Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

3. zápis ze dne 27.1.2003

Z Á P I S

z 3.  zasedání komise majetkové a obchodních aktivit

konané dne 27.1.2003

Počet členů komise MKaOA        11

Přítomno:                                       10

Omluveno:                                       1

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

3/01/2003

 

žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1475/166, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

 

Stanovisko MK a OA::

      MK a OA doporučuje RMČ schválit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 1475/166, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy ? za účelem výstavby bytového domu.

 6/0/0

 

 

3/02/2003

 

žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 4359/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy.

 

 žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

 

Stanovisko MK a OA:

       MK a OA doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4359/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy ? za účelem parkování sanitních vozů.

6/0/0.

 

 

 

 

 

 

 

3/03/2003

žádost:  Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 26/1,k.ú. Radlice

 

Žadatel:  Firma Metrostav a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

 

Stanovisko MK a OA:

        MK a OA doporučuje RMČ  schválit pronájem  části pozemku parc. č. 26/1 k.ú. Radlice o výměře 3.574 m2 za částku 200,- Kč/m2/rok tj. celkem 714.800,- Kč firmě Metrostav a.s. se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 na dobu neurčitou.

6/0/0

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 3/01/2003

 

Žádost:  Žádost pí. Anny  Haňkovské, nájemkyně nebytových prostor v objektu administrativní budovy čp. 1238, -Klikatá 90c o výměnu kanceláří dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě  č. 126/OSM/01.

Žadatel: pí. Anna Haňkovská

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová

Stanovisko KM a OA:

    KM a OA  doporučuje RMČ schválit:

1.      záměr pronájmu kanceláří č. 114 a 121 v objektu Klikatá 90c pro pí Annu Haňkovskou za 1.300,- Kč/m2/rok a ostatních společných prostor za 135,- Kč/m2/rok.

2.      záměr pronájmu kanceláře č. 123 v objektu Klikatá 90c pro vznikající společnost ALFA-GEO za 1300,- Kč/m2/rok a ostatních společných prostor za 135,- Kč/m2/rok.

3.       dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 126/ OSM/99.

6/0/0

OA 3/02/2003

Žádost: Žádost o pronájem pozemku č. parc. 364 v k.ú. Radlice ? zahrádkářská osada.

Žadatel:  ČZS, ZO Radlice

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Synková

 

 

 

 

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ  souhlasit se záměrem pronájmu pozemku č. parc. 364 v k.ú. Radlice o výměře 2.779 m2 s využitím pro zahrádkářskou kolonii za cenu Kč 7,-/m2/rok, tj. celkem Kč 19.453,-, na dobu určitou.

OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích , do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

6/0/0

 

 

NP 3/01/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? pronájmy na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  zájemci o pronájmy NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

        KM a OA doporučuje schválit

1.      pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.1  K vodojemu 7/208, Praha 5 ? Smíchov (nabídka NP č. 79)

Petr Loula-OROX??, za 356,-- Kč/m2/rok, doba neurčitá

1.2. Nám. 14. října 10/2173, Praha 5 ? Smíchov (nabídka NP č. 80)

bod odložen

 

1.3. Fabiánova 2a/1052, Praha 5 ? Košíře (nabídka NP č. 81)

Stavební společnost FARAON, s.r.o.  550,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

1.4. U Mrázovky 23/2661, Praha 5 ? Smíchov (nabídka NP č. 83)

Lukáš Klán, Pod Děvínem 29?601,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

1.5. Plzeňská 167/452, Praha 5 ? Košíře (nabídka NP č. 89)

odloženo, opět záměr vyvěsit.

 

1.6. Na Neklance 7/1958, Praha 5  Smíchov (nabídka NP č. 90)

Leoš Borský, Stroupežnického 10, za 1.200,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

8/0/0

 

 

 

NP 3/02/2003

 

Žádost: NP ? Vítězná 11/530, Praha 5 ? Malá Strana, Vlasta Zmožková, žádost o snížení, popř prominutí nájemného.

Žadatel: Vlasta Zmožková

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

        Materiál odložen

6/0/1

 

 

 

NP 3/03/2003

 

Žádost: NP ? Na Skalce 27/991, Praha 5 ? Smíchov, Ludmila Pichlová, žádost o prominutí a vrácení nájemného.

 

Žadatel: Ludmila Pichlová.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

 

        KM a OA  doporučuje RMČ schválit Ludmile Pichlové prominutí a vrácení nájemného za NP v ul. Na Skalce 27/991, Praha 5 ? Smíchov za dobu od 1.2.2002 do 31.12.2002, tj. ve výši 32.450,- Kč.

6/0/2

 

NP 3/04/2003

 

Žádost: NP ? Štefánikova 21/216, Praha 5 ? Smíchov, GUILLEMOT, s.r.o., žádost o pronájem NP.

 

Žadatel: Společnost GUILLEMOT, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

         KM a OA  doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP Štefánikova 21/216, Praha 5 ? Smíchov na úřední desku MČ , Praha 5 obvyklým způsobem na dobu min. 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor společnosti GUILLEMOT, s.r.o. za cenu 3.000,- Kč/m2/rok.

8/0/0

NP 3/05/2003

 

Žádost:   Nebytové prostory ? Zborovská 8/1188, Praha 5 ? Smíchov, Tomáš Kotlár, oznámení o změně prodejního sortimentu.

Žadatel:  Tomáš Kotlár

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

     KM a OA doporučuje RMČ schválit  oznámení Tomáše Kotlára o změně prodejního sortimentu v NP Zborovská 8/1188, Praha 5 ? Smíchov z rybářských potřeb na prodej kuchyní s tím, že změna účelu nájmu /čl. II NS) bude upravena dodatkem ke stávající nájemní smlouvě.

8/0/0

NP 3/06/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Vltavská 28/277, Praha 5 ? Smíchov, Petr Kolář ? Autoservis Pegas, ukončení nájmů dohodou.

Žadatel: Petr Kolář ? Autoservis Pegas

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ schválit:

1. Petru Kolářovi ? Autoservis Pegas ukončení nájmu NP Vltavská 28/277, Praha 5 ? Smíchov dohodou k 31.1.2003 (NS č. 3/2001).

2.      Petru Kolářovi ? Autoservis Pegas ukončení nájmu NP Vltavská 28/277, Praha 5 ? Smíchov dohodou k 31.1.2003 (NS č. 111/1997).

8/0/0

NP 3/07/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Machatého 681/63, Praha 5 ? Hlubočepy, Ing. Jan Kopač a sl. Žaneta Dvořáková ? žádost o pronájem NP.

Žadatel:  Ing. ? Jan Kopač a pí. Žaneta Dvořáková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

     KM a OA doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP Machatého 681/6, Praha 5 ? Hlubočepy na úřední desku MČ P ? 5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento  prostor Ing. Kopačovi a pí. Dvořákové za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

8/0/0

NP 3/08/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? Erbenova 193/7, Praha 5 ? Košíře, lékárna U Zvonu s.r.o. ? žádost o odbydlení vložených nákladů do NP.

Žadatel:  PharmDr. Lenka Beutlová ? jednatelka U Zvonu s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

 

 

 

Stanovisko KM a OA:

           KM a OA doporučuje RMČ neschválit odbydlení vlastních nákladů vložených do opravy NP ? lékárny U Zvonu ve výši 86.834,- Kč.

5/2/1

NP 3/09/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? Janáčkovo nábř. 11/1211, Praha 5 ? Smíchov, OS ODS Praha 5, podnájemní smlouva.

Žadatel:  OS ODS Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

      KM a OA doporučuje RMČ schválit podnájemní smlouvu na část NP (30 m2) Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 ? Smíchov, uzavřenou mezi nájemcem NP ? OS ODS Praha 5 a ČR ? Kanceláří Senátu.

8/0/0

 

NP 3/10/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? Nádražní 761/52, Praha 5 ? Smíchov, NK servis v.o.s. žádá o změnu nájemce NP.

Žadatel:  Firma NK servis v.o.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM A OA:

      KM a OA doporučuje RMČ  neschválit

1.      zveřejnění NP Nádražní 761/52, Praha  5 ? Smíchov na úřední desku MČ  P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů .

2.      po ukončení nájmu NP opět zveřejnit a nabídnout za 2.500,- Kč/m2/rok.

8/0/0

NP 3/11/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? zvýšení nájemného na základě výpisu Českého statistického úřadu o výši roční míry inflace.

Žadatel:  OOA MČ Praha 5

Předkládá:   Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

 

 

 

 

Stanovisko KM A OA:

        KM a OA doporučuje RMČ  schválit:

:

1.      navýšení základního nájemného za nebytové prostory MČ Praha 5 o 1,8%, a to  pouze u subjektů, které nemají sídlo podnikání na území MČ Praha 5 ( s výjimkou prostor pro garážování vozidel) s účinností od 1.4.2003.

8/0/0

NP 3/12/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? Zubatého 3/289, Praha 5 ? Smíchov, Štefan Ferko, návrh na podání výpovědi.

Žadatel: OOA  MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ schválit Štefanu Ferkovi podání výpovědi z nájmu NP Zubatého 3/289, Praha 5 ? Smíchov k 31.1.2003.

8/0/0

NP 3/13/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Vrchlického 42/10, Praha 5 ? Košíře, pan Antonín Lomoz ? výpověď z nájmu.

Žadatel: Správa budov a.s. Praha

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

      KM a OA doporučuje RMČ schválit podání výpovědi p. Lomozovi, NP Vrchlického 42/10 z důvodu neplacení nájemného.

8/0/0

   

 

Odložené  materiály:

Část majetková

2/01/2003

 

Žádost:  Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami Centrou, ACCT, Správou budov a ostatními správci v roce 2003.

 

 

 

 

Žadatel:  RMČ Praha 5

 

Předkládá:  Odbor správy majetku ? p. Cejnar M.

Stanovisko  MK a OA:

     Materiál odložen k projednání v příští komisi.

6/0/0

Doplnění k odloženému materiálu bodu 2/01/2003

Stanovisko KM a OA:

      KM a OA doporučuje RMČ souhlasit s předloženými návrhy plánu oprav a údržby domovního a bytového fondu správních firem a ost. správců v r. 2003 v celkové výši 180 134 tis. Kč.

8/0/0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Část  obchodních aktivit

 

NP 1/01/2003

 

žádost: Pronájmy na základě vyvěšení.

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko MK a OA:

     Materiál odložen, provést místní šetření, doplnit v obou bodech a předložit na příští komisi.

8/0/0

 

Doplnění k odloženému bodu:

 

Stanovisko MK a OA:

          MK a OA doporučuje RMČ:

1.      přerušit nabídkové řízení na pronájem nebytového prostoru na základě vyvěšení Hlubočepská 2/33, Praha 5 ? Hlubočepy (nabídka č. 86)

2.      doporučuje schválit zveřejnění nabídky pronájmu NP Radlická 18/806, Praha 5 ? Smíchov (nabídka č. 78) za cenu 500,- Kč/m2/rok na úřední desku.

8/0/0

 

OA 2/03/2003

 

žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, nutno zajistit prodloužení stavby dočasné, min. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

NP 2/02/2003

žádost:  NP ? Radlická 112/2070, Praha 5 ? Smíchov, Václav Šírek, žádost o prodloužení neplacení nájemného.

Žadatel:  Václav Šírek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko MK:

       Materiál odložen, doplnit o podmínky pronájmu NP p. V. Šírkovi, doložit nabídku výběrového řízení.

7/0/0

doplnění k odloženému materiálu bodu  NP 2/02/2003

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA  doporučuje schválit Václavu Šírkovi pokračování v prominutí základního nájemného v plné výši za NP v ul. Radlická 112/2070, Praha 5 ? Smíchov za měsíce únor a březen 2003, tj. celkem 110.000,- Kč.

7/0/1

 

 

NP 2/05/2003

 

Žádost: Nebytové  prostory ? pronájmy na základě vyvěšení.

Žadatel:  zájemci o pronájmy

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  - ved. ing. Z. Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KM a OA:

    1.6. Štefánikova 21/216, Praha 5 ? Smíchov (záměr NP č. 96)

          

Bod je odložen na příští komisi, s tím že bude prověřeno skutečné využití NP a pronájem za snížené nájemné bude navrženo pouze pro subjekt který je zastoupen v ZMČ Praha 5.

7/0/0

 

Doplnění k odloženému bodu:

    Stanovisko KM a OA:

          KM a OA doporučuje RMČ:

1.      schválit Evropským demokratům pronájem nebytových prostor Štefánikova 21/216, Praha 5 ? Smíchov (kancelář č. 111,  113 a 114) za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok na dobu určitou ? do konce volebního období.

2.   pronajmout kanc. č. 112 ODA za nájemné ve výši 3.000,-Kč/m2/rok

 

7/0/1

 

 

Na  stůl:

 

NP 3/14/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Plzeňská 76/470, Praha 5 ? Košíře, VYDOS  BOHEMIA, s.r.o., ukončení nájmu dohodou.

Žadatel: společnost VYDOS BOHEMIA, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

      KM a OA doporučuje RMČ schválit společnosti VYDOS BOHEMIA, s.r.o. ukončení nájmu NP Plzeňská 76/470 Praha 5 ? Košíře dohodou k 31.1.2003 v případě, že dlužnou částku za měsíc leden 2003 uhradí.

8/0/0

 

 

4 KM a OA se koná dne 10.2.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:28.1.2003

 Jiřina Zavadilová                      Ondřej  G Á L

 tajemnice KM a OA             předseda KM a OA

                                                      MČ Praha 5

 

 

Přečteno: 3965x
Publikováno: 25.02.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout