Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bezpečnostní a protidrogová šipka doprava Zápisy z jednání - 2012

 
 
 

zápis č. 2

Zápis

ze 2. zasedání Bezpečnostní a protidrogové komise

4. 4. 2012

Přítomni: Bc. R. Sedlák, Ing. P. Michal, Mgr. D. Bubníková, JUDr. P. Lachnit, K. Novotný, Bc. M. Vocetka, plk. Mgr. L. Dytrt, DiS. E. Čápová

Nepřítomni: Bc. M. Mrštík, M. Kolovratová, Mgr. R. Havlinová, Mgr. S. Majtnerová-Kolářová

Host: PhDr. H. Volechová

Program:

1)      Schválení zápisu a programu a zápisu z 1. zasedání Komise

2)      Sananim – vývoj problematiky narkomanů v oblasti Na Skalce, nové možnosti řešení

3)      Stížnosti obyvatel na působení narkomanů v ulici Mahenova

4)      Různé

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlasování: pro / proti / zdržel se

1) Schválení zápisu z 1. jednání ze dne 15.2. 2012 a programu

Předseda komise Bc. R. Sedlák zahájil jednání v 17.00 hod.

Bezpečnostní komise schválila zápis z 1. jednání komise konané dne 15. 2. 2012.

Hlasování: 8/0/0

Bezpečnostní komise schválila program jednání komise konané dne  4. 4. 2012

Hlasování: 8/0/0

 

ad2)  Sananim- vývoj problematiky narkomanů v oblasti Na Skalce

Přítomní členové komise projednávali problematiku spojenou se Sananimem. Občanské sdružení Rezidenti Na Skalce proti drogám uzavřeli v loňském roce písemnou dohodu se Sananimem , dle které se zdrží kroků namířených proti Sananimu a ten naopak učiní vše proto, aby si našel nové místo a ze Skalky se do konce minulého roku odstěhoval. Na přelomu měsíce července a srpna loňského roku bylo zástupcům Sananimu nabídnuto jiné místo, ale pro ně nevyhovující. Důvodem bylo, že objekt se nachází u frekventované ulice a vchod do budovy je z ulice Nádražní, proto tato nabídka byla odmítnuta. Občasné bydlící Na Skalce nejsou s vývojem kolem Sananimu spokojeni.

 

ad 3) Stížnosti obyvatel na působení narkomanů v ulici Mahenova

 

Byla projednávána stížnost v souvislosti s působením uživatelů návykových látek v ulici Mahenova, Praha 5. 

 

ad 4) Různé

 

PhDr. Volechová seznámila přítomné členy s dlouhodobými projekty OS Progressive, včetně informování o projektu tohoto občanského sdružení Over Cross. Tento projekt realizuje poradnu pro experimentátory a jejich rodiče. 

 

 E. Čápová poskytla informace o projektu na získání dotace na prořez zeleně za účelem zvýšení bezpečnostní situace v Praze 5. Z důvodu nedostatku finančních prostředků dotace schválena nebyla.

 

 JUDr. Lachnit seznámil se situací kolem stánků v lokalitě Smíchovského nádraží a s tím spojeném prodeji alkoholu.

 

 Datum dalšího jednání bude včas oznámeno. Jednání komise bylo ukončeno v 18.00 hodin.

 

Zapsala: Jitka Straňáková

 

        Roman Sedlák                                                             Karel Novotný

           Předseda                                                                       Ověřovatel

 

 

 

Přečteno: 6863x
Publikováno: 07.06.2012, poslední změna: 07.06.2012
Autor: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Vytisknout