Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

9.zápis ze dne 28.4.2003

Z Á P I S

z 9.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 28.4.2003

Počet členů KM a OA        11

Přítomno:                             9

Omluveno:                           2

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

9/01/2003

 

žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemku parc. č. 298/46, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy ? vytvoření příjezdu do garáže.

 

Žadatel:  OOA  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr pronájmu a následného prodeje části pozemku parc. č. 298/46, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy, manželům Kotrbovým, dle stanoviska ODE ÚMČ Praha 5, za účelem umožnění vjezdu do garáže v jejich vlastnictví.

7/0/0

 

 

9/02/2003

 

žádost:  Návrh nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1103, k.ú. Smíchov z vl. MČ Praha 5 ? rekonstrukce hřbitovního domku čp. 2556, k.ú. Smíchov.

 

žadatel: firma MATANA a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAa M doporučuje RMČ schválit návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1103, k.ú. Smíchov o výměře 85 m2 za cenu Kč 50,-/m2/rok za účelem rekonstrukce hřbitovního domku čp. 2556, k.ú. Smíchov pro Správu nemovitostí Židovské obce a federace židovských obcí ČR zast. firmou MATANA a.s. se sídlem Štupartská 1/646 Praha 1.

7/0/0

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 9/01/2003

 

Žádost:  Žádost společnosti VESNA Liberec, s.r.o. o souhlas s umístěním reklamního zařízení na štít objektu čp. 493, Stroupežnického 10.

Žadatel: společnost VESNA Liberec

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová Helena

Stanovisko KOAa M:

    KOAa M  doporučuje RMČ  schválit umístění reklamního zařízení na štít objektu čp. 493, Stroupežnického 10, k.ú. Smíchov.

6/0/1.

 

OA 9/02/2003

Žádost: Žádost  společnosti Megaboard 2000, s.r.o. o souhlas s umístěním reklamního zařízení na štít objektu čp. 505, Radlická 58.

Žadatel:  Společnost Megaboard 2000, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová Helena

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ neschválit umístění reklamního zařízení na štít objektu čp. 505, Radlická 58, k.ú. Smíchov.

6/0/1

 

OA 9/03/2003

 

Žádost:  Žádost společnosti H.S.H Computer, s.r.o. o souhlas s umístěním reklamy své provozovny na roh objektu čp. 42, Nádražní 82.

Žadatel:  Společnost H.S.H Computer, s.r.o..

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová Helena

 

Stanovisko KOAa M:

        KOAa M doporučuje RMČ  schválit umístění reklamy provozovny H.S.H Computer, s.r.o. na roh objektu čp. 42, Nádražní 82, k.ú. Smíchov za roční nájemné 5.000,- Kč.

7/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OA 9/04/2003

 

Žádost:   Žádost společnosti Klasik Moto, a.s. o souhlas s umístěním směrové tabule na štít objektu čp. 2664, Na Cihlářce 2, dříve U Šalamounky 2/2664.

Žadatel:   Společnost Klasik Moto, a.s.

 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? p. Helena Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

 

        KOAa M  doporučuje RMČ neschválit umístění směrové tabule společnosti Klasik Moto, a.s. na štít objektu čp. 2664, Na Cihlářce 2, k.ú. Smíchov za roční nájemné 5.000,- Kč.

6/0/1

 

OA 9/05/2003

 

Žádost: Záměr prodeje bytového domu čp. 261, Cetyňská 8, k.ú. Košíře, se zast. pozemkem parc. č. 577 dle Statutu.

 

Žadatel: nájemce bytu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. L. Laštůvková

 

Stanovisko KOA a M:

         Materiál stažen z programu

7/0/0

OA 9/06/2003

 

Žádost:   Prodej bytového domu čp. 269, Zubatého 1, se stav. pozemkem parc. č. 2998, k.ú. Smíchov, P5, dle ?Statutu??

 

Žadatel:  nájemníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. J. Bělohlávková

 

Stanovisko KOA a M:

     Materiál stažen z programu.

7/0/0

OA 9/07/2003

Žádost:  Společný prodej domu čp. 2576, Plzeňská 210, který je ve  spoluvlastnictví MČ Praha 5 ? id. 2/3 a p. Václava Holého id. 1/3, vše v k.ú. Smíchov, Praha 5.

Žadatel:  spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ?  p. J. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ:

I.                   revokovat usnesení ze dne 15.10.2002 č. 24/1538/2002 takto:

        souhlasí se společným prodejem domu čp. 2576, Plzeňská 210, v k.ú. Smíchov, Praha 5, zájemcům v pořadí dle nabídky kupní ceny

1. THEODORA s.r.o.                                                    7,600.000,- Kč

    K Chaloupkám 3170/2, 106 00  Praha 10

2. Central Europe Holding, a.s.                                      6,510.000,- Kč

    Ondříčkova 42, 130 00  Praha 3

3. DINO Trading s.r.o.                                                   5,500.000,- Kč

    Cimburkova 16, 130 00  Praha 3

4. Pražská správa nemovitostí, s.r.o.                              5,205.000,- Kč

    Seifertova 9/823, 130 00  Praha 3

7/0/0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 9/01/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájmy NP.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOA a M:

       KOA a M doporučuje RMČ  schválit pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.      Plzeňská 442a/209,Praha 5 ? Smíchov (nabídka NP č. 32)

      opětovně zveřejnit, za cenu 1.000,- Kč, mimo hostinskou činnost a bar

      7/0/0

2.      Lumierů 453/13, Praha 5 ? Smíchov (nabídka NP č. 33)

Prague Hotels s.r.o., Na Poříčí 15, Praha 1, za 1.000,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

7/0/0

NP 9/02/2003

Žádost:  Nebytové prostory ? Erbenova 228/3, Praha 5 ? Košíře, Patricia and Tomahawk s.r.o.

               O ukončení nájmu k 30.4.2003, návrh pronájmu NP pro nového nájemce Ing. Tomáš Listoně

Žadatel: firma Patricia and Tomahawk, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit dohodu o ukončení nájmu s firmou Patricia and Tomahawk, s.r.o., NP Erbenova 228/3 a uzavření nové NS na dobu 29 dnů s nájemcem Ing. Tomáš Listoň, Slaný, Bezručova 45, která uhradila pohledávky .

5/0/2

NP 9/03/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Plzeňská 452/167 ? pronájem na základě vyvěšení.

 Žadatel: MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ schválit

I.                   opětovné vyvěšení NP Plzeňská 452/167 za cenu 1.500,- Kč/m2/rok ? přízemí a za 750,- Kč/m2/rok ? suterén.

II.                 Pověřit správní firmu Správa budov Praha a.s. vyhledáním vhodného nájemce.

7/0/0

NP 9/04/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Holečkova 801/95 ? pronájem.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit dále již uvolněné NP Holečkova 801/95 nevyvěšovat na úřední desku vzhledem k technickému stavu prostor a k privatizaci celého domu.

6/0/0

NP 9/05/2003

Žádost: Nebytové prostory  - Radlická 2054/47 ? návrh nájemní smlouvy, podílový dům, MČ id. 4/10, spolumajitel id. 6/10.

Žadatel: Miroslav Němec

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření nájemní smlouvy na  NP Radlická 2054/47 s panem Miroslavem Němcem za cenu 797,- Kč/m2/rok.

5/0/0

NP 9/06/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Na Hutmance 300, Praha 5 ? Jinonice, pan Milan Miláček ? žádost o převod NP ? garáže.

Žadatel: Milan Miláček

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit zveřejnění NP Na Hutmance 300, Praha 5 ? Jinonice na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor panu Milanu Miláčkovi za nájemné ve výši 660,- Kč/m2/rok.

5/0/0

NP 9/07/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 ? Smíchov, Jitka Petrová, žádost o pokračování v neplacení nájemného.

Žadatel:  Jitka Petrová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit Jitce Petrové prominutí základního nájemného v plné výši za NP na Janáčkovo nábř. 43/476, Praha 5 ? Smíchov za měsíc duben 2003, tj. celkem 2.838,- Kč.

5/0/0

NP 9/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Preslova 17/1269, Praha 5 ? Smíchov, Hana Škantová, žádost o poskytnutí slevy z nájemného.

Žadatel:  Hana Škantová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit Haně Škantové poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30% (tj. 4.663,- Kč/měs.) za NP v ul. Preslova 17/1269, Praha 5 ? Smíchov za dobu tří měsíců od 1.4.2003 do 30.6.2003, tj. celkem 13.989,- Kč.

5/0/0

NP 9/09/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Matoušova 18/1552, Praha 5 ? Smíchov, Dům dětí a  mládeže, pronájem uvolněných prostor.

Žadatel: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

        Materiál stažen z programu.

 

NP 9/10/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? Štefánikova 4/281, Praha 5 ? Smíchov, rekolaudace NP v 1. patře domu k užívání jako byt.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit návrh OSB na změnu užívání NP v 1. patře domu Štefánikova 4/281, Praha 5 ? Smíchov jako bytové jednotky.

7/0/0

NP 9/11/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Zubatého 1/269, Praha 5 ? Smíchov, IMPRA 2000, spol. s r.o., žádost o krátkodobý pronájem volného NP.

Žadatel: Ing. Aleš Havlák, jednatel spol. IMPRA 2000

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      Společnosti INPRA 2000, s.r.o. pronájem NP Zubatého 1/269, Praha 5 ? Smíchov na dobu 29 dnů od podpisu NS za nájemné 30.000,- Kč se složením kauce dalších 30.000,- Kč jako jistiny NS.

2.       

zveřejnění nabídky volného NP Zubatého 1/269 se záměrem pronájmu společnosti IMPRA 2000, s.r.o. na dobu určitou 6 měsíců, tj. nejpozději do 30.11.2003 za 30.000,- Kč/měsíčně, složení výše jistiny 30.000,- Kč a zvláštním ujednáním  o ukončení pronájmu včetně sankcí v případě alt. změny v osobě pronajímatele.

3/0/2

 

NP 9/12/2003

 

Žádost: Nebytové prostory Brožíkova 15/1 ? pronájem.

Žadatel: spolumajitelé domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit opakované zveřejnění nabídky volného NP Brožíkova 15/1 na úřední desku za navrženou cenu 1.500,- Kč/m2/rok a současně pověřuje spolumajitele pana Hájka k přímému zajištění RK ke zprostředkování pronájmu za provizi ve výši jednoho vybraného měsíčního nájmu.

5/0/0

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KM a OA

 

Předkládá:  Odbor správy majetku ? p. Synková 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

6/05/2003

 

Žádost: Návrh nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1103, k.ú. Smíchov z vl. MČ Praha 5 ? rekonstrukce hřbitovního domku čp. 2556, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  Firma MATANA a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

           Materiál stažen z programu.

4/0/0

 

Část  obchodních aktivit

 

OA 2/03/2003

 

žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, nutno zajistit prodloužení stavby dočasné, min. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

NP 3/02/2003

 

Žádost: Nebytové  prostory ? Vítězná 11/530, Praha 5- Malá Strana, Vlasta Zmožková, žádost o snížení, popř. prominutí nájemného.

Žadatel:  Vlasta Zmožková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

    Materiál odložen

6/0/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 5/03/2003

Žádost: Nebytové prostory ? U Okrouhlíku 38, Praha 5 ? Smíchov, JUNÁK ? svaz skautů a skautek ČR středisko Mawadani, odd. 47 zast. panem Martinem Vítkem ? oznámení o změně názvu subjektu a žádost o změnu nájemní smlouvy.

Žadatel:  Martin Vítek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOA a M:

        Materiál stažen z programu.

8/0/0

 

 

 

NP 5/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Zborovská 30/1074, Praha 5 ? Smíchov, Družstvo pro rekreační bydlení, žádost o schválení podnájemní  smlouvy.

Žadatel: Družstvo pro rekreační bydlení

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     Materiál stažen z programu.

8/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 7/06/2003

 

žádost: Nebytové prostory ? Ostrovského 2/33, Praha 5 ? Smíchov , Antonín Krůta, žádost o prominutí platby nájemného.

 

Žadatel: p. Antonín  Krůta

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     Materiál odložen.

7/0/0

NP 7/13/2003

 

žádost: Nebytové prostory ? Nádražní 21/29, Praha 5 ? Smíchov, žádost sdružení nájemců o neplacení nájemného po dobu provádění stavebních úprav.

Žadatel: sdružení nájemců

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    Staženo z programu.

7/0/0

OA 8/05/2003

Žádost: Prodej areálu bývalé MČ čp. 206, Na Zlíchově 6, se stav. pozemkem parc. č. 553 a zahradou parc. č. 554, k.ú. Hlubočepy, Praha 5.

Žadatel: František Sirůček

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

        Materiál stažen z programu, nutno dále jednat o ceně.

OA 8/07/2003

 

Žádost:  Záměr prodeje id. ½ domu čp. 189 s id. ½ stav. poz. parcel. č. 933 a id. ½ zahrady parc. č. 934, k.ú. Jinonice, LV 967, Klikatá 15, Praha 5, spoluvlastníkům.

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. J. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen z programu, nutno jednat o ceně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha k bodu OA 9/06/2003

 

Stížnost na způsob prodeje domu v Zubatého 1/269 v Praze 5 ? Smíchov.

 

 

 

10. KOAa M se koná dne 12.5.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5

 

 

 

Různé:

                Termíny konání KOAaM MČ Praha 5

 

I. pololetí 2003              12.5.2003

                                        26.5.2003

                                          9.6.2003

                                         23.6.2003

 

II. pololetí 2003            7.7.2003                                      29.9.2003

                                     21.7.2003                                     13.10.2003

                                        4.8.2003                                     27.10.2003

                                      18.8.2003                                     10.11.2003

                                        1.9.2003                                      24.11.2003

                                       15.9.2003                                       8.12.2003

                                                                                             22.12.2003

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:29.4.2003

 Jiřina Zavadilová                      ing. Petr Horák

                                                 zástupce starosty

                                                      MČ Praha 5

 

Přečteno: 4381x
Publikováno: 12.05.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout