Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bezpečnostní a protidrogová šipka doprava Zápisy z jednání - 2012

 
 
 

Zápis ze 4.zasedání Komise Bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové

Zápis č. 4

ze zasedání

Komise Bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové

dne 22.8.2012

 

Začátek: 17:00 hodin

 

 

Přítomni: Bc. Roman Sedlák, Jana Mrázková, Karel Novotný, Ing. Ondřej Velek

 

Omluveni: Mgr. Diana Bubníková, Ing. Michal Pavel, Jaroslav Nedvěd, npor. Milan Černý

 

Hosté: Mgr. Jitka Drunecká, Mgr. Hana Vrbová, JUDr. Petr Lachnit

 

Program:

 

1) Schválení zápisu

2) Schválení programu

3) Stížnost občanky oblast U Zvonu / Bertramka

4) Představení nového protidrogového koordinátora

5) Různé

 

ad 1) Schválení zápisu  3. zasedání                                                   Hlasování: 4 – 0 - 0

 

ad 2) Schválení programu 4. zasedání                                               Hlasování: 4 – 0 – 0

 

 

ad 3) Stížnost občanky oblast U Zvonu / Bertramka

V bodě třetím, uvedeném v programu, se projednávala stížnost občanky, která žádá o řešení situace ohledně squatu v ulici Duškova a přiléhajícím parku Bertramka, kde se setkává s narkomany, jimi použitými stříkačkami a prázdnými krabičkami od roztoku Subutex.  Městská část Prahy 5 spolupracuje při řešení tohoto problému s Městskou policií a Policií ČR. Nárůst počtu osob drogově závislých v této lokalitě je zjevně spojen s otevřením ordinace substituční léčby (léky Subutex, Ravata) v Erbenově ulici. Odbor sociální problematiky a prevence kriminality tuto záležitost monitoruje a spolupracuje s jak s Policií ČR tak s MP na omezení negativního dopadu na veřejný pořádek a čistotu v okolí Erbenovi ulice.  

 

Dále bylo konstatováno, že Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona, který by měl v případě jeho přijetí Parlamentem ČR, ztížit možnosti zneužití tohoto způsobu substituční léčby.

 

ad 4) Představení nové protidrogové koordinátorky

Ve čtvrtém bodě programu byla představena nová protidrogová koordinátorka Městské části Prahy 5 paní Mgr. Jitka Drunecká.

 

ad 5) různé

V bodě pátém se projednával vzrůstající počet trestných činů, jejichž obětmi jsou senioři. Účastnící se shodli na potřebě preventivních programů pro seniory. Městská část Praha 5 bude od druhé poloviny září pořádat spolu s Městskou policií ucelený cyklus „Senior akademie“, kde se budou konat přednášky např. o bezpečném chování doma i na ulici tak, aby se senioři vyhnuli případnému nebezpečí. Dále se objeví více informací z oblasti prevence kriminality v měsíčníku „Pražská pětka“.

 

 

 

 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 18:10 hodin.

 

 

 

 

Zapsala: Klára Vajshajplová

 

 

 

Zápis ověřil: Karel Novotný

 

 

 

Bc. Roman Sedlák

předseda komise

 

 

 

 

 

 

Přečteno: 4814x
Publikováno: 17.09.2012, poslední změna: 17.09.2012
Autor: Odbor servisních služeb
Vytisknout