvo pro rekreační bydlení, žádost o schválení podnájemní  smlouvy.

Žadatel: Družstvo pro rekreační bydlení

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     Materiál stažen z programu.

8/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 7/06/2003

 

žádost: Nebytové prostory ? Ostrovského 2/33, Praha 5 ? Smíchov , Antonín Krůta, žádost o prominutí platby nájemného.

 

Žadatel: p. Antonín  Krůta

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     Materiál odložen.

7/0/0

NP 7/13/2003

 

žádost: Nebytové prostory ? Nádražní 21/29, Praha 5 ? Smíchov, žádost sdružení nájemců o neplacení nájemného po dobu provádění stavebních úprav.

Žadatel: sdružení nájemců

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    Staženo z programu.

7/0/0

 

 

 

OA 8/05/2003

Žádost: Prodej areálu bývalé MČ čp. 206, Na Zlíchově 6, se stav. pozemkem parc. č. 553 a zahradou parc. č. 554, k.ú. Hlubočepy, Praha 5.

Žadatel: František Sirůček

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

        Materiál stažen z programu, nutno dále jednat o ceně.

OA 8/07/2003

 

Žádost:  Záměr prodeje id. ½ domu čp. 189 s id. ½ stav. poz. parcel. č. 933 a id. ½ zahrady parc. č. 934, k.ú. Jinonice, LV 967, Klikatá 15, Praha 5, spoluvlastníkům.

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. J. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen z programu, nutno jednat o ceně.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OA 9/05/2003

 

Žádost:  Záměr prodeje bytového domu čp. 261, Cetýňská 8, k.ú. Košíře, se zast. pozemkem parc. č. 577 dle Statutu.

Žadatel: nájemce bytu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. L. Laštůvková

Stanovisko KOAaM:

 

    Materiál stažen z programu

7/0/0

OA 9/06/2003

 

Žádost: Prodej bytového domu čp. 269, Zubatého 1, se stav. pozemkem parc. č. 2998, k.ú. Smíchov, P5, dle ?Statutu??

Žadatel:  nájemníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. J. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

       Materiál stažen z programu

7/0/0

NP  9/09/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Matoušova 18/1552, Praha 5 ? Smíchov, Dům dětí a mládeže, pronájem uvolněných prostor.

Žadatel: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

11.KOAa M se koná dne 26.5.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:13.5.2003

 Jiřina Zavadilová                      Milan JANČÍK

 zapisovatelka KOAaM          starosta  MČ Praha 5

                                                     

 

Přečteno: 4990x
Publikováno: 14.05.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout