Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bezpečnostní a protidrogová šipka doprava Zápisy z jednání - 2012

 
 
 

zápis č. 1

Zápis

z 1. zasedání Bezpečnostní a protidrogové komise

15. 2. 2012

Přítomni: Bc. R. Sedlák, Bc. M. Mrštík, Ing. P. Michal, Mgr. D. Bubníková, JUDr. P. Lachnit, K. Novotný, Mgr. R. Havlinová, Bc. M. Vocetka, plk. Mgr. L. Dytrt, E. Čápová, DiS.,

Nepřítomni: M. Kolovratová, Mgr. S. Majtnerová-Kolářová,

Hosté: Z. Maťochová, Mgr. O. Štěpánek

Program:

1)      Schválení zápisu a programu

2)      Představení programu prevence kriminality (paní Čápová)

3)      Kamerový systém – doplnění

4)      Různé

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlasování: pro / proti / zdržel se

1) Schválení zápisu z 5. jednání ze dne 11.5.2011 a programu

Předseda komise R. Sedlák zahájil jednání v 17.30 hod. Zároveň konstatoval, že je jednání usnášeníschopné.

Bezpečnostní komise schválila zápis z 5. jednání komise konané dne 11.5.2011.

Hlasování: 10/0/0

Bezpečnostní komise schválila program jednání komise konané dne 15. 2. 2012

Hlasování: 10/0/0

 

2) Představení programu prevence kriminality

E. Čápová představila plán a stanovené cíle prevence kriminality.  Pohovořila o projektu, který je zaměřen na likvidaci vytipovaných problematických ploch jedná se o prosvětlení parků, prořez keřových pater skýtajících úkryt problematickým osobám a zamezující požadované přehlednosti ze strany městské policie. Projekt vznikal pod záštitou JUDr. Lachnita. Současně představila Mgr. Ondřeje Štěpánka, který nastoupil do funkce manažera prevence kriminality.  

 

Bc. R. Sedlák : Byla do projektu začleněna i oblast na Bertramce? Ze strany ulici Vrchlického, byl již porost prořezán.

E. Čápová: Tato oblast v projektu zahrnuta není.

JUDr. Lachnit : Prořezky jsou nutné z důvodu, že v těchto místech se schází problémoví lidé. Vzhledem k tomu, že těch parků máme dost, případné znovu osázení by bylo finančně velmi nákladné.

Bc. R. Sedlák: Je možné čerpání dalších projektů do budoucna?

E. Čápová: Ano, je to možné. Máme k dispozici seznam projektů, které Magistrát hl. m. Prahy bude podporovat. 

 

3) Kamerový systém

plk. Mg. L. Dytrt  přednesl stanovisko policie k instalaci kamery na nám. 14. října.

Nám. 14. října. je jen částečně pokryto kamerou, která je umístěna na rohu ulic Zborovská a Pecháčkova. V loňském roce na náměstí policie evidovala celkem 136 nápadů, z toho bylo 51 trestných činů a 60 přestupků. Na základě vyhodnocení nápadu nezákonné činnosti na nám. 14. října doporučuje vedení policie umístění kamery na rohu Preslovy ulice a jižní strany náměstí. Kamera č. 532, která je umístěna v ulici pod Vidoulí, by se mohla přemístit, neboť využití této kamery je minimální.

 

Bc. M. Vocetka: Často dochází k zásahu strážníku městské policie u osob posilněných alkoholem, které se na tomto místě zdržují. Nabrané nápady jsou pak předávány státní policii.

JUDr. Lachnit: Poskytl informaci týkající se stěhování ÚP z nám. 14. října do ulice Plzeňská, které se uskuteční v březnu tohoto. Počítá se s tím, že dojde i ke zlepšení situace na náměstí.

plk. Mgr. L. Dytrt: Ke zlepšení situace sice může dojít, ale nesmí se zapomínat, že v Kartouzské ulici je další ÚP. 

E. Čápová: Na našem oddělení již začal pracovat romský poradce.

JUDr. Lachnit : Jsme jediná městská část, která má svého romského poradce.

5)Různé

Bc. R. Sedlák informoval členy komise o černé skládce, která vzniká na Šmukýřce, hned vedle autobusové zastávky. Občané bydlící nedaleko začali na této skládce přidávat odpadky ze svých domácností. Firma, která byla najatá na úklid, v tomto místě prováděla prořezy křovisek, ale odpad neodvezla. Bylo by dobré zvážit další její financování, jinak by se tyto prostředky mohly využít na zakoupení další kamery. Je možné tento problém řešit prostřednictvím policie?

Bc. M. Vocetka:  V tomto případě by se situace řešila jako přestupek. Strážníci MP to mohou nafotit a materiál předat odboru servisních služeb.

JUDr. Lachnit: Bylo by dobré zapojit do celé této záležitosti příslušné odbory, s jejichž spoluprací jsou velmi dobré zkušenosti.

Ing. Pavel: Vzhledem k tomu, že občané bydlící na Barrandově projevili zájem o kurzy sebeobrany, bylo by dobré tyto kurzy obnovit. Kurzy byly v minulosti provozovány pro seniory a matky s dětmi.  V minulosti s touto aktivitou byly velice dobré zkušenosti.

JUDr. Lachnit podotkl, že v minulosti tuto aktivitu zajišťovala MP. Zatím není k dispozici místo pro pořádání této akce. Dříve se kurzy pořádaly v Komunitním centru Prádelna. 

E. Čápová informovala o možnosti kurzy provozovat na Barrandově, kde je několik tělocvičen.

Bc.R.Sedlák  vznesl dotaz týkající se problematiky stánků na Smíchově.

JUDr. Lachnit informoval o blížícím se jednání, podotkl, že se snad již podařilo zjistit, kdo je majitelem. Konstatoval, že stánky před Smíchovským nádražím, jsou stále velkým problémem.

E. Čápová: S pracovníky hygieny se již o tomto problému hovořilo. Při provedených kontrolách však nezjistili žádný problém.

 

Ing. Pavel sdělil, že p. Herold si začal na území městské části mapovat terén ohledně hazardu. Radnice Prahy 6 se již rozhodla, že na svém území zcela zakáže hrací automaty. Vyhlásila nulovou toleranci ohledně hazardu. V případě, že naše městská část nezaujme podobné stanovisko, měla by se ustanovit komise, která by měla tento problém na starosti.

 

JUDr. Lachnit podotkl, že komise již existuje, měla dokonce vypracovat stanovisko ohledně heren a jejich provozní doby.

Bc. R. Sedlák bezpečnostní komise by měla mít jednoho člena ve zvláštní pracovní skupině, která by se měla zřídit.

Usnesení: Vyzvat Radu MČ ke zřízení nové komise, aby v ní byl člen z bezpečnostní komise.

Hlasování: 10/0/0  

Další jednání bezpečnostní komise se uskuteční za dva měsíce, datum konání bude upřesněno.

Jednání komise bylo ukončeno v 18.40 hodin.

 

 

Zapsala: Jitka Straňáková

 

                                Roman Sedlák                                                               Karel Novotný

                                   Předseda                                                                       Ověřovatel

Přečteno: 5357x
Publikováno: 07.06.2012, poslední změna: 07.06.2012
Autor: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Vytisknout